Visioner


Vores intentioner er at give en beskrivelse af hvem vi er og hvad vi vil.
I lyset heraf opstilles en række konkrete målbare mål, med tilhørende aktiviteter, for at opnå dette.

Hvem er vi?
Senior-herrer er en klub for alle mandlige medlemmer af Herning Golfklub, som er fylder 55 år i indeværende sæson og har max. 42 i handicap.
Du kan vælge at spille 9 eller 18 huller. (Særlige regler for vintersæson, kan læses på afsnittet "Vintergolf").

Hvad vil vi?
Vi vil arbejde på at skabe gode rammer for senior-herrer, hvor golfspillet er i højsædet, men også ligger stor vægt på det kammeratlige, hyggelige og sociale samvær.

Hvad er målsætningen:
at medlemstallet fastholdes på nuværende niveau evt. forøges.
at mindst 30 % af medlemmerne deltager i fællestræningen og regeldag, tilrettelagt af pro'en og eventuelt Komiteen.
at der hvert år (primo september) præsenteres og tilrettelægges en 3-dages golftur med overnatning. Det kan være i Danmark, men også Tyskland og Sverige kan komme på tale. 
at der arrangeres en forårstur til "sydlige himmelstrøg". I 2015 går turen til Portugal.
at spille en årlig turnering med seniorer fra Åskov Golfklub. Skiftevis i Åskov og Herning.
at der deltager mindst 20 golfspillere til den årlige turnering "Vestjysk Old Boys turnering", som indebærer golf spændende baner som: Holstebro Golfklub-Nordvestjysk Golfklub-Dejbjerg Golfklub og Lemvig Golfklub.
at kommunikationen mellem medlemmerne udbygges gennem brug af e-mails og jævnligt opdatering af hjemmesiden.
at medlemmer med 60, 70, 75, 80, 85, 90 års fødselsdage og ved hospitalsindlæggelse får en hilsen fra Senior-afdelingen.
at der afholdes en klubdag, hvor de vigtigste regler for golfspillet belyses og tvivlsspørgsmål afklares. Det kalder vi "Regeldag".
at vi fortsætter samarbejdet med seniordamer, hvor der i løbet af sæsonen, vil blive arrangeret fælles-turneringer.

Hvad gør vi
1. Lave opslag. Eventuelt tage personlig kontakt til ikke-medlemmer, for at gøre dem opmærksom på, at de er meget velkomne i vores klub.
2. Når aktivitetsplanen er klar for den kommende sæson, vil den blive lagt på hjemmesiden. 
3. Opfordre til deltagelse i fællestræningen.
4. Hjemmesiden opdateres jævnligt.
5. Der laves en fødselsdagsliste med årets "runde fødselsdage" og med angivelse af, hvem der overbringer vores hilsen. Listen vil dog ikke blive offentliggjort på hjemmesiden.
6. Vi stiller os til rådighed til praktisk arbejde omkring klubhus og banen.
7. Tilmelding på golfbox  kalender seniorherrer.
 

Komiteen for Senior-Herrer.
                 

Kalender


« juli - 2015 »
ma ti on to fr
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9