Banestatus

22. september

Der arbejdes på banen med klip og vedligehold af greens og teesteder. 

Samtidig bliver der slået græs på ny green hul 7, der fortsat arter sig som forventet. Der gødes og vandes samtidig. 

Vi vil også forsøge at lappeflere huller i fairways hul 15 og green hul 6 på kortbanen, bliver igen eftersået m.m. i et forsøg på at få den kalr med græs til foråret.  

  

8. september 2021

Tirsdag uge 37 dybdeluftes greens og onsdag morgen topdresses og måttes ned (topdress trækkes ned i de små luftehuller). 

Vi dybdelufter for at sikre stærkere rodnet og "løsne" greens, så de ikke er for hårde. 
Topdress for at sikre en jævn vækst og en god spilleoverflade. 

Pt. klippes der semirough hver dag. Det er nødvendigt for at holde græsset nede, og det vil give afklip. Der blæses løbende hvor nødvendigt. 

8. august 2021

Arbejdet med ny green på hul 7 er startet og nyt hul 9 er åbnet. 

Det betyder at hul 8 bliver hul 7, hul 9 bliver hul 8 og NY hul 9 bliver hul 9 :) 

Der vil være nye konverteringstabeller, og banen er par 71. 

Selve arbejdet vil ske over 14 dage, om alt går vel, med arbejdskørsel på stedet og kørsel med sand på tværs af hul 16, 13, 4 og 5. Så hold øje med arbejdsbilerne og vis hensyn. 

BEMÆRK Midlertidig lokalregel vedr. køreplader hul 5. Se her..

8. juni

Greens prikles natten til onsdag. Onsdag morgen og formiddag bliver greens topdresset.

Det sker som led i arbejdet med at forbedre overfladen og behandle de svampeskader, som vi alle er kede af.

Vis hensyn til greenkeeperne, når de topdresser. De gør det af hensyn til os alle.

PS: Husk at rette nedslagsmærker op, også selvom der er andre skader på greens. Svamp får nemmere fat i de områder, hvor der er skader som følge af nedslagsmærker.

28. maj

Efter den megen vand er det nu ved at trække sig tilbage og banerne kan spilles.

MEN de er meget våde og det er svært at klippe; der vil derfor være afklip de næste dage. 

Desværre er det ikke muligt at bruge buggy, scooter og løbehjul - foreløbig frem til mandag. 

29. april

Problemet med vandingsanlægget er fundet og repareret.

Det var en rørsprængning til venstre for 9. green inde i skoven. Fejlen opstod til trods for at anlægget var trykprøvet inden baneåbning, men sådan går det desværre.

Der bliver desuden foretaget fairwayvanding med vandkanoner på de mest trængende fairways. Så håber vi på lidt væde fra oven til at hjælpe os.

24. april

Som I nok har set er greens ved at være godt tørre [😓]

Det er ikke fordi, vi ikke vil vande, men vores system har ikke tryk nok til, at vi kan. Vi troede at det var pumperne, der var noget galt med, men det er ikke tilfældet.

Vi søger derfor jeres hjælp til at spotte hvor der kan være et ødelagt vandrør. Kig efter en våd plet, som du ikke har set før og ring til Jarl (5130 0728).

Vi begynder fra mandag at vande manuelt med haveslange og krydser fingre for det hele snart kører igen indtil vi finder lækken.

19. marts

Parkbanen og par 3 banen er åbne. 

De første åbningsdage vil være fra kl. 10.00 pga. risiko for morgenfrost. Se GolfBox. 

Det tilladt at bruge scooter, buggy og løbehjul, men vis hensyn og kør ikke tæt på de nye teestedpladser, teesteder og greens. 

3.januar 

Selvom den generelle aktivitet i klubben ikke er så stor, så sker der en del på banen, hvor noget er mere synligt end andet. Jarl og Esben har haft fokus på greens, både på Parkbanen og Par3 banen. Greens er behandlet så svamp ikke breder sig for meget. Samtidig får de lidt farve, der gør at de tager bedre mod lys i den mørke tid. 

Inden jul er der fældet en del træer ved flere huller. Bl.a. hul 3 og hul 15, hvor det er med til at give lys og luft, så teestederne har bedre vækstmuligheder. Efter nytår ryddes der flere steder, ligesom væltede træer ryddes væk.

Hul 3 - tee mod green

Hul 3 - green mod tee

I det nye år arbejdes videre med disse projekter, så de kan være klar til sæsonstart.

  • stierne ved tee 54/58 på hul 14 gøres færdige
  • fairway hul 15 er løsnet og skal eftersås og topdresses
  • ny bro hul 15 gøres færdig
  • bunker hul 17 gøres mere skrå op mod green
  • de nye teestedpladser gøres færdig

Samtidig fortsætter arbejdet med par 3 banen, så den står skarpt til begynderhold 1, der starter slut marts.

Træer fældet hul 15 - fairway mod tee

Hul 15 - fairway løsnet

Hul 15 - ny bro

Hul 15 - tee

På mandskabssiden staffer vi op allerede den 1. februar, hvor 2 af vore nuværende greenkeepere møder ind for at deltage i klargøring af banen.

Vi søger pt. en førstemand, der kan fungere som højre hånd for Jarl og være en del af teamet, der i næste sæson bliver på 6 - 7 mand.

26. oktober

Vinterbane fra mandag den 2/11 

- samme dag lukkes kortbanen. 

Pga. det meget våde vejr, spiller vi fra mandag, 12 huller vinterbane; hul 1, 2, 2½, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 og 18.

Der er vinterbanescorekort i greenfeerum. 

Kortbanen lukkes samme dag, for at den kan få ro og greens kan komme bedst mulig til næste sæson. 
Derfor må alle, uanset banetilladelse eller ej, spille vinterbanen de næste måneder.  

Der samles ikke bolde på drivingrange, man kan selv tage boldsamlervognen og samle ind. 

17. september

Vi har lukket bunkeren på hul 12, da vi desværre ikke kunne styre vandet. uagtet dræn m.m. lå der ofte vand i bunkeren, og sandet faldt sammen.

Vi har derfor valgt at lukke den, og så græs istedet. 

Samtidig ser det ud til der kommer græs på hul 13 :-) det ser vi alle vist frem til. 


.

30. august

PARKBANEN ÅBEN IGEN FRA MANDAG

Som i ved blev vi ramt af oversvømmelse, hvor åen steg til lidt over 1 meter. Det gjorde, at vi måtte lukke Parkbanen 4 dage, da det ikke var muligt at komme frem ved nogle af hullerne.
Vi ærgrer os over det, da vi ved der kom meget vand, men ikke mere end vi før kunne spille alligevel, da åen normalt ikke stiger så voldsomt på så kort tid. Vi er derfor i dialog med Herning Kommune, for at høre hvad der skete.
Greenkeeperne har siden pumpet vand væk, både fredag, lørdag og søndag, og det hele hjælper. Åen er faldet til

Parkbanen åbner igen mandag, og vi vil forsøge at finde nye datoer for de udsatte arrangementer. Det er Putte turneringen og Klubmesterskaberne.

Buggy er tilladt fra mandag; scooter og løbehjul fra tirsdag.
.

29. august

På grund af 41 m.m. regn natten mellem onsdag og torsdag er åen løbet over sine bredder og banen er derfor lukket.

Der pumpes og effekten af dette arbejde er meget positiv.

Der vurderes søndag om banen kan åbnes mandag.

26. august

Pga megen regn er banen meget våd og der må derfor ikke køre buggy, scooter m.m. tom. fredag.

6. august

Banen, banen og banen

Ja det er overskriften når vi snakker sammen i forretningsudvalg og bestyrelse. Vi ved alle at banen er vores vigtigste aktiv. Derfor er der fortsat fokus på de ting der fungerer og i særdeleshed på de ting der ikke fungerer. Der kan så blandt medlemmer og gæster være uenighed om hvad der fungerer og hvad der ikke gør. 


Greenkeepernes fokus lige nu er på:
Greens, hvor vi arbejder på at få hastigheden til 9 og fortsat arbejder med at de er jævne og ruller ensartet. Vi ønsker ikke hastigheden højre, da vi er af den overbevisning, at den passer godt til vores medlemmer, gennemsnitsalderen og gennemsnithandicap. 
Fairways og rough, hvor fairways nu klippes i 14 mm, mod før 16 mm, og rough i 38 mm. mod før 44. mm. Det giver bedre mulighed for at finde bolden i roughen og man er stadig straffet for ikke at ramme fairway.
Teesteder, hvor der fortsat hånd topdresses, og flyttes tee klodser, så sliddet fordeles. Lige nu er det nye teested 50 hul 13 samt tee 54 hul 16 åbnet. 
Øvrige opgaver er fortsat fokus på reparation af bare pletter. De eftersås løbende og der er netop nu bestilt en tørveskærer, der kan hjælpe ved at vi kan skære græs fra den nederste del af drivingrange og ligge ud på de værste steder. F.eks. ved broerne hul 5 og 7. 
Der er mange andre opgaver løbende og de vil blive taget hånd om, så snart der er tid mellem klip. Men fokus er klip, da græsset gror voldsomt, og holder vi det ikke nede kommer der for meget afklip. Afklip vi løbende vil blæse væk hvor nødvendigt. 

Og husk; er der noget du er utilfreds med vedr. banen - eller andet - er du altid velkommen til at kontakte mig. Det kan jo være jeg har svaret eller også kommer der en god ide. 
Iøvrigt tak til de 234 der har svaret på medlemsundersøgelsen. Vi er ved at kigge på svarerne og ovenstående tiltag er bl.a. gjort ud fra dem.  

 

10. juni

Parkbanen og Kortbanen er begge åbne.

Der spilles ud fra DGU´s sidste anbefalinger. Læs mere her.

keyboard_arrow_up