Baneinformation

31/1 19: 
Vi spiller til vintergreens, 12 huller er åbne. 
Greenfee vinterbane kr. 100,-

19/11 Sommergreens lukker fra og med lørdag den 24/11 2018 og frem til foråret. Vinterbanen med 12 huller vil være åben. 

12/11 Parkbanen lige nu
Vi har fortsat åbne sommergreens, hvilket skyldes det milde vejr. Når dette skrives ser det ud til at der er plus grader de næste dage frem mod lørdag, hvor der kan være nattefrost.
Og er der nattefrost der giver frost/rimfrost på greens er det strengt forbudt at spille på sommergreens – og det samme gælder indspilsgreen og puttegreen.
Hvis nattefrost spiller man vinterbanen der består af 12 huller:
1, 2, 2½, 3, 4, 5, 7, 8, 9 , 10, 11 og 18
Der er scorekort i greenfee rummet og der er skiltning ved de udslagsmåtter (teesteder) der skal spilles fra.
Respekteres ovenstående, holder vi sommergreens åbne så længe der er en jordvarme på min. 8 grader.


3/11 Så sent som idag har der igen været spillet på frosne sommergreens😪 det går altså bare ikke og jeg vil nødigt lukke ned allerede nu når vejret er så fint i dagstimerne og temperaturerne er med os☺️

Ved frost spilles der til vintergreens!

Skader forsaget af spil i frostvejr kan opdeles i to kategorier:

1. Ved frost, knækker plantevævet meget nemt under spillernes fødder. Efter tøvejr kan der ses brune fodspor i lang tid. Dette kan bevirke tynd græsbestand som er mere modtagelig over for svampeangreb, når foråret kommer.

2. Langtidsskader kommer når spil har fundet sted efter pludselig tøvejr. Ved sådanne forhold er de øverste 1-2 cm optøet og jorden under neden frosset. Disse langtidsskader viser sig som skader på rodnettet, som knækker når der spilles på den bløde overflade, og der vil fremkomme store områder med dårlige vækstbetingelser, som skal bruge lang tid ind i spillesæsonen til at restituere sig.

Der vil være vinterbane scorekort klar i greenfee rummet. Bemærk at der er lagt måtter ud som teesteder til vinterbanen. Disse skal benyttes så vi skåner vores teesteder.

26/10 Fra mandag samles der ikke bolde på drivingrange og WC banen lukkes. Bolde må man selv samle og der er WC i klubhuset :-)

21/10 I uge 43 kommer der ny bro hul 6.

Broen går over stien fra green hul 5 til tee hul 6.

Hullet vil derfor være lukket i perioder i uge 43. Vi vil informere på forsiden af websiden samt Facebook og skilte.

17/10 For at sikre jævne greens topdresses de i dag med et tyndt lag sand.

23/9 Vi eftersår fortsat teesteder og fairways i uge 39. Eftersåning af fairways er et ekstra tiltag vi har fundet nødvendigt, efter den tørre sommer.

20/9 Torsdag og fredag klippes der fairways. Det sker da Parkbanen er fuld booket torsdag og fredag formiddag/middag pga seniorer og sponsorturnering.

Vis hensyn til de 2 der klipper de 2 dage; som altid 


19/9 Greens er nu eftersået, moppet ned og tromlet - vi beklager de gener det har givet.. De klippes torsdag morgen og igen lørdag morgen, hvorefter de får ro resten af sæsonen. 

17/9 I denne uge og næste uge vil vi efterså teesteder, greens og fairways. 

6/9 Mandag den 10/9 påbegyndes arbejdet med en ny kanal og bro på hul 6. kanalen vil gøre vi kan lede vandet ud i åen tv. ved hul 6. Vis hensyn til greenkeeperne; tak for hjælpen. 

6/9 Mandag den 10/9 prikkes greens for at løsne jorden så der kan komme luft til rødderne og vandet kan komme væk. Tirsdag den 11/9 kommer der sand på så hullerne lukkes. 

4/9 startlisten foreligger onsdag aften. 

30/8 Greens topdresses tirsdag den 4/9, så de er klar til klubmesterskaberne den 8. - 9. september

14/8 Det blev vådt med den megen regn, men banen har godt af det. Det gør at vi bl.a. har eftersået, så nogle af de steder der ikke er kommet græs under tørken, forhåbentlig kommer nu. 

8/8 Det er meget tørt på banerne; pas på med cigaretter o.lign.

Brug de askebægre der er på alle teesteder !

5/8 Greens vertikalskæres og topdresses mandag. Det vil vare til hen over middag.  

4/7 Det er meget tørt på banerne; pas på med cigaretter o.lign.

Brug de askebægre der er på alle teesteder ! 

2/7 Dropzoner er IKKE gældende; undt. hul 4 ved green

Pga. en turnering i weekenden er der tegnet dropzoner flere steder; disse er ikke gældende. 

28/6
 Drivingrange er lukket lørdag fra kl. 10 - 12 pga. boldopsamling.

Juniorerne hjælper lørdag med at prikke bolde op af jorden og finde dem i krat langs siderne af drivingrange. 

I er velkomne, men vil blive sat til at hjælpe til :) 


25/6 Teestederne topdresses i denne uge. 

Nu topdresser vi teestederne; hjælp os og brug det jord med frø der er i spandene og læg i de turfhuller i må slå op.

17/6 Greens topdresses fra tirsdag morgen 

Tirsdag morgen topdresses greens. Det er en del af den plejeplan der ligger for greens, hvor de i sidste uge blev prikket.

Jorden i bunker hul 4 og en del af bunker hul 8 jævnes ud og såes til, og alle bare pletter på banen der er sået en gang bliver eftersået i løbet af ugen.  

11/6 Bunker hul 8

Så er det i denne uge at bunkeren hul 8 bliver færdiggjort samtidig med at 1/3 af bunkeren tv. på hul 8 lukkes. Arbejdet starter tirsdag morgen; vis hensyn til det arbejdende folk.

Tusind tak.


7/6 Drop fri af revner i jorden

Vi har lavet en midlertidig lokal regler hvor der må droppes fri af revner i jorden fremkommet pga. tørke - se opslag i klubben. 

31/5 Propning, vertikalskæring.... 

I ugen der er gået er der proppet fairways på hul 16 og 18 - og det ser ud til at have god effekt - så i ugen der kommer vil vi proppe en del af fairways på hul 15 og 17.

Vi fik også lavet bunkeren på hul 5, og lovede at bunkeren hul 8 laves i uge 23 - det bliver uge 24.

Fredag vertikalskæres greens, da der er lige lovlig meget græs i dem nu. Efter vertikalskæring og klipning, skal der komme lidt mere fart på greens. 

Flere teesteder er eftersået, og de topdresses de næste dage. Spande med topdress kommer ud i næste uge - husk at bruge dem. 

Der vandes fortsat både morgen og aften; nødvendigt i det fortsat flotte vejr.   

23/5 Hvad sker der på banen? 

Pt. arbejdes der med vedligehold af bane med klipning af greens, fairways, semirough og teesteder. Græsset har været i flot vækst, men varmen gør det ikke er så voldsomt som det har været.
Greens blev topdresset i fredags, klippet, tromlet og klippet hen over pinsen og står rigtig godt. Dog er der på par 3 banen et par greens der mangler græs, men det ser ud til at være på vej.  
Der vandes samtidig en masse; hul 16 og 18 med rullegræs og alle greens vandes og der er vanding på vej til de nye teesteder - hul 13, 14 og 16.

Vi er en dame nede - Lotte - der desværre har en dårlig skulder der er i behandling. Hvornår hun er retur tør vi ikke sige. Heldigvis har vi fået Mikkel ansat, og det ser ud til han kan hjælpe os med de fleste opgaver. Tag godt imod ham derude; han ved ikke så meget om golf endnu. 

Heldigvis er der også hjælp at hente fra jer frivillige. Sti-og bunkerlaug arbejder ufortrødent med rensning af bunkers, påfyldning af jord på fairways hvor det er nødvendigt og til retning af stier.  Samtidig har malerlauget malet alle markeringspæle på banen og i dag er der luget ved hul 6 og stenbroen hul 2. 
Super dejligt med al den hjælp. 

Fredag vil der blive arbejdet med træer og opstamning af samme, igen frivilligt arbejde - vil du med mødes de fredag kl. 8.30 på greenkeepergården. 

I næste uge bliver en af opgaverne at færdiggøre bunkeren hul 5. Det sker med hjælp udefra samt vort fremragende stilaug.  Vi regner med 2 dages arbejde og håber så at vi ugen efter kan få færdiggjort bunkeren hul 8. Så vi er på vej. 

18/5 Der filmes med drone mandag. 

Det er beregnet til en præsentationsfilm om Herning Golf Klub. 

17/5 Der vandes pga. det gode vejr!

Greens er klippet 0,5 mm længere ned med nye skær. Betyder bedre rul. De klippes og tromles fortsat og i næste uge topdresses de.

Teesteder klippes og topdresses og i næste uge kommer der spande ud med jord med græsfrø.


Der klippes fairways og semirough der gror heftigt; svært at følge med.


Sti-og bunkerlaug arbejder en dag hver uge med opretning af huller, stier og bunkers. Super godt arbejde fra dem alle. 


1/5 Der spilles ikke længere med lejeforbedring!

I henhold til gældende DGU regler er lejeforbedring på Parkbanen ophævet pr. den 1. maj 2018

Vi gør opmærksom på, at der fortsat er midlertidige lokale regler for bare pletter og nysåede arealer. Se opslag. 

30/4 Parkbanen den næste uge frem

Tirsdag og onsdag kommer bunker og stilaug og arbejder videre med de sidste bunkers der skal efterfyldes og bare pletter på fairways og semirough. 

Greenkeeperne klipper fairways, teesteder og semirough. Greens vil blive topdresset og vertikalskåret i løbet af ugen. 

23/4 Parkbanen den næste uge frem

Der arbejdes videre med at tømme og fylde de bunkers der trænger; lige nu er det hul 12 der er ved at blive sat i stand. Det sker med hjælp fra bunkerlaug. 

Tirsdag starter stilauget og greenkeeperne arbejdet med at fylde jord på de bare pletter på fairways og semirough.  

Fairways og semirough klippes og greens tromles og klippes. 


16/4 Parkbanen den næste uge frem

Greens tromles og topdresses igen hvorefter de klippes. De første behandlinger af greens viser gode resultater og alt tegner til rigtig fine greens meget hurtigt. 


Fairways klippes op de næste dage og fra næste uge vil det være tydeligt at se fairways contra semirough. 


De sidste afstandsmarkeringer kommer op tirsdag formiddag.


De 4-5 bunkers der ikke er efterfyldt med sand, tømmes helt og får helt nyt sand i fra bunden af. Arbejdet vil blive påbegyndt tirsdag.


11/4 Der må køre buggys o. lign. på Parkbanen igen fra torsdag.
- husk at køre på stier hor muligt
- kør ikke igennem hvor der er bløde områder eller reparationer
- hold afstand til greens og teesteder

9/4 Bag 9 er lukket tirsdag da der proppes greens - vi beklager.

8/4 Der proppes mandag greens - der må fortsat ikke køre buggys o. lign. på Parkbanen.

5/4 Ingen byggys, scooter el. lign. på banen pga. de 17+5 mm. regn vi har fået. 

3/4 Sommergreens åbnes lørdag den 7. april 2018 kl. 9.00 - læs mere under nyheder. 

28/3 Pga. mildere vejr end forventet, vurderer vi løbende hvornår sommergreens kan åbne. Det bliver dog tidligst den 7/4 - og hvorfor så det?

I skrivende stund er jordvarmen i greens 3,2 grader. For at græsset kommer i vækst skal vi gerne op på 6-8 grader i jorden. Årsagen til at vi holder greens lukket indtil da er at græsset ikke er i stand til at stå imod de eventuelle skader som kan komme ved at spille på dem uden vækst. I værste fald kan det ende ud i nogle seriøse svampeangreb når væksten sætter ind, da det er meget nemmere for svampene at angribe et skadet græsblad. Ydermere varsler de både sne og frost hen over påsken og det kan også blive til stor skade for greens hvis de skal spilles på, især hvis frosten sætter sig lidt i jorden og det tøer i overfladen, så kan rødderne knække i overfladen og så dør græsset. Hvis vi venter til væksten er der kan vi hurtigere få nogle gode greens op at stå, hvis ikke vi venter kan vi risikere at greens skal bruge en måned ekstra på at komme sig efter skaderne. 

Vores opstartsplan for greens er, senest i uge 15, at tage propper op af greens med 10 mm spyd (små huller) der efter knuser vi propperne og fejer sandet ned i hullerne igen. Det nedsætter et evt. filtlag vi kan have i toppen af greens, som kan holde på vand og gødningsstoffer og så giver det en masse ilt til jordlaget og frigiver lidt kvælstof i jorden (gødningsværdi) Så eftersår vi med en blanding af hvenegræs (krybende hvene og alm. hvene) som passer godt til vores jordstruktur. Så gøder vi og topdresser med noget sort sand for at tiltrække varmen fra solen og der efter fejer vi sandet ned i huller og ned mellem græsstråene for at give en jævn spilleflade. Til sidst sprøjter vi med et middel der gør at duggen ikke lægger sig på græsset da det også kan være en medvirkende faktor til at svampene breder sig. Og så bliver de ellers rullet og klippet som normalt. 


2/1: Der er 9 huller åbne til vintergreens. Sommergreens er lukket ned til sæsonstart. Banen er meget våd pga. den megen nedbør den sidste tid og åen er fyldt til sit maksimale. Vintergreens er ikke klippet da vi ødelægger mere end vi gavner ved at sende en maskine ud.

8/12: Der er fortsat åben for 9 huller med sommergreens, og vi holder dem åbne så længe vejret tillader det.  

21/11: Der må ikke spilles på banen når der er rimfrost. Puttebane, indspilsgreen m.m. er også lukket. Se her hvorfor.

16/11: Der er 9 huller til sommergreens åbne.

8/11 Vi åbner 9 huller til sommergreens torsdag. Hvis rimfrost først ved middagstid.  

6/11: Parkbanen er lukket, foreløbig til og med onsdag. Vi forsøger at etabalere vinterbane frem mod weekenden. 

27/10: Banen er lukket i weekenden og uge 44. Det er ikke muligt at klippe, og greens vil tage for meget skade hvis der spilles. Par 3 banen og træningsarealer må bruges.   

17/10: Banen er lukket. Vi vurderer løbende, men på baggrund af vejrudsigten de kommende dage, har vi valgt at holde banen lukket foreløbigt til og med søndag d. 22/10

9/10: 9 huller åbne; 1-10 minus hul 6. Buggy o.lign. er desværre ikke tilladt.  

2/10: Hul 11 til 18 er lukket pga. meget overfladevand. Vi vurderer tirsdag morgen om de kan åbne igen. Der bliver ikke klippet græs idag.

28/9: Der spilles fortsat med oplæg; se opslag i klubben. Det er ikke muligt at handicapregulere.

22/9: Parkbanen er åben. Der spilles med oplæg; se opslag i klubben. Banen er fortsat meget våd i flere fairways og det vanskeliggør klipning. Men den er spilbar, der er pumpet vand væk fra de fairways hvor det var værst, der er lagt trædeplader ud ved flere stier og stien fra hul 13 - 14 er ved at blive belagt med knust cement som første lag. Så vi er på vej igen.  

17/9: Parkbanen er fortsat lukket pga. den alt for megen regn der er kommet den sidste tid.

Greenkeeper staben vil begynde at klippe mandag og samtidig vil de forsøge at pumpe noget af den megen vand væk der ligger rundt på diverse fairways. Stierne er også flere steder godt kørt op, og dem vil vi rette op.
Vi vurderer at vi kan åbne torsdag aften, så vores kaniner kan komme ud og spille. Ændrer situationen sig giver vi besked. 

7/9:

Parkbanen er åben, med undtagelse af hul 6.
Der må spilles med oplæg hvor græsset er klippet, ligesom der naturlivis må droppes fri fra tilfældigt vand - og det er der en del af efter tæt på 30 mm regn i nat.
Vis hensyn, ret nedslagsmærker op og læg turfs på plads. 

28/8

Der spilles med oplæg på fairway; se opslag.   

18/8

Toilet på banen er åbnet. Der mangler en rampe ved indgang men indenfor er alt ok.
Der er ikke håndklæder - brug håndklæde på bag. Og toiletpapiret er ikke lig med håndklæde😒.
Toilettet er lige nu uden låsemulighed men det er på vej.


6/8

SIDSTE: Bag 9 er åben igen fra mandag morgen - og der spilles med oplæg på fairway.

Da søer og åer er steget meget det sidste døgn efter den megen regn der er kommet, er bag 9 lukket.

I kan spille hul 1 - 5 og 7 - 10.

Vi håber at åbne bag 9 igen mandag, hold øje med Facebook og Websiden.

4/8

Pga. den megen nedbør det sidste døgn står søer og åer højt, men bane er spilbar :-) dog er greens ikke klippet, da vi venter til de er tørret nedre ud. De vil blive klippet lørdag morgen.


31/7

De nye teesteder på hul 13, 14 og 15 er åbnet.
På hul 17 er tee 50 rykket tilbage hvor den fra sæsonstart var tænkt placeret; nemlig sammen med tee 54. På samme teested er der lige nu tee 58 som rykkes tilbage så snart det nye teested er spilleklar. 
Vi vil slut sæsonen vurdere hvordan hul 17 spilles fra tee 50 og se om det skal blive eller rykkes frem igen. 30/6

Så er hul 16 åbnet som par 5 hul. Billederne er fra tee 58, 54, 50, 45 og frem.
Bakken med det nye græs er våd men det vil løbende blive bedre.
Der må lægges op, se opslag på teestederne.
God fornøjelse der ude og spil godt 😉👍


22/6

Hul 16 og hul 18
Vi er nu godt inde i sæsonen, og glæder os over at hul 18 er kommet i spil som par 4 hul. Det er desværre ikke tilfældet med hul 16, der nu og her forventes åbnet fredag den 30. juni.
Der arbejdes lige nu med at sætte en brønd, der hvor der lå lidt rigeligt med vand efter den megen regn forrige uge. Det skal sikre vi får vandet hurtigt væk ved de skybrud der må komme.

Rough
Vi valgte ved sæsonstart at lade roughen stå flere steder, hvilket b.la. gør der spares klippetid. Samtidig er det steder hvor vi ikke forventer der spilles hen; og hvis der gør vil vi anbefale en træningstime ved en af vores dygtige PROer.
Roughen er samtidig med til at skabe et flot visuelt billede af hullet og lidt drama inden man skal slå sit slag.
Når det er skrevet, så er der enkelte steder hvor vi klipper roughen ned, da det viser sig det forsinker spillet unødigt. Det er:
  • Hul 1: Det tages at par meter af roughen th. for green.
  • Hul 4: Roughen mellem træerne th. op mod den lille sø holdes nede, men vil være ”tung” så man ikke belønnes for at slå en skævert over søen.
  • Hul 7: Roughen klippes ned efter tee 50.
  • Hul 8: Roughen klippes ned efter tee 50/54.
  • Hul 12: Roughen er klippet ned foran tee 54/58.
  • Hul 15: Roughen klippes ned i venstre side efter 100 mtr. markering og ned mod søen tv.
Der klippes fortsat rough mellem træerne de fleste steder, for at fastholde det flotte visuelle syn mellem træerne. Samtidig skal være let at finde sin bold mellem træerne der hvor de er i spil, som f.eks. ved udslag fra hul 7.

Greens
Greens er ved at rulle rigtig godt; Henriks mange tiltag for at få dem op i fart samtidig med de ruller jævnt er ved at blive belønnet. De er de sidste dage målt til at rulle ca. 9.

16/6

Hul 18 er igen åbent som par 4 hul; der spilles med oplæg, se opslag på teesteder. 

8/6

Hul 18 åbnes IKKE fredag.

Efter et par meget regnfulde dage har vi konstateret at det er alt for våd i overfladen til at klippe det nye rullegræs ned i en spilbar højde! Vi har derfor besluttet at vente til næste fredag, d. 16/6, med at åbne hul 18 og vi forventer tidligst at hul 16 åbner en uge efter hul 18. Vi prikker hele hul 16 og 18 for at give bedre betingelser for rullegræssets rødder og for at lede overfladevandet bedre ned i jorden.

Lidt ekstra info: Hul 2 efter stenbroen og hul 17, hvor der senest er lagt rullegræs, er i onsdags blevet prikket og eftersået på kryds og tværs og med det regn og de temperaturer vi har/får så forventer vi hurtig bedring på de 2 områder. I foråret drænede vi begge områder og de ser ud til at fungere efter hensigt denne gang.

1/6

Som det ser ud lige nu, åbnes hul 18 fredag den 9/6 og hul 16 fredag den 16/6. Men hold øje med Baneinfo på websiden og Facebook, hvor vi informere hvis det ændrer sig. 

19/5

Rullegræsset på hul 16 og på hul 18 er godt på vej; vi vil ikke her give en dato for åbning af de 2 huller, men primo juni er et godt bud. Mere følger så snart vi ved mere.

5/5

Der spilles ikke længere med oplæg.

24/4

Der MÅ spilles med oplæg. Se opslag ved klubhus og i runddel. 

24/3 

Vi åbner sommergreens lørdag den 25/3. Alle 18 huller er åbne, Der må spilles med oplæg. 

Pga. arbejdet med terrænhævning spilles hul 16 og hul 18 således: 

Hul 16:
Vi klipper en vintergreen lige før vejen der går tværs over hul 16. Når man har spillet hullet går man ned til hul 17 ved at følge åens venstre side langs hul 13.
Hul 18:
Der kommer en udslagsmåtte th. for fairway tæt ved den nye sø og hullet spilles som par 3 hul. Når man har spillet hul 17 går man via drivingrange til hul 18.

Greenfee i april og maj er for alle kr. 200,- - andre rabatter er ikke i spil 

16/11

Der spilles til vintergreens på hul 1-5 og 7-10. Øvrige huller er lukket.

5/11

Buggys o.lign. køretøjer er ikke tilladt på Parkbanen pga. det våde vejr.

31/10

Hvis rimfrost lukker banen; der vil være skilt på teestederne hul 1.

25/10

3 baneinfoer:
  1. Banen er lukket pga. rimfrost; når skilt ved teesteder fjernes er den åben igen.
  2. Vi prikker greens tirsdag og onsdag. De klargøres til snarlig vinterhvile.
  3. Der må spilles med oplæg; se opslag.


5/10

Hvad sker der på banen og omkring banen lige nu?
Der er – ud over den dejlige klipning – flere små projekter i gang. Projekter der både forbedrer og forskønner vort baneområde.
Området ved hul 8.
Der hvor den gamle green lå, da hul 8 var et par 5 hul, er der nu planeret ud og fræset. Området bliver en frugtplantage. Et område hvor vi med tid kan plukke et æble når vi går forbi.
I bunden vil der være markblomster med masser af farver, så det bliver et smukt område at passere.

Området ved klubhus tæt ved den nye sø.
Her er det jord vi fik tidligere i år, planeret ud, området er fræset og der skal være et område til juniortræning samt 3 små pitchbaner til leg og træning.
Vi regner med at området er klar til det i foråret, når det har fået lov at sætte sig.

Sørensning
Søen på hul 12 blev tirsdag renset op og muren vedligeholdt. De næste 2 tirsdage renses der også søer, og vil man hjælpe, møder man blot op på greenkeepergården kl. 8.30.

Vintergreens.
Der klippes de kommende dage vintergreens på hul 1 – 10 minus hul 6. Der vil blive en blå pæl med sort top, der vil betyde i ikke må spille der fra.
Plads til golfbiler
Den nye plads til golfbiler er snart klar og de 2 første biler er også klar. Skråningen plantes til mandag. Har man lyst at hjælpe med det arbejde kontakt Bo på 40 422 422.

3 nye broer
I november skal der laves 3 broer til erstatning for de nuværende, på hul 5, 7 og 9. Arbejdet startes den 3. november. Igen, har man lyst at være med, kontakt Bo på 40 422 422.
Eller send en mail på bwm@herninggolfklub.dk3/10

Tirsdag morgen renses der søer; vi starter på hul 12. 

26/9

Der prikles greens i denne uge. Vil du vide mere om hvorfor der prikles læs HER

19/9

Der spilles IKKE med oplæg længere! 

9/9

Midlertidig lokal regel 

9. september 2016

Der spilles med oplæg. 

En bold, der ligger på fairway eller lavere - through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for et scorekort fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.
En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.
Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.


*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.
*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.”

I henhold til de nye EGA-regler, kan der handicapreguleres. 


17/8

Der klippes 1. klip; dvs. der klippes mellem semirough og fairway. Pga. den høje vækst vil det tage lidt tid at få afklip væk og nå rundt på alle par 4 og par 5 huller. Vi tror på det bliver godt og glæder os til det færdige resultat.

 

10/8

Roughen er høj
Ja, det er den, men der klippes og klippes og den gror og gror så det er en udfordring. Nogle synes det er for meget , andre det er sjovt med lidt nye udfordringer. Faktum er at vi fra næste uge ændrer klipning, så vi prøver at lave en 1. klip. Dvs. der klippes som flg.:
Greens 4 mm., forgreens 10 mm., fairways 14 mm., 1. klip 25 mm. og rough 44 mm. 

31/7

Græsset gror fortsat voldsomt og greenkeeperne klipper fra tidlig morgen til kl.14/15 hver dag. Samtidig forberedes banen til weekenden hvor DGU har pålagt at afholde en Juniorturnering. Så der vil være masser af aktivitet der ude. 
 
18/7

Pga. greenfee til kun kr. 52,- vil der være mange på Parkbanen; giv tid, nyd turen og luk igennem om nødvendigt. 

1/7

Der fyldes mere jord på og eftersås igen på de steder der trænger i uge 27. Flere steder er den vækst vi regnede med ikke kommet og vi går derfor banen efter en gang til og fylder jord på og eftersår de steder det er nødvendigt. 

22/6

Drivingrange er lukket lørdag fra kl. 11 - 13, da juniorer prikker bolde op i det tidsrum.
Vis respekt og undgå at slå bolde der. Tak for hjælpen.

9/6

Der topdresses, eftersås og tromles teesteder de næste dage. Der vil også komme spande op med sand og frø, på gul tee. Beregnet til at efterfylde de tørvehuller vi slår op.  

3/6

Der blev kun klippet semirough en gang i uge 22; det beklager vi. Der klippes 2 gange i næste uge som er det normale. 
Greens topdresses mandag og tirsdag. 

27/5

Vi fik desværre ikke leveret samme kvalitet rullegræs som sidst, og heller ikke helt nok. Ny sending kommer i uge 22 og ligges på når det generer mindst muligt.

19/5 2016

Hul 18 driller os; græsset kommer ikke helt som forventet. Det er derfor nu besluttet at vi tirsdag den 24/5 ligger rullegræs ud - og er vejret med os er det spilbart 14 dage senere.

10/5 2016

Oplæg er ophævet; bolden spilles som den ligger. Blå/sorte markeringer respektteres fortsat. 

4/5 2016

Buggy o.lign. er igen tilladt på banen. Kør pænt, tag hensyn til banen.

29/4

Parkbanen er åben fra lørdag; buggy o.lign. køretøjer er ikke tilladt. Husk Midlertidig lokal regel vedr. oplæg. 

27/4

Parkbanen er lukket onsdag-fredag pga. den megen nedbør. Vi forventer at åbne igen lørdag.

26/4

Buggy o.lign køretøjer er igen forbudt på banen; det er for vådt. Beklager meget.

24/4

Rimfrost på greens og fairway
Der er kolde morgenen i vente og det kan give rimfrost.

Det værste tidspunkt hvor rimfrost kan gøre størst skade er nu hvor der er begyndt at komme lidt vækst i græsset, så fryser plantevæsken inde i plantecellerne og hvis man træder på det så springer cellevæggene og planten tager stor skade og i værste tilfælde dør planten.

1. Det er derfor ikke tilladt at spille ud, hvis der er rimfrost på fairways og greens.
2. Det er tilladt at spille ud hvis der ikke er rimfrost på fairways, men ikke tilladt at spille til sommergreens hvis der fortsat er rimfrost på disse. Så spilles der til vintergreens som findes på de første 9 huller.

15/4

Buggys o. lign. er ikke tilladt. 

4/4

Midlertidig lokal regel

Der MÅ spilles med oplæg.

En bold, der ligger på alle klippede arealer through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for et scorekort fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.
En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.
Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.


*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.
*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.”

I henhold til de nye EGA-regler, kan der handicapreguleres.

OBS

Det er ikke tilladt at gå ind i områder der er omkranset af blå spraymaling og med en blå pæl med sort top placeret i midten – eller områder markeret med blå pæl med sort top.   


Vandstanden i Herningsholm Å (måles ved Silkeborgvej) kan følges her:
http://www.hydrometri.dk/plot/2223_vst_30.jpg


 

 

Kalender


« februar - 2019 »
ma ti on to fr
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10