Vision og mål

I Herning Golfklubs juniorafdeling skaber vi rammerne for, at juniorerne i alderen 9 – 18 år kan spille golf og blive dygtige til det. Glæden ved golfspillet er i fokus. Endvidere vil vi skabe grundlaget for, at der kontinuerligt udvikles nye talenter til vores eliteafdeling samt opretholde fødekæden til ungseniorgruppen.


Vision 2016.

Et være en af Danmarks unikke og velfungerende juniorafdelinger, hvor juniorerne synes det er sjovt at spille, har det godt med hinanden og har mulighed for at præstere gode resultater. Det sociale vægtes højt.


Størrelse.

Mindst 100-125 aktive juniorer, dvs. juniorer der modtager træning og/eller deltager i juniorafdelingens turneringer og sociale arrangementer.
Pigerne bør udgøre mellem 20-25%
Tilgang der mindst opvejer den naturlige afgang, såsom alder, frafald o.l.


Sportslig.

• 10% af drengejuniorerne har single HCP
• 5% af pigerne har single HCP
• 2 juniorer i top 25 på DGU´s juniorrangliste.


Socialt.

• Vi ønsker at juniorer samt forældre oplever et socialt trygt miljø i klubben.
• Mindst 1/3 af juniorerne har været aktive medlemmer i mindst 5 år.
• At være aktiv juniormedlem udgår en væsentlig del af juniorernes sociale netværk.
• Der gennemføres 3-6 arrangementer i sæsonen med fokus på det sociale – og hver junior deltager i minimum 2 af disse arrangementer årligt.
• Mindst halvdelen af forældrene deltager aktivt i juniorarbejdet.
• En række differentierede tilbud – herunder bl.a. til aldersgruppen 15-20, hvor der afholde målrettede aktiviteter, dr er med til at fasthold ungseniorerne i klubben.
• En kommunikationsplatform og metode, der til hver en tid sikrer en velinformeret spiller- og forældrekreds.


Træning.

• Et juniortræner-team, der såvel sportslig som pædagogisk, motiverer juniorerne og formår at indfri de induviduelle sportslige og sociale mål.
• En pro-træner, der har juniorarbejdet som sit primære fokusområde.
• En løbende udvikling af elite-juniorerne til træner-assistenter, som aktivt deltager i juniortræningen og juniorarbejdet.
• Alle aktive juniorer træner mindst 1 gang ugentlig.
• De 40% af juniorerne træner mindst 2 gange om ugen og til disse er der fokus på såvel teknisk, taktisk, fysisk og mentalt træning samt udvikling


Organisatorisk.

• Et velfungerende juniorudvalg, hvor medlemmer finder det spændende at være en del af udvalget og hvor der sker løbende udskiftning.
• Et juniorudvalg der til enhver tid har en struktur og en række kompetencer, der matcher de udfordringer juniorafdelingen står overfor.
• En bestyrelse, der til enhver tid er koordineret omkring juniorarbejder og som bakker juniorafdelingens visioner, mål og midler og.

Kalender


« februar - 2019 »
ma ti on to fr
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10