Lokale Regler

Lokale Regler.

Banemarkeringer:
• Hvide markeringer: Out of bounds
• Gule markeringer: Vandhazard
• Røde markeringer: Parallel vandhazard
• Blå markeringer: Areal under reparation.
• Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud.
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

Afstandsmarkeringer i siden af fairway/semirough, der markerer 200, 150, 100 og 50 meter er til forkant green.

Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1

Nyplantede træer, markeret med støttepæle eller afmærkningstape.
- Hvis et sådant træ er til gene for en spillers stance eller området for hans til sigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 24-2b (ikke-flytbar forhindring).
- Undtagelse: En spiller må ikke tage lempelse efter denne Lokale Regel, hvis (a) det er klart urimeligt for ham at udføre et slag på grund af gene fra noget som helst andet end træet, eller (b) hvis gene fra træet kun ville opstå gennem anvendelse af en unødvendigt abnorm stance, sving eller spilleretning.

- Straf for overtrædelse af Lokal Regel:
- Hulspil – tabt hul; Slagspil – To straffeslag.

Afstandsmåling:
- For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Bold på green flyttet uforsætligt

- Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
- Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
- Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
- Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

- Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Indlevering af for lav score
”Undtagelsen til Regel 6-6d modificeres således:
Undtagelse: Hvis en slagspiller indleverer en score, der på noget hul er lavere end den faktiske score, alene fordi han ikke fik medregnet et eller flere straffeslag, som han, inden han indleverede scorekortet, ikke vidste han havde pådraget sig, bliver han ikke diskvalificeret. Under sådanne omstændigheder pådrager slagspilleren sig straffen som foreskrevet i den anvendelige Regel, men der er ingen yderligere straf for overtrædelse af Regel 6-6d. Denne undtagelse gælder ikke, hvor straffen for den anvendelige Regel er diskvalifikation fra turneringen.”

Godkendt af DGU Juli 2017
 

Kalender


« oktober - 2018 »
ma ti on to fr
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4