Baneudvalg

Baneudvalget har til opgave i samråd med chefgreenkeeperen, at drage omsorg for at banen og greenkeepergårdens vedligeholdes optimalt. Dette sker naturligvis indenfor den budgetramme som er afstukket af bestyrelsen.


Chefgreenkeeperen ansættes af bestyrelsen, medens det øvrige personale ansættes af chefgreenkeeperen i samråd med baneformanden


Udvalget er direkte ansvarlig overfor bestyrelsen. Bestyrelsen holdes orienteret via et bestyrelsesmedlem, som oftest deltager på baneudvalgsmøderne. Baneudvalgsformanden laver referater af møderne og her informeres om forhold der vedrører banen og greenkeepergården. Ved større forandringer af banens layout skal bestyrelsen forud orienteres, ligeledes skal bestyrelsen orienteres ved større økonomiske tiltag, som ikke indgår i det vedtagne budget.

Udvalget udfører følgende:

Baneudvalget udarbejder i samråd med chefgreenkeeperen et årligt budget samt aktivitetsplan for den kommende sæson. Der udarbejdes en plejeplan for banen og ligeledes udarbejdes der en plan for uddannelse af personalet.

Der udarbejdes ”grønt ” regnskab i samråd med chefgreenkeeperen, der informerer baneudvalget omkring forbrug af vand, gødning, topdressing samt græsfrø.

Baneudvalget fører tilsyn med den fornødne skiltning og afmærkning i henhold til golfregler og lokalregler.

Orienterer klubbens forretningsfører om ændringer og banens spillemæssige stand forårsaget af nødvendige banearbejde. Lukning af banen på grund af vejrlig skal umiddelbart meddeles forretningsføreren, som foranstalter, at meddelelsen bliver bekendtgjort på klubbens hjemmeside.

Sikrer en lovmæssig og forsvarlig forsikring af udstyr på maskiner, samt opbevaring materialer og brændstoffer er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven.

Baneudvalget holder jævnlig møder hvori chefgreenkeeperen og 1. assistenten deltager.

Forretningsføreren modtager dagsorden/agenda inden mødet til orienteringen.

Mødereferater tilstilles, bestyrelsen, forretningsføreren og den tilknyttede pro. Baneformanden har ansvaret for dette.

Kalender


« februar - 2019 »
ma ti on to fr
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10