Visioner


Vores intentioner er at give en beskrivelse af, hvem vi er og hvad vi vil. I lyset heraf opstilles en række konkrete, målbare mål med tilhørende aktiviteter for at nå disse mål.
Hvem er vi?
Senior-herrer er en klub for alle mandlige medlemmer af Herning Golfklub, der er fyldt mindst 55 år, og har max. 42 i HCP. Du kan vælge at spille 9 eller 18 huller.


Hvad vil vi?

Vi vil arbejde på at skabe gode rammer for senior-herrer, hvor golfspillet er i højsædet, 
men hvor der samtidig lægges stor vægt på det kammeratlige, hyggelige og sociale samvær.
For sæsonen 2013 er målsætningen:
at medlemstallet fastholdes på nuværende niveau evt. forøges.
at mindst 30 % af medlemmerne deltager i fællestræningen tilrettelagt af pro'en.
at der præsenteres og tilrettelægges en tur til en "ny bane". 27. juni skal vi til Give
at der arrangeres en forårstur til "sydlige himmelstrøg" Mallorca
at der arraneres en 3-dages "herretur" til nordtyskland primo september
at spille en årlig turnering med seniorer fra Åskov Golfklub, skiftevis i Åskov og Herning
at kommunikationen mellem medlemmerne udbygges gennem brug af e-mail og jævnlig opdatering af hjemmesiden.
at medlemmer med 60, 70, 75, 80, 85, 90 års fødselsdage og ved hospitalsindlæggelse får en hilsen
at der afholdes en klubdag, hvor de vigtigste regler for golfspillet ved alm. turneringer med udgangspunkt i vores bane belyses og tvivlsspørgsmål afklares.
at vi fortsætter samarbejdet med seniordamer.

Hvad gør vi?
Aktiviteter i 2013:
1. Lave opslag og sætte på hjemmesiden og tage personlig kontakt til ikke-medlemmer og fortælle, at de er velkomne i vores klub.
 2. Sæsonplanen er klar og udsendes til alle medlemmer medio februar 2013. På golfbox registeres de fremmødte.
 3. Opfordre til deltagelse i fællestræningen.
 4. Senest 1. feb. er der truffet aftale om besøg på en ny bane og herefter gennemføre et besøg med vore medlemmer?
 5. Efter behov sendes meddelelser til vore medlemmer via e-mail.
 6. Hjemmesiden opdateres jævnligt.
 7. Der laves en fødselsdagsliste med årets "runde fødselsdage" og med angivelse af, hvem der overbringer vores hilsen.
 8. Klubdag med orientering og regelgennemgang med Lars Klode torsdag d. 21 feb.
 9. Vi stiller os til rådighed til praktisk arbejde omkring klubhus og banen.
 10. Tilmelding på golfbox  kalender seniorherrer.
 
Komité for seniorherrer 1. januar 2013.

Kalender


« november - 2014 »
ma ti on to fr
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7