Velkommen til Onsdagsherrerne

                       i 

Herning Golf Klub
 

13.11.2018

Generalforsamlingen 2018 i onsdagsherrerne blev afviklet fredag d. 12. oktober.


Jens Ole læste formandens beretning. Kommentarer til tysklandsturen den 3. – 4. maj – var glade for Gut Apendör. Komiteen arbejder videre med Lech i 2019

Niels Overgaard og Michael Poulsen blev genvalgt og Torben Olesen blev valgt til bestyrelsen. Henrik Stigel stoppede i komiteen,

Under evt. kom der mange kommentarer:

Erik Møller – regelambassadør. Der kommer nye regler fra 2019. Vil gerne komme og fortælle om disse. Vi finder en dato.

Per Flemming – Foreslog en ekstra match i 2018 – og her kunne reglerne gennemgås.

Claus Gredal – nævnte at alle ikke kender vores revisor. Skal overveje en revisor som kommer i klubben…forslag. Hvorfor ? En der kender reglerne for og spiller!

Henrik Stiegel – har hvert år spurgt revisor om han vil være revisor – ok for 2019.

Jan Vesterbæk– syntes der er et overtal A række spillere – kan vi regulere – sådan at der er lige mange a + b spillere.

Er onsdagsherrerne blevet for indspist ?

Jens Vestergaard – golfbox skal sætte holdene. 2 a + 2 b spillere. I stedet for at man selv skal sætte holdene.

Niels Skovgaard – synes at man skal selv have lov at  bestemme, hvem man spiller med.

Kent Clemmensen – det er de samme som kommer til hver månedsafslutning – læs de samme som ikke deltager til månedsafslutning…

Michael Poulsen spørger John B. Venø om det er svært at være ny i onsdagsherrene – john er mere åben for hvem han spiller med. Det er det sociale der er trækkræften.

Hernik Stigel – 3 – 4 bolde der spiller sammen – men når golfbox sætter holden – så deltager de ikke.

Flemming – svært at komme ind i onsdagsherrene pga faste hold. Hvis man ikke kender nogen.

Bjarke – samle de nye spillere på et hold – hvordan gør vi det. Info?

Tomas Ravnsgaard - Kik på begynder organisationen – de har en stærk organisation.

Mangler at der er flere som bliver og hygger efter en match også hver onsdag.

Kesse – lav nu en fredagsmatch.

Henrik Stigel kommenterede at torsdagsmatcherne er 9-huls matcher – svært at spille 18 huller…

Hans Bach – gunstart hver onsdag…Michael nævnte at det kunne give udfordringer med at låse banen…

Vinder af A-rækken blev Jan Vesterbæk

Vinder af B-rækken blev Kesse


09.10.2018

2018 sidste månedsafslutning blev afviklet med følgende resultat:

På 1. pladsen med 84 point:

Kent Clemmensen
Mogens Pedersen
Cai Scheil
Lars Østergaard

På 2. pladsen med 82 Point
Jens Ole Bondrop
Jan Nielsen
Henrik Lodahl
Michael Poulsen

Nærmest flaget:

Hul 3: Dr. Nielsen = 2,12
Hul 6: Marius Iversen = 2,18
Hul 10: Kent Clemmensen = 2,13
Hul 12: Bo Christensen = 1:46

Præmierne var sponsoreret af Golfeksperten, Roald Hansen, Golf restauranten, Excellent Wine


23.09.2018

D. 12. oktober 2018 afholdes den ordinære generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende jvf vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab samt decharge til kassereren
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til komité
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt.
Vi starter fredagen med en lille 9 hullers match med gunstart kl. 15:00 - se øvrige betingelser i Golfbox, hvor tilmelding også kan foretages.
 
Spørgsmål eller forslag skal være komiteen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


11-09-2018


August månedsafslutning med følgende resultat:

Hans Povlsen
Roald Hansen
Jan Kjeldsen
Benny Nielsen

Runners up:
Jacob Merrild
Lars Ole Jespersen
Kim Hessellund
Carsten Mikkelsen

Nærmest flaget:
Hul 3 : Torben Olesen - 3,19 m
Hul 6 : Jan Vesterbæk - 3,30 m
Hul 10: Jacob Merrild - 2,74 m
Hul 12 : Sylvester Hagelskjær - 1,07 m

Gunstart resten af september - tilmelding via golfbox

HUSK tilmelding til generalforsamlingen d. 12. oktober 2018

28-06-2018

Juni månedsafslutning blev også en varm omgang, men dejligt med sommer over Danmark

Der deltog 63 denne gang og vinderne blev fundet ved målfoto via bedste bagni

 

Martin Vestermark
Jan A. Nielsen
Carsten Jensen
Ulrik Bak-Brinch

Nr. 2
Jens Ole Bondrop
Henrik Lodahl
Henning Madsen
Peter Sejling

Nærmest flaget blev vundet af:

Hul 3 = 1,05 m - Frank Vinter
Hul 6 = 1,81 m - Flemming Andersen
Hul 10 = 4.10 m - Henrik Lodahl
Hul 12 = 0,35 m - Niels Erik Slot

Præmierne var sponsoreret af HOME, Roald Hansen, Golf restauranten, Excellent Wine

Der vil i hele juli blive afviklet almindelige onsdagsherrer turneringer (ingen månedsafslutning) - Slagspil til A-gruppen som vanlig 1. onsdag.

GOD SOMMER

30-05-2018


Månedsafslutningen for maj måned blev i modsætning til april en temmelig varm runde.

Der deltog 58 og vinderne af 3 kølle matchen blev:

Niels Erik Slot
Marius Iversen
Jan Vesterbæk
Torben Olesen

Nr. 2.
Jan A. Nielsen
Erik Møller Jensen
Henrik Lodahl
Michael Poulsen

Nærmest flaget var:

Hul 3 = 1,22 m - Chr. Lykke
Hul 6 = 4,07 m - Viggo Sørensen
Hul 10 = 1,74 m - Henrik Stigel
Hul 12 = 0,93 m - Per Flemming

Præmierne var sponsoreret af Golf Expetern, Roald Hansen, Golf restauranten, Excellent Wine

25-04-2018

Månedsafslutningen for april blev en lettere klam/våd omgang. (CBA = -2)

58 deltagere kom rundt på banen og vinderne blev:

1. Plads
Peter Sejling
Flemming Andersen
Ejnar Hansen
Pedro

2. Plads
Kim Hessellund
Henrik Stigel
Steen Joost
Ib Schiermer

Nærmest flaget:

Hul 3 = 2,40 - Ib Sørensen
Hul 6 = 3,35 - Carsten Jensen
Hul 10 = 2,88 - Simon Kirk
Hul 12 = 1,12 - Arthur Kuzminski

Præmierne var sponsoreret af Andersen & Stender A/S, Golf Restauranten og Excellent Wine.

11-04-2018

Så fik vi endelig skudt 2018 sæsonen i gang med 2 x 9 huller holdturnering.

På en blæsende dag i solskin vandt:

Kesse Nielsen, John Langborg, Tom Skelmose, Peder Rønnow de første 9 huller mens Poul Nielsen, Ib Schirmer, Arthur Kuzminski, Morten Østergaard vandt de sidste 9 huller.

Nærmest flaget blev vinderne:

hul 3 = Jan Vesterbæk
Hul 6 = Kristian Skelkjær
Hul 10 = Martin Vestermark
Hul 12 =Lars Uldahl

Som vanligt stod menuen på stegt flæsk og kartofler med persillesovs.

Der var 79 deltagere + 1 extra til spisning.

GOD SÆSON 

2018

Onsdagsherrernes golfsæson 2018 står foran døren og vi starter traditionen tro med vores åbningsturnering, som er en 9 hullers holdmatch d. 4.4.2018 med gunstart kl. 16:00

T-Sted = 58

Scorekort skal afhentes ved turneringskontoret, hvor der også afregnes turneringsfee.

Kontoret er bemandet 1 time før gunstart.

Turneringen er en holdturnering som afvikles over 9 huller - hhv. forni og bagni. (afhængig af baneforhold og tilmeldinger)

De spillere som spiller forni spiller altså hullerne 1-9 og spillerne på bagni spiller hullerne 10 til 18.

Skriv til mig på michael.poulsen1@gmail.com, hvis I har problemer med tilmeldingerne til denne turnering.

Bemærk at dit handicap index på banen kan være ændret til denne sæson.

Der er holdpræmie til nr. 1 i matcherne på både forni og bagni, hvis banen åbnes til sommergreens.

Præmie til nærmest flaget på hul 3, 6, 10, og 12 som er sponsoreret af Herning Golf Restaurant/Excellent Wine.

Husk at checke startlisten mht. hvilke hold, der har ansvaret for at tage nærmest-flaget materialet med ind i klubhuset og aflevere dette til komitéen efter runden.

Hvis holdet ikke er fuldtalligt, tildeles det en Pedro på 14 point (lidt afhængig af banerating).

Specielle ønsker til start kan noteres i forbindelse med tilmeldingen.
Komiteen sætter startlisten herudfra.

Dette er gældende både ved opstartsmatch, årsafslutning, samt nogle af de gunstarter i forbindelse med alm. månedsafslutninger (tjek turneringsbetingelsene fra gang til gang) samt alle gunstarter i september måned.

Der er også mulighed for at tilmelde sig som et helt hold, bestående af max. 4 spillere.

Efter turneringen er der fælles spisning, hvor Børge serverer en forret samt naturligvis stegt flæsk med persillesovs og kartofler, hvilket er inkl. i turneringsfee på 100 kr.

Formanden vil under middagen informere om den nye sæson.

Vel mødt.

 

Generalforsamling 2017

Fredag d. 6. oktober 2017 blev den sidste turnering i onsdagsherrerne afviklet i flot efterårsvejr med solskin.

Vinderne af den lille 9 hullers turnering blev:
John Jensen
Nils Overgaard
Jan Vesterbæk
Torben Olesen

Nr. 2 blev:
Henrik Lodahl
Erik Møller Jensen
Jens Ole Bondrop
Michael Poulsen

Nærmest flaget blev vundet af:
Hul 3: Nils Overgaard 
Hul 10: Michael Poulsen

Generalforsamlingen blev afholdt efter matchen, da (næsten) alle var kommet ind.
Et enkelt hold var vist faret vild ude på hul 9.
Den blev gennemført jvf. dagsordenen og under evt. kom der en del forslag, som bestyrelsen vil arbejde videre med i vinterens løb.

Det var bla. vedr.:
Order of Merit sammentælling og om max antal tællende runder.
T-steder
Herretur
Sammensætning af hold til månedsafslutningerne
Fjerne slagspil for A-gruppen

Sidst men ikke mindst blev årets gruppe vindere hædret.

I Gruppe A blev Nils Overgaard vinder og i Gruppe B stak Kesse Nielsen af med Pokalen.
Herunder begge vindere som fik overrakt pokalen af Jørgen Simonsen fra Bravo Tours.Årsafslutning 2017 + generalforsamling

Fredag d. 6. oktober 2017 er der indkaldt til generalforsamling og en runde golf på 9 huller.
På grund af regntunge baner spiller vi hullerne 1-5 og 7-10.
Der er spisning efter matchen sammen med generalforsamlingen med efterfølgende præmieoverrækkelse i begge rækker.
Tilmelding via Golfbox.

Månedsafslutning september 2017

Vi fik lov til at spille månedsafslutning i onsdags hvor Hans Bak var dagens sponsor.

Vinder af holdkonkurrencen blev efter målfoto (sidste 6):

Nils Overgaard
John Jensen
Torben Olesen
Jan Vesterbæk

Runners up blev:
Henrik Lodahl
Jan Nielsen
Jacob Merrild
Michael Poulsen

Nærmest flaget blev vundet af:
Hul 3 = Jan Vesterbæk
Hul 6 = Torben Olesen
Hul 10 = Michael Poulsen
Hul 12 = Jan Nielsen

Alt vedr. ORDER OF MERIT er opdateret.

Aflysning af match d. 6.9.2017

Efter moden overvejelse og dialog med Herning Golfklub (Manager og Chef Greenkeeper) har vi besluttet at vi aflyser dagens match.

Der er allerede kommet meget vand og med de mængder der er i prognosen for resten af dagen kommer banen desværre til at sejle i vand.

Det er meget beklageligt, men vi ser ikke nogen anden vej og rent sportslig er der vel heller ikke nogen der magter at gå 4½ time i silende regn.

Banen er ikke lukket (endnu) - men vi følger klubbens opfordring til ikke at afvikle matchen i dag.

Vi må håbe banen kan absobere de store mængder der er på vej i dag og resten af ugen, så vi forhåbentlig kan spille næste onsdag.

 

Månedsafslutning august

Efter en god lang sommerferie fik vi afviklet månedsafslutningen i regn det meste af tiden (men hvorfor skulle det være anderledes den onsdag)
81 tilmeldte er super flot - vejret taget i betragtning og nogle fik da også hevet nogle habile scores i land.

Vinderne i holdkonkurrencen, som Bravida var sponsor på blev vundet af:

Jens Vestergaard Jensen
Carsten Mikkelsen
Peder Rønnow
Tom Skelmose

foran:

John Jensen
Nils Overgaard
Torben Olesen
Jan Vesterbæk

Nærmest flaget blev:

Hul 3 - Lars Bruun
Hul 6 - Kaj Ove "Longhitter" 
Hul 10 - Claus Gredahl (med imponerende 11 cm)
Hul 12 - Egon Østergaard

Hele September er med gunstart, så meld dig til via Golfbox, hvis du ikke har mulighed for at spille først på dagen.

 

Status Order Of Merits

Order Of Merits er gennemgået og de respektive spillere er nu låst i den handicapgruppe som de tilhørte ifm. sidste månedsmatch og points er ajourført.

Dvs. A- rækken er for spillere under eller lig 15,4 i hcp. - B-rækken er alle spillere som var over 15,4 i hcp.

Da der var ½ års præmier til den bedste spiller i hhv. A- og B-rækken er der et 2 dages ophold for 2 personer på Hotel Marina i Polen til følgende 2 spillere:

A- rækken = ingen tvivl = Nils Overgaard
B- rækken = målfoto = Niels Erik Slot (ingen af de 2 spillere har en 1. plads, men Niels Erik har to 2. pladser mod Jørgen Christiansens ene 2. plads)

NB! vær opmærksom på, at vi fra nu af spiller efter følgende regler:

A-rækken = spillere med max. 1 slag pr. hul fra T-sted 58
B-rækken = spillere som har mere end 18 slag pr. hul fra T-sted 58

B-rækken kan frit vælge mellem T-sted 54 og 58, hvis blot deres scorekort er udskrevet med det pågældende T-sted.

Maj månedsafslutning.

Månedsmatchen i juni blev med 129 point vundet af:

Egon Christensen (som også løb med den individuelle bedste score = 45)
Jes Byskov
Mogens Pedersen
Heinrich Gustafson

Nr. 2 med 128 point blev:

Jan Vesterbæk
Henrik Lodahl
Børge Svendsen
Viggo Dahl Sørensen

Nærmest flage blev vundet af:

Hul 3 = Kasper Neigard - 2,44 m
Hul 6 = Jes Byskov - 2,07 m
Hul 10 = Kim Hessellund - 1,36 m
Hul 12 = Kenn Clemmensen - 3,28 m

HOLE IN ONE

Vores sponsor (Hotel Tyrol) er blevet solgt og den nye ejer ønsker ikke at fortsætte med den ellers fine Hole in One præmie, som vi har haft de sidste par år.

Vi lader derfor denne præmie udgå, indtil vi finder en passende afløser.

Dette er gældende med omgående virkning (13.06.2017)

 


1. Månedsmatch (april)

Der deltog 76 i april måned afslutningsmatch, som var lidt speciel med kun 3 køller/jern i baggen, som for nogle viste sig at være en udfordring, mens andre lavede super fine score.

Vinderne af dagens holdmatch blev:

Karsten Thalund Jensen
Troels Hansen
Hans Bak
Kurt Olsen


Nr. 2 blev:

Ib Schiermer
Artur Kuzminski
Poul Nielsen
Kent Clemmensen


Nærmest flaget blev vundet af:

3: Henrik Lodahl
6: Per Flemming Jensen
10: Bo Christensen
12: Egon ØstergaardSå kom vi igang

I regn og blæst blev 2017 sæsonen skudt i gang i onsdagsherrerne og med rekord tilslutning, hvilket er super flot.

Sæsonen byder på mange nye tiltag:
 • Nye såvel som gamle sponsorer (tak)
 • Nye T-steder
 • Nye spilformer til månedsafslutningerne
 • Ny 1-dags tur (30. juni 2017)
 • 2 månedsafslutninger hvor holdene blandes vilkårligt.
 • Præmie til de 3 første i hver række ifm. alm. onsdagsmatcher.
Herudover fik Børge sin debut som restauratør i Herning Golfklub ifm. onsdagsherrerne, hvor den traditionelle menu stegt flæsk med kartofler og persillesovs blev serveret og jeg syntes egentlig at han bestod eksamen.

Desværre gik der lidt ged i præmierne til hullerne 1- til 9, hvor en årvågen Erik Møller Jensen relativt hurtigt konstaterede, at der var tale om en fejl.
Da fejlen blev rettet blev de retmæssige vindere heldigvis fundet:
Henrik Jespersen
Lars Bruun
Lars Madsen
Steffen Simonsen


På 2. pladsen kom:
Steen Joost
Simon Kirk
Anders Zacho


På hullerne 10 til 18 var det tæt opløb:
Kesse Nielsen
Peder Rønnow
Tom Skjelmose
Henrik Sørensen


Løb med sejren og på 2. pladsen kom:
Allan Holst Sander
Hans Bak
Karsten Thalund Jensen
Kurt Olsen


Nærmest flaget:

Hul 3 = Lars Madsen
Hul 6 = Lars Neigaard
Hul 10 = Benny Nielsen
Hul 12 = Thomas Nielsen

Hvis der er problemer med at få bestilt tid til almindelig onsdage, kan det skyldes, at I ikke er tilmeldt onsdagsherrerne, som er påkrævet for at kunne bestille tiderne i Golfbox.
Kontakt venligst Michael Poulsen (20800030 eller michael.poulsen1@gmail.com) så skal jeg nok melde jer til gruppen, så I kan bestille på Golfbox.

HUSK også at tilmelde jer april månedsafslutning (er åben for tilmelding) hvor vi alle spiller en holdmacth fra 58 T-sted - dog kun med 3 køller/jern/putter i baggen pr. spiller, resten kan blive derhjemme eller i bilen.
Og det siger vist sig selv at man kun må spille med sit eget udstyr (3 stk.)

Der tildeles årspoint efter følgende mønster:
1. plads får 8 point i begge rækker
2. plads får 7 point
3. plads får 6 point
osv. 

+ naturligvis 3 extra point, hvis du scorer 28 point eller derover.

Herreturen d. 28.-29 april 2017 er egentlig fuldt booked op, men det er lykkedes os at få 3 værelser mere, så vi kan tilbyde denne tur til 6 personer i alt (36 er tilmeldt)
Reserver i Golfbox eller send en mail til michael.poulsen1@gmail.com

Åbningsmatch d. 5.4.2017

Onsdagsherrerne inviterer til åbningsmatch d. 5.4.2017, hvor vi afvikler en 9 hullers holdturnering, med den traditionelle menu = Stegt flæsk med kartofler og persillesovs.

Tilmelding til denne turnering, hvor formanden samtidigt vil informere om planerne for 2017 sæsonen, kan ske på Golfbox, hvor turneringsvilkår også kan studeres nærmere.


Sponsoraftale Onsdagsherrerne 2017

Sponsorer er vigtige for Onsdagsherrerne. 

Det hjælper os med at gennemføre alle de aktiviteter, som vi synes der er vigtige for, at sikre en spændende klub i klubben.

Et sponsorat variere meget bredt, hvor nogle sponsere bolde, vin, gavekort og andre giver et kontant bidrag.

Som sponsor opnår du en synlighed i klubben og spiller du selv golf – så er det en oplagt mulighed for at netværke og hygge sig.

Vi er utrolig glade for alle som har lyst til at bidrage og støtte klubben i klubben og ser frem til at tage en snak med dig om hvordan dit sponsorat giver dig bedst værdi.

Kontakt John Jensen på mobil 23216088 eller jj@mch.dk


Generalforsamlingen i Onsdagsherrerne 2016:


Generalforsamling blev afholdt den 7. oktober 2016, hvor der forinden blev startet med en lille 9-huls hyggeturnering.

Carsten Bach blev valgt til dirigent og John Jensen til referent

Carsten takkede for valget og forklarede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Herefter fik formanden Jens Ole ordet.

1.      Formandens beretning.

2.      Regnskabet blev fremlagt – hvor der var spørgsmål fra salen mht indtægterne. Spørgsmålet gik ud på om størrelsen af Matchfee kunne passe – kontingentet var jo steget med 10 kr og hvis der har været lige så mange deltagere hver onsdag – og ja – der havde været et par aflysninger, men havde det ikke også været sådan året før. Komiteen lovede at vise en mere detaljeret gennemgang af indtægterne – sådan at der var et billede af antal deltager per onsdag, per måned – gerne sammenlignet med året tidligere.

3.      Regnskabet blev herefter godkendt

4.      Indkomne forslag – Jacob Ryssel havde 2 forslag

·        Matchform – her havde Jacob et forslag om at vi til månedsafslutningerne ændrede i matchformen for at give månedsafslutningerne en større ”underholdningsværdi”. Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget. Komiteen undersøger hvordan og hvilke former der kan spilles og vurdere samtidig mht årspointene – hvordan man kan tage højde for det.

·        Jacob havde også et spørgsmål til præmierne – Der var stor respekt til nuværende sponsorer – synes dog at præmier til Proshoppen ville være en ”bedre” præmie – så opfordringen var at nuværende og nye sponsorer kunne give et kontant beløb til indkøb af gavekort til Proshoppen frem for gavekort til div. restauranter. Komiteen noterede ønsket og ville se på om der var mulighed for at optimere og forny præmierne til månedsafslutningen.

·        Der var flere i salen som kommenterede forslaget om sponsor – bla. skulle man værdsætte de sponsorer som pt bakker op – Sponsorene sponsere, fordi de gerne vil have deres navn ud i klubben – opfordre sponsorene til at købe præmier i proshoppen……

·        Jacob sluttede indsendelsen af indkomne forslag af med, at takke komiteen for et godt og solidt stykke arbejde – Jacob har dermed levet op til bestyrelsens opfordring ved opstarten, hvor vi i år har arbejde under temaet ”Flid, Fedt og Snyd”. Komiteen takkede for de indkomne forslag.

5.      Valg af komite - Michael Poulsen, Niels Overgaard og Henrik Stigel – alle fik genvalg.

6.      Valg af suppleanter – Torben Olesen og Jan Vesterbæk blev begge valgt ind som suppleante

7.      Valg af revisor – Kenn Risbjerg Christensen blev genvalgt

8.      EVT.

·        Under evt. kom der rigtig mange punkter, hvor der var flere kommentarer til banen. Kritikken gik på, at banen havde rigtig mange udfordringer bla. kunne man ikke finde bolden i simi-rough, bolden var fyldt med jord – selv når man ramte fairway, hvorfor flere ønskede at man spillede med lay-up. Dette blev bla. kommenteret med, at alle de forandringer klubben var i gang med tog tid. Der var også opfordring til, at man spillede efter reglerne – det blev nævnt, at mange droppede efter ”egne” regler. Der var opfordring til, at man blandede alle til månedsafslutningerne. Dette punkt har været oppe flere gange tidligere, hvorfor det netop er sådan, at man kan melde sig til som hold eller individuelt. Flere nævnte at man var glad for nuværende tilmelding. Straf for langsomt spil blev også nævnt – hvorfor der blev opfordret til at banekontrollen var mere synlig – der blev opfordret til, at man fra komiteen gik videre til HGK’s bestyrelse med dette. Sluttelig havde Kesse et navn til hul 8 ”Genåbningen” – det blev fulgt op med endnu et ”Hva’ ævler du om”….der blev fra komiteen side opfordret til, at man kom med forslag til et navn til den nye frugtplantage.

Formanden takkede for god ro og orden til generalforsamlingen og takkede endnu engang for en fantastisk 2016 sæson.


Billede af 2016 vinderne af hhv. A-rækken (Michael Nielsen) og B-rækken (Kesse Nielsen):

 

 

 Seneste nyt 03.10.2016

Månedsafslutningen for september fik følgende vindere:

1. plads:
Per Pedersen
Anders Lynge
Kim Hessellund
Lars Ole Jespersen    

2. plads:
Kesse Nielsen
Thomas Ravnsgård
Carsten L. Mikkelsen
Kent Klemmensen

Nærmest flaget:

Bliver lige opdateret senere i dag.

Hul 3: Niels Skovgaard( 2,45 m)
Hul 6: Carsten Lindholt Mikkelsen
Hul 10: Bent Ove Andersen
Hul 12: Per Pedersen

Månedens hammer blev ikke målt ved denne turnering.

Tillykke til alle vinderne og husk at melde jer til årsafslutningen med generalforsamling etc.

Seneste nyt 11.09.2016

Månedsafslutningen for august fik følgende vindere:

1. plads:
Kasper Neigaard
Lars Neigaard
Jacob Hornshøj
Michael Nielsen      

2. plads:
Benny Nielsen
Jan Kjeldsen
Ib Sørensen
Klaus Sønderkjær

Nærmest flaget:

Hul 3: Lars Klode (2,61 m)
Hul 6: Morten Østergaard
Hul 10: Karsten Thalund
hul 12: Per Pedersen

Månedens hammer blev vundet af Nils Overgaard.

Tillykke til alle vinderne.

Husk næste gunstart er kl. 15.00

Seneste nyt 11.07.2016

Månedsafslutningen for juni fik følgende vindere:

1. plads:
Svend Hedegaard Christensen
Carsten Mikkelsen
Kasper Nielsen
Kristian Kromann           

2. plads:
Lars Brunn
Henrik Jespersen
Lars Madsen
Steffen Simonsen

Nærmest flaget:

Hul 3: Jens Grønkjær 4,30 m
Hul 6: Lars Madsen 0,67 m
Hul 10: Kasper Ludvig 1,90 m
hul 12: Egon Østergaard 2,11 m

Månedens hammer blev vundet af Martin Vestermark.

Tillykke til alle vinderne.

Ifm. månedsafslutningen er alle låst fast i den gruppe man er i efter matchen. 
Evt. resultater fra tidligere er overført.
Hvis man skifter mellem A og B gruppen resten af sæsonen, vil disse point blive sammenlagt inden årsafslutningen.


Seneste nyt 15.06.2016

Vejret i dag var en afgørende faktor i komiteens beslutning om af suspendere dagens runde i onsdagherrerne.
Da kl. passerede 16:00 åbne sluserne i Hernings centrum og golfbanen sig og i løbet af en ½ time var der vand over det hele, herunder adskillige lyn og torden.
Dette medførte at alle som var i gang med deres runde i onsdagsherrerne korrekt afbrød deres runde og gik til klubhus eller ind i de dertil indrettede lynskure ude på banen.
Ved klubhuet havde der efterhånden samlet sig en snes stykker, som måtte sande, at det nok ikke blev til en runde i dag. (et par stykker trodsede dog vejrguderne og gennemførte runden efter en times tid) På det tidspunkt var de blevet informeret om, at runden var blevet suspenderet.
De spillere som har gennemført en runde (formiddag/eftermiddag) og som har betalt og afleveret scorekort i den gode tro, at turneringen ville blive gennemført, kan få udleveret deres scorekort i sekretariatet ved Bo (som er orienteret) og dermed få det registreret. Turneringsfee er naturligvis heller ikke spildt, da man ifm. månedsafslutningen kan få dem retur/modregnet ved Henrik Stigel og skulle man være forhindret i at deltage i denne turnering, kan man blot kontakte Henrik og lave en aftale med ham. 
Det er naturligvis brand irreterende at skulle aflyse denne match, men på det tidspunkt hvor beslutningen blev taget, var det den eneste rigtige beslutning ud fra banens tilstand og de mobil vejrudsigter, som lovede mere regn og torden.
Skulle ovenstående aflysning have givet anledning til spørgsmål er man velkommen til at kontakte Michael Poulsen (20800030 eller michael.poulsen1@gmail.com) for en uddybning.
Vi håber på bedre vejr næste onsdag.


Seneste nyt 26.05.2016

Så fik vi afviklet den 1. månedsafslutning og fik følgende vindere:

1. plads gik til : Thomas Ravnsgaard, Thomas Nielsen, Niels Nissum, Tom Skjelmose.
2. plads gik til : Jørgen Christiansen, Jan Kjeldsen, Jacob Hornshøj, Ole Slumstrup.

Nærmest flaget blev vundet af:
Hul 3: Tonny Danielsen
Hul 6: Michael Poulsen
Hul 10: Nils Overgaard
Hul 12: Thomas Hamann

Månedens hammer blev slået af Casper Neigaard med imponerende 320 meter (ca.)
 

Vi har den seneste tid oplevet mange forkert udfyldte scorekort ifm. matcherne om onsdagen.
Det er både forkerte medlemsnumre, mangel på medlemsnumre, svært utydelig håndskrifter, manglende sammentællinger, manglende underskrifter etc.
Komiteen har derfor besluttet, at man fra d.d. ikke kan bruge de neutrale scorekort til aflevering ifm. onsdagsmatcher. (hverken alm. eller månedsafslutninger)
Det skal være de fra Golfbox trykte scorekort som anvendes, hvor både medlemmet navn og DGU nummer, samt handicap er påtrykt. (så fjerner vi da dette fejlområde)
Der skal naturligvis stadigvæk udfyldes scoren (slag + point) sammentalt score/point samt ikke mindst underskrifter fra både spiller og markør (se menuen "Scorekort" på hjemmesiden, hvilke områder der fremover skal være udfyldt)
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at diskvalificere spillere, hvor ovenstående elementære områder ikke er udfyldt korrekt. 
Såfremt dette har medført spørgsmål til udfyldelse af scorekort, er man altid velkommen til at spørge os i Komiteen, som jeg gerne vil understrege ikke er sure, blot bestemte :-)


Seneste nyt 22.05.2016

Herreturen 2016, som gik til Blåvandshuk Golfcenter blev igen en succes for de 30 der deltog fredag og lørdag.

Banen var en par 70 med 2 vidt forskellige banedesign på forni og bagni.
Mens forni var en åben engbane var bagni en skovbane med pukkelpist lignende Fairways.
En utrolig spændende bane, som krævende lidt tilvænning ikke mindst de langsomme Greens, som var meget langsommere end Hernings, når de er langsomme og det siger jo ikke så lidt.

Der var som vanlig tale om holdturneringer både fredag og lørdag samt med individuel resultat i både A og B rækken om lørdagen til årspoint.

Vinderholdet om fredagen var: Frank Vinter, Jens Vestergaard Jensen, Hans Bach og Christian Lykke.
Runners Up: Henrik Lodahl, Nils Overgaard, Henrik Stigel og Michael Poulsen.

Vinderholdet om lørdagen var: Jen Ole Bondrop, Marius Iversen, Carsten Bach og Niels Erik Slot.
Runners Up: Christian Lykke, Jan Vesterbæk, Jens Vestergaard Jensen + pedro (som var gavmild dernede om lørdagen :-))

Vi håber naturligvis at flere vil med næste år på turen, som madmæssigt var en sand fornøjelse (væsentlig bedre end forventet) og så var der ægte limousine kørsel i en 12 meter hvid lang limo, når man skulle hjem og sove, så man ikke blev træt dagen efter, når der nu var en hel kilometer hjem.

Husk forøvrigt tilmelding til måneds afslutningen på onsdag via golfbox

Seneste nyt 14.04.2016

Så kom vi endelig i gang med årets åbningsturnering i onsdagsherrerne.
Vejret viste sig fra sin gode side og banen stod efter årstiden super fin.

Vinderne af 1. turnering blev:
Ejnar Hansen - Egon Østergaard - Jan Søndergaard - Jørgen Christiansen

Runners up:
Jan Nielsen - Jens Ole Bondrop - Marius Iversen - Jens Grønkjær

Nærmest flaget blev vundet af:
Hul 3 - Børge Svendsen
Hul 6 - Michael Poulsen
Hul 10 - Michael Nielsen
Hul 12 - Morten Østergaard

HUSK at tilmelde dig til Herreturen 2016 inden 21. april 2016

Seneste nyt 06.04.2016

Pga de seneste dages megen regn, har Chefgreenkeeperen og GolfManageren besluttet at lukke golfbanen i foreløbig 4 dage.

Det betyder så naturligvis at dagens åbningsmatch i onsdagsherrerne er aflyst eller rettere sagt udsat til onsdag d. 13.4.2016 kl. 16:00, hvor vi pt. forventer at gennemfører det normale program med 9 hullers golf samt efterfølgende stegt flæsk og persillesovs, formanden åbningsberetning etc.

Det er allerede nu muligt at tilmelde sig til den nye turnering på Golfbox, så hvis du ikke kunne i dag får du chancen igen på næste onsdag.

NB! Man skal tilmelde sig igen, selvom man var tilmeldt i dag og ønsker at deltage på næste onsdag, da tilmeldingeren ikke flyttes med over til ny dato i Golfbox - så du må på den igen.

Vi beklager denne sene aflysning, men vi er ikke herre over vejret - endnu, men John Jensen øver sig stadigvæk :-)


Seneste nyt 05.04.2016

Så starter sæsonen for onsdagsherrerne for alvor i morgen.
Traditionen tro med opstartsmatch over 9 huller, hvor der tilmeldt 88 spillere.
Menuen er også traditionel = stegt flæsk og persillesovs.
Vejret ser ud til at holde tørvejr under matchen omgivet af byger inden og efter, så forhåbentlig kan vi komme tørskoet igennem.
Formandens beretning ser spændende ud og der er et par super gode nye tiltag, som der vil blive afsløret i morgen.


Seneste nyt 31.01.2016

Efter en periode med meget lidt info her på siden (primært pga. manglende muligheder for at redigere på siden, hvilket nu er løst) står onsdagsherrerne foran en ny spændende golfsæson.
Jeg vil ikke afsløre, hvad der kommer til at ske i 2016, men blot henvise til 2 meget vigtige datoer, som allerede nu er på plads:
Onsdag d. 6. april 2016 er der opstartsmatch, efter det velkendte mønster:
9 huller golfturnering efterfulgt at 1 forret samt stegt flæsk og persillesovs.
Her vil formanden også løfte sløret for bla. Herreturen som er fastlagt til fredag d. 20. maj 2016 og 21. maj 2016.
Så husk at krydse disse datoer ind i kalenderen allerede nu.
Jeg håber alle får en super god sæson 2016.
 
Seneste nyt 1.6.2015

De seneste dages megen regn, har desværre betydet, at banen i Herning mere eller mindre står under vand.
Komiteen har derfor i samråd med golfmanageren besluttet, at vi for at skåne banen så meget som muligt, aflyser onsdagsherrerne onsdag d. 3.6.2015.
Banen er ikke offielt lukket og komiteen vil/kan ikke forhindre nogen I at spille en runde golf i morgen - det tæller blot ikke med i årsturneringen og der bliver ikke uddelt præmier til de spillere, som ønsker at gennemfører en runde i morgen.
Det er naturligvis beklageligt, men vejret er der ingen der er herre over.

Seneste nyt 1.6.2015

NY baneinfo: Pga. den megen vand er der oplæg på alle huller; læs lokal regler ophængt flere steder i klubben. Det betyder at der pt. ikke kan handicapreguleres. Vi fjerner oplæg så snart det er forsvarligt.

Seneste nyt 28.5.2015

Parkbanen par 72 igen
Hul 2 åbnes som par 5 fredag den 29. maj - det betyder at Parkbane igen er par 72. Konverteringtabeller, Golfbox m.m. vil være klar fredag morgen med korrekte informationer. Området til højre for rullegræsset er markeret med blå pæle med sort top og man må ikke hente sin bold!
Samme dag er der ikke længere oplæg på banen!
Bolden må spilles som den ligger.

Seneste nyt 3.5.2015

Parkbanen par 70 i maj 2015
Vi har været i dialog med DGU og de har ratet banen så den kan spilles som par 70 i maj måned med mulighed for handicapregulering.
Hul 2 vil i hele maj måned blive spillet som par 3 hul, men vi venter på rullegræsset sætter sig og bliver spilbart. Handicapnøglen vil fortsat være 1.
Ved at ændre fra par 72 til par 70 tager vi længden af banen ud af spil.
Samtidig med at vi ændrer til par 70 ændres den midlertidige lokal regel vedr. oplæg.
Der er fra fredag den 1. maj oplæg på flg. huller: 4-11-13-15-16-18.

Tjek evt. om du har mistet et slag i forbindelse med den nye rating.

Resultatet af april månedsafslutning blev som følger:
1: Børge Svendsen, Egon Østergaard, Egon Christensen og Jan Søndergaard vandt med 122 point, samme antal som nr. 2 dog bedre på bagni.
2: Jørgen Mølholm, Erik Hedegaard, John Møller og Viggo Mølholm

Nærmest flaget:
Hul 3: Lars Klode med 3,24 m
Hul 6: Benny Nielsen med 1,83 m
Hul 10: Nils Overgaard med 2,15 m
Hul 12: Lars Klode med 0,57 m


Seneste nyt 17.04.2015

Så kom vi igang med den "rigtige" turnering og resultatet er offentliggjort i Golfbox.

Der har været snakket lidt frem og tilbage mht. score på hul 2, som normalt er et par 5 hul med hcp nøgle 1, men som pt. er et par 3 hul - stadigvæk med hcp nøgle 1.
Indtil hullet får sin normale status igen, vil alle vores turneringer blive afviklet efter at hullet bliver spillet som et par 3 hul, dog vil vi tillægge 2 slag extra til hver enkelt score for at få tallene til at gå op (stableford point mæssigt)
Dvs. hvis du laver en score på 3 slag, vil der stå 5 slag på scorekortet, 4 slag vil blive konverteret til 6 slag osv.
Denne regle vil også blive gennemført ifm. slagspilsturneringen (1. onsdag i maj for A-rækken) og så må vi jo se, hvornår banen får sit normale forløb igen.


Seneste nyt 14.04.2015


Onsdagsherrerne åbnede d. 8 april for 2015 sæsonen.
Det var lavet som en holdturnering, hvor der var 2 turneringer med en runde på 9 huller (forni) for nogle og 9 huller (bagni) for andre.
Vinderne blev hædret i klubhuset ifm. den traditionelle menu stegt flæsk og kartofler med persillesovs, som i dagens anledning var krydret med aspargessuppe til forret.
Forni vinderne blev:
Marius Iversen, Jens Ole Bondrup, Carsten Bach og Jens Grønkjær med 66 point.
Runners up med 65 point blevMichael Nielsen, Lars Neigaard, Michael Reimers, Bjarke Hansen. 
Bagni blev vinderne:
Karsten Thalund Jensen, Kurt Olsen, Hans Bak og Troels Hansen med 56 point.
Runners up med 55 point blev Flemming Nielsen, Roald Hansen, Ole Winding, Egon Østergaard.
Efter præmieoverrækkelsen, blev komiteen gjort opmærksom på, at et hold på bagni havde lavet 59 point, hvor komiteen havde tolket det som 39, hvilket ellers ville have udløst en 1. præmie.
Derfor blev Niels Skovgaard, Claus Gredal, Kristian Skelkjær og Johannes Pedersen da også belønnet for scoren ved at få tildelt en 1. præmie som var tilsvarende den som den udråbte 1. plads modtag.
Nærmest flaget blev:
Hul 3 = John Langborg
Hul 6 = Bjarke B.
Hul 10 = Niels Skovgaard
Hul 12 = Bent Nygaard.
Tillykke til alle vinderne

HUSK tilmelding til Herreturen (se mere under menuen "Herretur 2015")

Seneste nyt 05.04.2015

Påsken er over os og det lugter af forår.
Herning Golfklub åbner i næste uge (tirsdag) for alle huller og sommergreens.
I onsdagsherrerne starter vi med en lille 9 - hullers holdturnering på onsdag d. 8. april kl 16:00
Da banen er under ombygning, vil der være ændringer ift. normalt, hvilket kan ses nærmere under turneringsoplysningerne.
Vi håber naturligvis på jeres opbakning gennem sæsonen og at vi får en god opstart i næste uge.
Turneringerne for 2015 kan nu alle ses i Golfbox - samt i matchkalenderen på hjemmesiden.

Seneste nyt 16.03.2015

Foråret lurer lige om hjørnet og en ny golfsæson starter snart for de fleste.

I onsdagherrene har vi ikke lagt på den lade side i vinterens løb, selvom der ikke er blevet skrevet så meget her siden oktober sidste år.

Vi har haft travlt med at få den nye sæson på plads og vi vil gerne løfte sløret for lidt af det her.

Åbningsmatchen er som vanen byder en 9 huls match, som løber af staben onsdag d. 8. april 2015 klokken 16:00 (hvis banene ellers tillader det og det tror vi på at den vil - tilmelding via Golfbox er muligt allerede nu). Traditionen tro bliver der serveret stegt flæsk i Golfcafeen efter matchen.

Banen har i vinterens løb fået noget af en ansigtsløft på flere af hullerne, så det skal nok blive spændende i den kommende sæson.

Herreturen 2015 er lagt i skønne omgivelser ved Hjarbæk Fjord, hvor der bliver spillet både fredag d. 8. maj og lørdag d. 9 maj 2015. (så reserver allerede nu datoerne)

Vi kan allerede nu løfte sløret for et par af præmierne på denne tur, som vi selv syntes er enestående:

Hole in one præmie = 1 uge til Østrig, til en værdi af 600 €

Præmie om fredagen = Weekendtur for 2 på Gut Apeldör

Præmie om lørdagen = offentliggøres senere, så følg med på hjemmesiden, når sæsonen bliver skudt igang.

Dette var blot en par appetitvækker til den forestående sæson, som vi på alle måder håber bliver helt fantastisk.

Såfremt du har pørgsmål til ovenstående eller i øvrigt, er du altid velkommen til at tage fat i en af os fra komitéen


Seneste nyt 17.10.2014

Sæsonen lakker nu mod enden.
Generalforsamlingen havde samlet godt 50 medlemmer, som først fik en runde golf på 9 huller, hvorefter Steen og Bodil havde disket op med den ene lækkeri efter den anden.
Selve generalforsamlingen forløb udramatisk.
Formandens beretning og kasserens regnskab blev godkendt.
Der var genvalg til alle opstillede og der var enkelte gode forslag fra salen, som blev noteret ned og vil blive behandlet af komiteen i det nye år.
Vinderne af begge rækker blev hyldet og så var der dømt snak - rafling - hygge med rødvin og øl mm.
Herreturen er dog lagt fast (det bliver fredag d. 8. maj. 2015 og lørdag d. 9. maj 2015 og turen går til Hjarbæk Fjord)
Detaljerne omkring turen vil blive offentliggjort senere.
Der bliver spillet onsdagsherre her i oktober, så længe banen/vejret tillader det med alm. præmier dog uden årspoint
I onsdags var der dog kun 3 i A-rækken samt 6 i B-rækken, så der er nemme præmier til dem der har tid :-)

Seneste nyt 25.9.2014

Knap 80 havde valgt at bruge den sidste onsdag i september på goldbanen i regnvejr.

Der var netop indkommet en extra præmie fra Pensionsgruppen, som havde 4 golfbag håndklæder samt ikke mindst et gavekort på en Cruise tur (værdi ca. 1.100 kr.) til hver vinder, som forøvrigt blev:
Benny Nielsen, Morten Ladefoged, Jan Kjeldsen, Hans Bak

Som nr. 2 kom:
Svend Hedegaard Christensen, Kristian Kromann, Lars Neigaard, Kasper Nielsen

Nærmest flaget på hul 3: Kurt Olsen 3,50 m
Hul 6: Benny Nielsen 0,72
Hul 10: John Møller 1,69 m
Hul 11: JO Bondrop 2,23 m

Order of Merit er opdateret og der er flyttet fra hhv A og B række, hvor det var påkrævet jvf. betingelserne. Såfremt du har spørgsmål til dette, kan de rettes til Michael Poulsen

HUSK: Generalforsamling d. 10.10.2014


Seneste nyt 16.9.2014

Du indkaldes hermed til generalforsamlingen 2014 i onsdagsherrerne d. 10.10.2014. (dagsorden kan ses på onsdagsherrernes opslagstavle i klubhuset fra d. 17.9.2014)

Vi starter kl. 15.00: 9 hullers ”hyggematch” – gunstart fra gul tee.
kl. 18.00: Spisningen starter med forret
kl. 18.30: Generalforsamlingen starter
kl. 19.15: Spisning (festmenu) og hyggeligt samvær
Kåring af årsvinderne
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt og være komitéen i hænde senest fredag d. 19. september 2014
Prisen for hele arrangementet incl. mad og diverse drikke er kr. 100,- under forudsætning af, at man har deltaget i minimum 3 onsdagsmatcher i 2014. Ellers er prisen kr 300,-
Specielle ønsker til start noteres i forbindelse med tilmeldingen.
Komiteen sætter startlisten herudfra.
N.B: Betaling skal ske til komitéen i klubhuset efter 9-hullers matchen.
Tilmelding via Golfbox som er bindende. Dvs. deltagergebyr opkræves uanset fremmøde eller ej !


Seneste nyt 15.9.2014

Månedsmatch i august blev vundet af :
Svend Hedegaard Christensen, Kristian Kromann, Kasper Nielsen, Flemming Søby Jensen.

Seneste nyt 30.6.2014

Månedsmatch (25.6.2014) er indtastet og handicap er denne gang reguleret med en bestemt person som dominerende spiller (Henrik Jespersen)

Der var denne gang extra præmie i både A og B-rækken til bedste individuelle score:
A-rækken = Henrik Jespersen med 46 point
B-rækken = Per Flemming Jensen med 41 point

Holdturneringen blev afviklet med følgende resultat:
Henrik Jespersen, Lars Madsen, Lars Bruun og Steffen Simonsen (Guldfireren) sejrede i holdturneringen med 136 point
Jens Ole Bondrop, Carsten Bach, Niel Erik Slot og Jens Grønkjær tog sig af 2. pladsen med 127 point.

Nærmest flaget:
Hul 3 = Henrik Jespersen med imponerende 0,45 m som tæller i Shot of the year 2014 (den bliver svær at slå)
Hul 6 =Erik Møller-Jensen med 1,08 m
Hul 10 = Kesse med 4,33 m
Hul 12 = Niels Skovgaard med 1,35 m

HUSK at der bliver spillet onsdagsherrer hele sommeren, dog tildeles der ikke årspoint i ugerne 29-30-31

Seneste nyt 15.6.2014

Ifm. næste månedsmatch (25.6.2014) vil der være en extra præmie i både A og B-rækken til bedste individuelle score:

 


Har udloddet 2 stk. gavekort for 2 personer som indholder 1 overnatning incl morgenmad & Greenfee unlimitedSå meld dig til månedsmatchen via golfbox med det samme, så du får chancen for at vinde et gavekort.Seneste nyt 12.6.2014

Det har været lidt tørlagt mht. nyheder på denne side på det seneste, men her er en update på seneste turneringer:

28 deltog i herreturen 2014 i Himmeland på 2 relative svære baner (scoren taget i betragtning :-)
 
90 deltog i maj månedsafslutning, hvor handicapregulering tilsyneladende ikke kan foretages, når der er tale om holdturneringer som hovedturnering.
Årspoint til ranglisten vil naturligvis blive opdateret, selvom handicapregulering ikke kan foretages.
Årsagen til at der ikke kan handicapreguleres skal ses i, at når der er tale om gældende holdturnering, menes det at man kan hjælpe hinanden med råd og vejledning, hvilket ikke er tilladt i singleturneringer og DGUs handicapregulerings konsulent forklarer, at:
"Vi har noteret det i §3.6.1 pkt. 7 og 8 under Company Days.
Det er tilføjet efter den første udgave af EGA Handicap Systemet."
Vi vil i onsdagsherrerne snarest muligt tage dette op og vurdere, hvad der skal ske i forhold til dette og I vil blive opdateret her på siden eller via mail.

88 deltog d. 4.6.2014, hvor der sædvanligvis var et par stykker, som havde glemt, at det var slagspil for A-rækken :-)

98 havde valgt at bruge en god sommerdag i går til en runde golf (flot fremmøde).
Alle scores er indtastet og reguleret for handicap, så det skulle være på plads inden JBS match på fredag.


Seneste nyt 10.5.2014

HUSK: Tilmelding til Herreturen 2014 (se mere om arrangementet under menu punktet "Herretur 2014") 

Seneste nyt 8.5.2014

Onsdagens resultat er nu indtastet og der er handicapreguleret.
78 deltog, hvoraf der var et par stykkre i A-rækken, som havde glemt at det var slagspil og som følge deraf blev disket.
Jeg nævnte ifm. månedsafslutningen, at tempoet var for dårligt ifm. onsdagmatcherne.
Om det var den peptalk der skulle til, ved jeg ikke, men ros til tempoet i går, som var meget bedre/glidende end de foregående onsdage.

Verdens længste golfslag blev også afviklet i går, men jeg kender ikke resultatet endnu (vil blive offentligjort, når jeg får det)

-------------

Onsdag d. 30. april blev der spillet holdmatch (98 deltog), som blev vundet af:
Egon Kjærgaard Christensen
Steen Bjørn
Henning Madsen
Jørgen Christiansen

Nr. 2 blev:
Jan Vesterbæk
Torben Olesen
Brian Caspersen
Jacob Lützhøft

Nærmest flaget Hans Bach (3), Torben Olesen (6) , Cai Scheil (10) og Lars Madsen (12)

Seneste nyt 26.04.2014

Onsdagens resultat er nu indtastet.
Der var 87 der deltog (nogle i regnvejr hele banen rundt :-( 
Da der stadigvæk er oplægning, er der ingen handicapregulering.
Bemærk venligst, at denne regel er ændret fra d. 24.4.2014 og der fremover reguleres handicap.

Vi vil gerne slå et slag for scorekortene.
Der er 2 forskellige scorekort, som kan afleveres, når vi spiller onsdagsherrer.
Enten skal der afleveres 1 udskrevet scorekort pr. mand (uanset om man er 3 eller 4 i bolden), hvor alle ens oplysninger står fortrykt.
Alternativt skal I afleverer dette, hvor I så selv skal skrive alle de oplysninger på, som I kan se på netop i dette link. (her kan der afleveres 1 scorekort med op til 4 spillere i bolden)

Husk at melde jer til månedsaflutningen på næste onsdag, hvor vi spiller fra rød T-sted.


Seneste nyt 22.04.2014

I onsdagen før påsken var der 62 der deltog. Resultatet er registreret og ORDER OF MERIT er nu også reguleret. Da der stadigvæk er oplægning, er der ingen handicapregulering.

NØDRÅB !!!!!!!

Fra komitéen skal der lyde et nødråb vedr. langsom spil om onsdagen.
De seneste 2 onsdage, er der spillere på de sene starttider, som føst kommer ind 4½ time efter første slag på hul 1.
Det er bare ikke i orden og derfor vil vi indskærpe følgende:

Der er på scorekortene fortryk MAKSIMALE spilletider som skal overholdes:

1 time og 10 minutter, når man er færdig med hul 5
2 timer og 2 minutter, når man er færdig med hul 9
3 timer og 6 minutter, når man er færdig med hul 14
4 timer og 4 minutter, når man er færdig med hul 18

Herudover skal man hele tiden være opmærksom på, at hvis man ikke kan se bolden foran (hvis de er mere end 1 hul foran), så er det altså fordi man går for langsomt og dermed skal I sætte temopoet i vejret, så alle kan komme gennem en runde inden mørket falder på.

Vi vil fremover bede banekontrol om at møde op mellem 16:00 og 20:00 (gerne flere runder) hvor de skal opfordre evt. langsomme bolde til at sætte tempoet i vejret.

Herudover vil vi fra næste sæson lave gunstarter kl. 15:30 de 2 første onsdag i april og 16:00 de 2 sidste onsdage i april, for dermed at få så mange gennem banen som muligt, når nu mørket trods alt kommer lidt tidligere end senere på foråret/sommeren.

Hvis der skulle være en blandt spillerne, som ønsker ovenstående uddybet, er man velkommen til at rette henvendelse til komitéen.


Seneste nyt 10.04.2014

Så kom vi også i gang med de almindelige onsdage 2014.

74 havde valgt at deltage i går.

Der var udtalt tvivl om, hvorvidt det var Slagspil eller Stableford, som A-rækken skulle spille, da turneringsopsættet i Golfbox fortalte at det var SL (slagspil) og i matchkalenderen var det ST (stableford).
For at der ikke er nogen der bliver disket på den konto, er det blevet besluttet, at turneringen afvikles som stableford, da tvivlen skal komme den forudrettede tilgode :-)

Derfor er resultatet, som allerede kan aflæses, indtastet med baggrund i en Stableford turnering.

Matchkalenderen er opsat i omklædningsrummet og vil fremover danne baggrund for turneringformen.

Order of Merit er nu helt på plads og kan ses fra linket på hjemmesiden eller i Golfbox, men jeg kan da godt løfte sløret for, at der blev ikke uddelt mange point i går, hvilket også fremgår af resultatlisten :-)

I næste uge er Nils Overgaard turneringsleder +45 2346 9366, da jeg er i Barcelona :-)


Seneste nyt 06.04.2014

Så kom vi i gang med onsdagsherrerne 2014.
104 deltagere til åbningsmatchen var en del flere end vi på forhånd kunne håbe på, så stor tak til alle der deltog.
Som nævnt er der stadigvæk udfordringer med både tilmeldinger og turneringsafvikling mht. Golfbox, men vi håber det snart bliver rettet op, så vi kan focusere på golfen.

Vinderne af åbningsmatchen blev:
Jonas Skammelsen
Jacob Lützhøft
Ulrik Hauge
Thomas Nielsen

På 2. pladsen kom:
Bjarne Stegger
Lars Klode
Kjeld Lund
Henrik Lau

Nærmest flaget: Henrik Lau (3) - Ulrik Hauge (6) - Per Høj (10) - Mads Isager (12)

Husk selv at tilmelde dig via golfbox til alm. onsdage og via turneringsoversigten ved månedsmatch.

Seneste nyt 19.03.2014

Så nærmer vi os starten på sæsonen 2014 og det ser jo ud til at vi kan komme godt fra start mht. baneforhold osv.

1. turnering er 2. april 2014, hvor vi starter med den traditionsrige åbningsmatch (9 huller) med stegt flæsk og persillesovs :-)
Her vil formanden for onsdagsherrerne (Jens Ole Bondrup) fortælle om de tiltag der kommer i 2014, turneringer herunder naturligvis "Herreturen" som også bliver lidt anderledes ift, tidligere, Jubilæumstiltag etc.

Golfbox turneringsmodulet har også været i gennem en forandring i vinter, som ikke helt er tilendebragt, hvilket kan betyde nye vaner/rutiner, som vi skal vænne os til samt lidt opstartsvaskeligheder.

Du har allerede nu mulighed for at tilmelde dig åbningsmatchen d. 2.april 2014 (gunstart kl. 16:00 til en 9 huls match)

Nemmeste måde er at logge ind på golfbox, hvor du i menuen til venstre vælger det nederste punkt "Klubturnering".
Her kan du under april se vores åbningsmatch, hvor du vælger tilmeldingsfanen, når du kommer ind i selve turneringen.
Som noget nyt kan I nu tilmelde jer enten som hold eller som enkeltpersoner.
(I skal naturligvis sikre jer, at alle kan komme, hvis I benytter jer af tilmelding af hold, da I ellers står inde for betalingen af manglende fremmøde)

Håber vi får en super sæson og hvis I har spørgsmål til ovenstående eller tilmeldinger mm. kan de rettes til Komiteen.


Seneste nyt 23.10.2013

Resultaterne fra 23. oktober måned er registreret og lagt ind nu.


Seneste nyt 21.10.2013

Resultaterne fra oktober måned er registreret og lagt ind nu.

Seneste nyt 30.9.2013

Vi har i komiteen besluttet at onsdagene i oktober 2013 også kan spilles som onsdagsherre turneringer, da banen ikke kan stå meget bedre end den gør nu samt vejret for en gang sin skyld har vist sig fra sin bedre side
Onsdag d. 2. oktober spilles hhv. Slagspil for A-række og Stableford for B-rækken.
Øvrige onsdage er Stableford. 
 
Det vil koste 30 kr. pr. gang man deltager i turneringen. 
I skal selv bestille tid via Golfbox. 
Der uddeles naturligvis præmier i begge rækker. 
Øvrige regler findes i Golfbox under den enkelte turnering og på hjemmesiden. 
Der vil evt. blive tale om en månedsafslutning i slutningen af oktober, som I i givet fald får nærmere besked om.


Seneste nyt 26.9.2013
Scorekort fra onsdag d. 25.9.2013 er nu indtastet og de berørte er handicapreguleret
CBA = 0
Efter lidt tumult mht. scorekort, blev vinderen af månedsafslutningen: Carl Chr. Zacho, Anders Zacho, Ole Winding og Roald Hansen.
Nærmest flaget:  Hul 3 - Bjarne Stegger
                          Hul 6 - Jesper Nielsen
                          Hul 10 & 12 - John Thomsen

Seneste nyt 20.9.2013
Scorekort fra onsdag d. 18.9.2013 er nu indtastet og de berørte er handicapreguleret
CBA = 0


Seneste nyt 13.9.2013
Scorekort fra onsdag d. 11.9.2013 er nu indtastet og de berørte er handicapreguleret
CBA = 0 


Seneste nyt 30.8.2013
Scorekort fra onsdag d. 28.8.2013 er nu indtastet og de berørte er handicapreguleret
CBA = +1 ... Mange gode scores så 37 point reguleres ikke.
Nærmest flag:       Hul 3 - Lars Madsen 2,47m
                              Hul 6 - JO Bondrup 3,02m
                              Hul 10 - Henrik Jespersen 4,44m
                              Hul 12 - NE Slot 2,10m  
   

Seneste nyt 23.8.2013
Scorekort fra onsdag d. 21.8.2013 er nu indtastet og de berørte er handicapreguleret
CBA = 0 

Seneste nyt 15.8.2013
Scorekort fra onsdag d. 14.8.2013 er nu indtastet og de berørte er handicapreguleret
CBA = 0 

Seneste nyt 11.8.2013
Scorekort fra onsdag d. 7.8.2013 er nu indtastet og de berørte er handicapreguleret
CBA = 0 

 

 

Kalender


« februar - 2019 »
ma ti on to fr
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10