Lokale Regler

 Lokale Regler gældende fra 1. januar 2017.

Banemarkeringer:
• Hvide pæle = Out of bounds.
• Gule pæle = Vandhazard.
• Røde pæle = Parallel vandhazard.
• Blå pæle/blå spray = Areal under reparation.
• Blå pæle med sort top = Areal under reperation med spilleforbud.

Afstandsmarkeringer i siden af fairway/semirough, der markerer 200, 150, 100 og 50 meter er til forkant green, og er ikke-flytbare forhindringer.
Lempelse efter Regel 24-2

Træflis er en løs naturgenstand.
Lempelse efter Regel 23-1

Sten i bunkers er flytbare forhindringer.
Lempelse efter Regel 24-1

Der skal droppes fri af nyplantede træer, markeret med støttepæle eller afmærkningstape.

Hvis et sådant træ er til gene for en spillers stance eller området for hans til sigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 24-2b (ikke-flytbar forhindring).

Undtagelse: En spiller må ikke tage lempelse efter denne Lokale Regel, hvis (a) det er klart urimeligt for ham at udføre et slag på grund af gene fra noget som helst andet end træet, eller (b) hvis gene fra træet kun ville opstå gennem anvendelse af en unødvendigt abnorm stance, sving eller spilleretning.

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Se eksempler.

Straf for overtrædelse af en af ovenståenden lokal Regler:
Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

Afstandsmåler

I Herning Golf Klubs turneringer, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler/applikation.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler/applikation til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på regel 14-3.

Straf for overtrædelse af Regel 14-3:
Hulspil – tabt hul; Slagspil – To straffeslag.
For efterfølgende overtrædelse – Diskvalifikation.

I det tilfælde overtrædelsen sker imellem to huller, tildeles straffen på det næste hul.

Kalender


« juli - 2017 »
ma ti on to fr
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6