Nyheder


Indkaldelse Generalforsamling

26. september 2023

Her indkaldelse til Generalforsamlingen der afholdes den 23. november 2023, i klubbens lokaler.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag den 23. november 2023 kl. 19.00

Herning Golf Klub, Golfvej 24, 7400 Herning

 

Dagsorden jf. klubbens vedtægter § 8

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, herunder vedtagelse af kontingent.

Behandling af indkomne forslag.

  • Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen senest den 15. oktober 2023.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Valg af klubbens revisor

  • Bestyrelsen indstiller at BDO Revision, Herning genvælges.

Eventuelt

  • Overrækkelse af Herning Byråds Arbejdspokal
  • Overrækkelse af Royal Shot og the Year

BESTYRELSEN

26. september 2023

Tilbage

keyboard_arrow_up