Bent GreenDen 10. maj 2014 blev Bent Green udnævnt som æresmedlem.

I forbindelse med klubbens 50 års jubilæum i 2014, blev Bent Green undnævnt til æresmedlem. Klubbens fjerde.

Bent er et af kun tre medlemmer, der har været medlem i alle klubbens 50 år, idet han blev medlem ganske kort efter etableringen. Hans start i golfsporten er lidt atypisk, da det var hans arbejdsgiver der "pålagde" ham at starte. Formanden var tillige Bents arbejdsgiver og han havde brug for, at Bent bistod med de administrative opgaver i den første tid. Dette førte til involvering i mange udvalg og opgaver i klubben og Bent har med ildhu påtaget sig de mangeartede opgaver til glæde for den medlemskreds, der direkte har profileret Bent indsats.

Bent har igennem flere perioder været bestyrelsesmedlem, hvor han har bestridt næsten alle poster fra kasserer til formand. Posten som formand bestred han 2005 - 2006 og her var fokus rettet mod at sikre klubben en blivende placering, enten på nyt anlæg eller på det eksisterende anlæg.

Efter sin formandstid har Bent lagt et stort arbejde i baneudvalget. De første år som formand for udvalget og senere som økonomiansvarlig, hvor han med fast hånd styrede budgetopfølgningen. I de seneste år har Bent utrætteligt arbejdet med de ugentlige nyhedsbreve og ikke mindst været tovholder og skribent til årsskriftet. Her har han trukket det helt store læs og ikke mindst i forbindelse med jubilæumsskriftet har Bent været meget aktiv og har en stor andel i resultatet. 

Klubben er Bent stor tak skyldig for hans engagement igennem de 50 år. 


Poul Steffensen


På generalforsamlingen november 2009 blev Poul Steffensen udnævnt til klubbens tredje æresmedlem.

Poul har stor viden om golf og han brænder for sagen. Når disse to ting kombineres, får vi et medlem, der er af uvurderlig betydning for både klubben og dens medlemmer. Man er aldrig i tvivl om hvor Poul befinder sig i klubben - nemlig lige der, hvor der er brug for ham og der hvor han kan hjælpe. Sådan har det været lige siden han i 1977 blev medlem. Han har arbejdet ihærdigt i bestyrelsen og snart sagt hvert udvalg i klubben.

En gudsbenådet historiefortæller, der egentlig burde have været underviser, fordi han på charmerende vis og med stor succes har "banket" golfregler og etikette ind i hovedet på både nye og gamle medlemmer. En diplomat, der aldrig har afholdt sig fra at tage ordet på de årlige generalforsamlinger, fremlagt brugbare forslag og kommet med relevante kommentarer. En habil golfspiller, som altid har gjort en dyd af at spille efter golfreglerne. Medstifter af bridgeklubben Eagle, hvor han har lært flere hundrede golfere at spille bridge gennem årene.

Herning Golf Klub er Poul Steffensen en stor tak skyldig for det gode humør, for temperament, for seriøsitet og for en enorm indsats for klubben.

Børge Laustsen


I forbindelse med klubbens 40 års jubilæum i 2004, blev Børge Laustsen udnævnt som klubbens andet æresmedlem.

Børge Laustsen kunne i 2004 fejre sin 75-års fødselsdag og har været medlem af Herning Golf Klub siden 1970. Børge har altid været meget engageret i klubben og deltog konstruktivt og aktivt i klubarbejdet. Han har været medlem af klubbens bestyrelse og deltaget i mange af klubbens udvalg. Mange nybegyndere har lært de første golfregler og ikke mindst etiketteregler af Børge. Herudover havde Børge poster i husudvalget og fungerede også som en engageret matchleder i klubben.

Som formand for banekontrollen og selv aktiv banekontrollør gennem mange år, var Børge garant for at det gik ordentligt for sig på banen. Børge havde den opfattelse, at banekontrollen først og fremmest var der for at hjælpe medlemmerne, men samtidig skulle der lige holdes et vågent øje med, at gældende regler og retningslinjer blev overholdt. Observerede Børge en overtrædelse af eksempelvis etikettereglerne kunne man være forvisset om, at høre fra ham. Børge havde en meget bramfri måde at udtrykke sig på – og kunne indimellem opfattes som værende temmelig skrap, men man lærte hurtigt hans humor og lune at kende samt at han udførte sit ”job” for at hjælpe såvel medlemmer som greenfee-gæster.


Franz RoesenDen 21. november 1978 blev Franz Roesen udnævnt som klubbens første æresmedlem.

Franz Roesen har mere end nogen anden æren for, at der på det tidspunkt eksisterede en klub og en golfbane i Herning. Han var primus motor ved oprettelsen og en utrættelig formand i klubben fra starten i 1964 og frem til 1975.

Roesen, der i sine unge dage lærte golfsporten at kende på Fanø var i 1963 medlem af Junior Chamber og startede her en debat omkring oprettelse af en golfbane i Herning. Denne debat blev hurtigt fulgt op, og 11. maj 1964 tog han initiativ til at stifte Herning Golf Klub. Den første midlertidige bane etableredes på Ungskuepladsen bag Messecenter Herning, men allerede da pegede Roesen på, at der burde anlægges et kombineret grønt område med en 18 hullers golfbane i Løvbakkerne, hvilket det daværende byråd imidlertid ikke kunne godkende.

Efter sin formandsperiode fortsatte Roesen sit arbejde for klubben som formand for baneudvalget – med det klare mål snarest at få etableret en rigtig golfbane. Dette arbejde bar frugt allerede i 1966, hvor en interimistisk bane blev taget i brug på de nuværende arealer. Dette blev i 1970 fulgt op med indvielse af en 9-huls bane. I 1974 blev en 12-huls bane indviet og endelig i 1976 blev 18-huls banen etableret.

Vi skylder alle Franz Roesen en stor tak for hans utrættelige arbejde for Herning Golf Klub.


Kalender


« februar - 2019 »
ma ti on to fr
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10