Nyheder


Lempelse af retningslinjer

17. maj 2020

DGU har opdateret retningslinjerne gældende fra 18. maj (opdateret).

Med de nye retningslinjer fra Kulturministeriet og DIF har DGU foretaget en række ændringer i anbefalingerne gældende fra 18 maj. 

  • Afstandskravet mellem personer sættes ned til 1 meter
  • Flag og hulkop kan genetableres som ved normalt spil
  • Banemateriel kan igen benyttes (f.eks. river, boldvaskere, vandhaner og affaldsspande med låg).
  • Retningslinjerne fra Kulturministeriet giver nu mulighed for samling af maksimalt 10 personer i en gruppe på et afgrænset/afmærket område. Minimumsafstanden mellem forskellige områder/grupper er 2 meter. Denne præcisering har betydning for træningsfaciliteter, undervisning og det generelle flow af personer rundt i golfklubben.
  • Buggies kan fremadrettet benyttes af personer fra forskellig husstande
  • Klubhuset kan åbnes for administrativt arbejde, herunder bestyrelses- og udvalgsmøder.
  • Restauranter kan genåbne efter myndighedernes anvisninger.

Hvad betyder det for os?

Foringen i hulkoppen fjernes, men man skal stadig undlade at berøre flagstangen og hvis man gør det, skal det ske med den behandskede hånd. Stangen vil blive afsprittet når der flyttes huller.

Der lægges igen river i bunkers og man opfordres til at rive efter sig (benyt den behandskede hånd/hav håndsprit med i baggen).
Det betyder, at lokalreglen om frit drop i bunkers ikke er gældende fra og med den 18. maj, hvis der er rive(r) i bunkeren.

Da der pt. pågår en renovering af køkkenet, vil cafeen åbne torsdag den 18. maj, efter at de nye køkkenmaskiner er installeret 😊.
Særskilte retningslinjer for ophold i cafeen vil blive implementeret i løbet af ugen.

Læs DGU's anbefalinger her.

Tilbage

keyboard_arrow_up