Medlemsliste 2018 Medlem nr. Fornavn Efternavn
260 Inger Christiansen
284 Birgit Andersen
547 Rita Schultz
598 Christin Lenholdt
643 Annemarie Damgaard
659 Marie Damgaard
694 Jeanette Boserup
723 Hanne Zacho
772 Anette Byskov
776 Eva Backhausen
804 Gerda Engelbredt
940 Marie-Louise Ørum-Petersen
1011 Helle Bredkjær
1240 Lene Bang-Nielsen
1359 Pia Kristensen
1445 Maria Schultz
1471 Anne Olesen
1495 Rita Andersen
1525 Lissi Bank Lassen
1533 Brita L. Jørgensen
1662 Signe Rytz Riis
1700 Paula Lodahl
1739 Nini Skovgaard
1819 Esther Simonsen
1858 Jonna Nielsen
1868 Winnie Laustsen
1870 Agnetha Nielsen
1938 Rita Facius
1972 Meta Nielsen
2010 Ulla Ørum-Petersen
2026 Lone Langkilde
2042 Bente Thrane Handberg
2051 Lone Hessellund
2072 Sonja Jensen
2087 Kirsten Pilgaard
2176 Helle Orloff Madsen
2189 Hanne Elkjær
2269 Lotte Mohr Dupont-Mersing
2279 Birthe Mouritzen
2293 Charlotte Hansen
2407 Birgit Christensen
2457 Solvejg Østergaard
2470 Birgit Thomsen
2574 Kjersti Thomsen
2582 Rita Steenholt
2619 Ella Tolstrup
2663 Anna Grethe Sørensen
2786 Conni Fjord
2815 Rita Lykke
2847 Else Hansen
2963 Kirsten Sørensen
3050 Birgitte Østergaard
3107 Ulla Diderichsen
3176 Judith Skelkjær
3268 Birthe Slot
3294 Margit Buskov
3305 Jette Byg Jakobsen
3333 Anne Marie Ørskov
3437 Jane Platz Nettermann
3486 Gitte Uldahl
3497 Jonna Vester
3517 Lotte Hylgaard
3555 Anette Mikaelsen
3582 Kirsten Hehr
3586 Helle Toft Andersen
3684 Kaja Brogaard
3776 Anette Lehmann Skov
4074 Helle Nørgaard Rasmussen
4093 Anne Marie Lund
4149 Pia Humle
4152 Susanne Schmidt
4337 Dorte Schiermer
4338 Helle Schiermer
4339 Lis Bukholt
4376 Lene Nørgaard
4394 Inge Rønnow Sander
4446 Annette Andersen
4459 Maj-Britt Kristiansen
4462 Marianne Malle
4537 Lene Harpøth
4538 Pernille Lyngby
4595 Pia Østergård
4596 Lisbeth Laurberg
4610 Carina Jonsson
4658 Elsebeth Møller Mortensen
4693 Dorte Grønbæk
4705 Mette Eg Kristensen
4746 Karen Enevoldsen
4784 Susanne Nygaard
4871 Tove Svenstrup
4961 Kirsten Eistrøm Andersen
4963 Mai-Britt Nielsen
4972 Jane Borup
5320 Tina Vestergaard Jensen