Banestatus

2. januar 2023

Velkommen til et nyt år i Herning Golf Klub, hvor der frem mod sæson vil ske en masse. Primært er det på banen hvor der bl.a. arbejdes med:
Træer med røde bånd fældes og træer beskæres
NY sti hul 7 og øvrige stier renoveres 
Bro-overgange repareres
Udvidelse sø hul 15
Fairway topdresses nu – og dybdeluftes til foråret
Teested hul 3 udvides med 50 %, der kommer rullegræs på og øvrige teesteder der trænger rettes op
Greens behandles for forebyggelse svamp efter det program der er lagt
og meget mere.
Vi vil tage kontakt til forskellige Laug og bede om deres hjælp til flere af opgaverne. 

9. november 2022

Vinterbanen er hullerne 1 - 5, 7 - 11 + 18. På alle hullerne er der etableret en vintergreen (med blåt flag). På hul 2 er der hul 2 og hul 2½; det er fordi hullet er delt i 2, så man føsrt slår til en green før broen og bagefter en green fremme ved bunkeren th. 

Vinterbanescorekort står på reolen i greenfeerummet; print IKKE scorekort ud ved bekræftelse af tid. 

God tur. 

27. oktober 2022

Banen lige nu

Banen er ved at være meget våd. Græsset gror heller ikke så meget længere. Så der er ikke behov for at der klippes så meget.
Greens klippes 2 gange om ugen,, teesteder 1 gang om ugen og fairway 1 gang om ugen.  Semirough er ikke klippet de sidste 2 uger.
Lige nu giver vi greens dug kontrol og de eftersås. Der ud over beskærer vi træer på banen.
 
På værkstedet er vi i gang vask og eftersyn af maskiner og bestille reservedele.
 
Vi er lige blevet færdig med pladsen bag maskinhuset og har taget den i brug.

Vådområdet på hul 1 kortbanen har vi hævet lidt, i håbet om at holde det tørt. Vi vurderer senere om der skal mere til i det område mellem hul 1 par 3 banen og hul 17. 
 
 Vi har sendt 2 mand hjem og sender 2 mand mere hjem her den 31. oktober. Der efter er der Mathias, Morten, Jesper og Bent på gården, til at klare maskiner og vinteropgaver på banen; bl.a. skal de dybdelufte og topdresse fairways. 

15. oktober 2022

Greens klippes og rulles fortsat, dog vil der kun blive klippet eller rullet en gang i weekenden, og inden længe stopper vi helt med at klippe og rulle i weekenden.
 
Vi arbejder med Greens løbene hen over vinteren.

 • Klipper greens. Klippe højde bliver hævet til 5,5 – 6 mm., når greens bliver lukket for at styrke græsset.
 • Eftersår greens i løbet af kort tid, for at få nye græs sorter i greens, der er mere sygdoms resistente.
 • Prikker greens i løbet af kort tid, for at skabe luft til rødderne og dræne green. Så vand kan komme væk.
 • Topdresser greens, for at gør overfladen mere tør og det har også en drænende effekt.

Sprøjtet med:

 • Vinter gødning For at styrke planterne hen over vinteren.
 • Afdukningsmiddel, så duk og svamp ikke hænger på græsset.   
 • Plantebeskyttelse midler i det omfang det er nødvendigt.

20. september 2022

Banen lige nu

Der er fortsat stor fokus på greens, som er sprøjtet, vertikalskåret og prikket løbende. Næste skridt er, at de dybdeluft med ekstra topdress. Det sker så snart vejret er til det.  
Lige nu arbejdes der på opretning af teested 50 hul 13; flere teesteder vil løbende blive rettet op. 

27. august 2022

Se de første spillere på den nye green på hul 7.

Tidligere klubpro Jesper Kjeldsen og Kasper Nielsen fik fornøelsen af at være de første til at prøve kræfter med den nye green. 

De spillede lidt konservativt og fik begge en par

Indspil til hul 7

Putning

22. august 2022

Åbning af green hul 7

Skal, skal ikke, det var spørgsmålet. Og vi valgte at åbne hul 7, så vi kan få fornøjelse af det resten af sæsonen.  Vi har alle ventet spændt og isamråd med Jesper, vores dygtige Chefgreekeeper, er det vurderet det kan åbnes. 
Fakta vil være greenen ikke vil være identisk med de andre. Den klippes med single klipper, og der sker efter klip af øvrige greens. Den vil blive tromlet ofte og den gødes og topdresses også løbende.
Kort sagt der gøres alt for den skal komme i så god stand at vi alle får en fornemmelse af hvordan den ender med at blive i spil. 
Vi har valgt at åbne lørdag, hvor klubmesterskaberne starter. Det synes vi er en festlig anledning, og vi ved godt at deltagerne i klubmesterskaberne ikke har haft mulighed for at prøve spille green hul 7. Men sammen med turneringsledelsen har vi valgt at åbne, da det er det samme for alle.
Så vi håber I vil bære over med os, og i stedet glæde jer over åbningen og se frem til fortsat spil på hul 7 resten af sæsonen. 

PS Skilte mm. bringes tilbage i deres oprindelige stand  og banen bliver igen par 72. NY hul 9 lukkes ned og må ikke spilles. 

20. august 2022

ØV vores greenkeeper var uheldig til morgen og fik en læk på greenklipperen. Inden det opdages i morgendisen, er der desværre oliestriber på det meste af for 9 samt hul 10 og 11.
Der er vandet for at køle olien ned og mandag morgen vil dr blive vertikalskåret. Vi håber ikke det giver gener. Lige nu mærkes det ikke.
Mere følger når vi ved mere om skadens omfang.

26. juli 2022

Status hul 7

Der bliver spurgt til åbning af hul 7. Som det ser ud lige nu bliver det tidligst sidst i august. Der vurderes løbende og vi vil ikke åbne, hvis ikke vi er sikre på at græsset er klar. 
Lige nu gødes, klippes, eftersås og tromles der løbende.
Vi vil selvfølgelig holde jer løbende orienteret om mulig åbning.    

17. juli 2022

Hul 7

Der spørges lidt til hvorfor græsset på hul 7 før green er gult; det er fordi, der desværre ikke er vanding på det stykke – og græsset på den sandede jord bliver hurtigt tørt, når der ingen vand er – der vil derfor blive vandet manuelt og vi vil senere montere sprinkler, så forgreen vandes sammen med green. 

27. juni 2022

Banen lige nu

Der arbejdes fortsat med greens, der prikkes og topdresses hver anden uge og vertikalskæres hver anden uge; samtidig eftersås og gødes der. Og de er kommet rigtig godt. 
Teesteder og fairways klippes som vanligt og vi forsøger at holde semiroughen på en stabil klippehøjde.

Ny green hul 7

Den udvikler sig bedre og bedre, og bunkeren er nu færdig. Den mangler naturligvis bunkersand; det kommer i når green åbnes. Hvornår det sker tør vi endnu ikke sige.

Diverse

Når  der er tid for klip, fældes og beskæres der, repareres graverender og meget mere, der hele tiden gør bane bedre.  

4. juni

Vandingsanlæg er klar

Vores investering på kr. 2.500.000 er testet og klar til brug. Vi kan nu vande både greens, teesteder og som noget nyt fairways. Det sidste kan blive nødvendigt, med de tørkeperioder vi nu ser. 
Vanding på fairways er delt op i zoner, så Jesper kan vælge hvor der skal vandes. Der kan være fokus på det sidste stykke op til greens, hvor vi jo alle gerne vil sikre de er græs at slå fra.
Der vandes løbende om natten fordelt på primært greens og teesteder. 
Der er også justeret sprinklere overalt; der var sprinklere der var "sunket i jorden", men alle er nu synlige og aktive. 
 

Banen lige nu

På banen fortsætter arbejdet med greens; de prikkes og topdresses hver anden uge og de vertikalskæres og topdresses de modsatte uger. Samtidig er de eftersået med hvene og gødes løbende. En proces der sker i samarbejde med DGU´s banekonsulent. 
Klippehøjden er pt. 5 mm og nedsættes snart til 4,5 mm. 
Samtidig med at de åbne områder lukker sig, tror vi på bedre greens. Hele processen skal gerne ende i at vi ikke står med samme udgangspunkt ved sæsonstart 2023, men der vil være længere fremme med greens.  
Vedr. fairways og bare pletter - ja der er bare pletter ligesom der er bare pletter uden for fairways. Det har vi haft i flere sæsoner og det skyldes jordbundsforhold der driller. Lige nu arbejdes der med afspændingsmiddel som en måde at få "hul" på den skorpe der ligger på flere huller og hindrer græsset i at gro. 
Der arbejdes også i den kommende tid med at reparerer huller, primært på fairways, så vi hele tiden forsøger at optimere.  
 

Facebook

Og et lille suk; det hjælper ikke med kritik og riser på Facebook; det bliver banen ikke bedre af. det skaber bare dårlig stemning og måske manglende forståelse for det store arbejde der fra greenkeeperstab og baneudvalg ligges i reetablering af vores dejlige bane.
Har du ris og ros eller gode ideer, skriv til mig eller kom ind på kontoret. Så tager vid et med videre til de rette personer. 

 

17. maj

Banen lige nu

Vi har i sidste uge haft besøg af DGU´s banekonsulent, Allan Brandt, der sammen med Jesper har været gennem banen og status pt.

Det er overordnet godt ud, men der er stadig masser af tiltag der skal ske.

Fairway sprøjtes mod ukrudt/bellis, hvilket ikke kun vil fjerne en del af ukrudt/bellis, men også styrke græsset. Samtidig er der givet afspænding, hvilket vil reducere tørkepletter og sikrer bedre vandgennemtrængning på Fairway.

Greens skal fortsat vertikalskæres – hver. 2. uge – og prikkes – hver 3. uge, samt topdresses løbende. Samtidig eftersås de med hvenefrø, der er med til at lukke hullerne efter de svampeskader vi har. Med de tiltag bliver greens bedre og frem mod Sct. Hans forventer de både er mere jævne = bedre rul, og har større hastighed.

Projektet med hul 7 dæmning er tæt på færdig, dog mangler en væsentlig ting – nemlig færdiggørelse af bunkeren. Det er et projekt der startes hurtigst muligt, så bunkeren kan nå at være på plads til åbning af green.

Vi forventer fortsat ikke åbning af green før midt i august 2022; sker det før er det en bonus til os alle.

Projektet vandingsanlæg er tæt på færdig. Der mangler lidt tilslutninger, men alle dyser er lagt i jorden. Jesper og Co. kan derfor vande valgte områder efter behov. Pt. vandes greens og teesteder om natten.

Øvrige projekter der er på listen udskydes, da der er fuld fokus på greens og behandlingen af disse.

Det går den rigtige vej; god runde derude.   

 

2. maj

Der arbejdes med greens løbende og der nu lagt materiale ud fra DGU.

Rapport - klik HER

Plejeplan - klik HER 

For at optimere arbejdet med greens, er der netop købt en prikker, der kan hjælpe med at lufte greens, der samtidg gødes, topdresses og tromles ud over klip. 

Arbejdet følger DGU´s plan så vidt det er muligt. Vejret kan komme i vejen, og lige nu venter vi på at de kolde nætter stopper, så jordtemperaturen kan komme op. Det vil betyde bedre vækst. 

Vi informere selvfølgelig ud, når der prikkes eller vertikalskæres med topdress. 

20. april

Der arbejdes fortsat med fairwayvanding, og arbejdet strækker sig langt ind i maj. 

Der er lavet 4 huller, så der mangler 12 - der er 2 par 3 huller med - og pt. mangler Agrometer desværre en ekstra medarbejder. 

På hverdage lukkes det hul der arbejdes på; respekter skilte på teestedet der fortæller hullet er lukket.

Efter kl. 16 er hullet som regel åbnet igen, og må spilles. 

Vedr. turneringer, følg turneringsledelsens henvisninger. 

31. marts

Arbejdet på banen koncentrer sig i disse dage om finish og greens. Greens bliver rullet, gødet og klippet og snart igen topdresset. 

Husk, ingen spil, på de huller hvor der pt. arbejdes med nedlægning af rør til fairwayvanding. 

21. marts

I sidste uge blev fairways topdresset og dybdeluftet og greens blev proppet og topdresset.

I denne uge skal der gøres klar til åbning af banen, så der skal klippes fairways, semirough og greens, der skal gødes og tromles greens, og alle boldvaksere m.m. skal ud – og meget andet.

Bunkers er efterfyldt med sand og skal nu rives hver uge med hjælp fra bunkerlauget.

Andre opgaver er såning af de graverender der er efter nedgravning af vandrør og arbejdet med at færdiggøre hul 7 dæmning så det står skarp når green kan åbne.

I ugen der er gået, har Malermester Roald Hansens malere malet værksted m.m. på greenkeepergården; et stort arbejde der har lysnet gården op. Stor tak. Nu skal værkstedet så på plads igen, så de keder sig ikke vores greenkeepere.

Går det hele som vi håber, åbner greenkeeperne sommergreens fredag kl. 12.00, hvor de selv går ud i første bold.

6. marts

Der vil ske meget på banerne de næste uger; målet er at åbne den sidste weekend i marts og inden da skal der ske en del.

Bla. skal der samles løse grene og males røde pæle, og her har vi bedt jer om hjælp. Se Facebook og Nyhedsbrev. 

I uge 11 lukker vi banerne, da fairways skal topdresses, dybdeluftes og greens proppes. Vi lukker for at sikre greenkeeperne ro til opgaverne så vi kan have banerne klar til åbningen.  

21 januar

Agrometer arbejder med at etablere den nye hovedledning til vandingsanlægget. Arbejdet skrider planmæssigt frem. 

Vi tromler greens og klipper/tromler vintergreens; samtidig arbejdes der med maskiner og slibning af klippeled på gården. 

16. december

Greens og forgreens eftersås og der vil blive topdresset for at lukke hullerne fra såningen. Det kan ske pga. de milde temperaturer.  

8. december

Vi spiller vinterbane, 12 huller. 

Der er blokeret for tidsbestilling frem til kl. 10 pga. risiko for frost.  

25. november

Banen er nu lukket for spil til sommergreens. Det sker da de er meget våde og det kan let medføre svampeangreb.

Vintergreens er åbne og i rimelig stand; de vil løbende blive vedligeholdt så godt som muligt.  

6. november

Vi spiller 12 huller til sommergreens, så længe der ikke kommer frost. 

Hul 1 - 11 + 18. De resterende huller er lukket for spil, da de er meget våde. 

Læs lokalreglen om oplæg her.

3. november

Parkbanen er i god stand i forhold til vejret; der er lidt vådt på enkelte huller på bag 9, men ikke noget der betyder at de lukkes lige nu.

Vi vurderer løbende og giver besked ud når de lukkes. 

Når de lukkes, spiller vi 12 huller til sommergreens, så længe der ikke kommer frost. 

Læs lokalreglen om oplæg her.

20. oktober

Regnen gør banen meget våd og sammen med, at der er kørt topdress ud, bliver den mere mudret en godt er. 

Todress skal køres ud for at være klar til dyndeluft i næste uge. 

Læs lokalreglen om oplæg her.

14. oktober

Dybdeluft af fairways 

I uge 43 dybdeluftes fairways. Vi dybdelufter og topdresser fairways af mange årsager, men ulig greens ikke så ofte da arealerne er meget større.
Det er positivt for os at dybdelufte og topdresse fordi ukrudt vil blive presset af en bedre græsvækst; jo sundere græs jo mindre ukrudt.
Derudover løsner det den meget kompakte jordbund fra alle de mange spillede runder og giver bedre plads til nye og sundere græsrødder.
Når vi kombinerer det med topdressing, vil vi også få en bedre dræning af fairways og de kan derfor tørre noget hurtigere ud efter store regnskyl.

Arbejdet udføres

 • tirsdag den 26/10 hvor for 9 er lukket og
 • onsdag den 27/10 hvor bag 9 er lukket 

Læs lokalreglen om oplæg her.

8. oktober

Der arbejdes med nyt teested 54 hul 9 der vil blive bygget op i sand lig ny green hul 7.

Efter det vil dæmningen mellem ny og gammel sø hul 7 blive gravet vlk, og jorden vil blive brugt så ekstra dæmning langs hul 7 for at holde vandet ude.

Green 6 kortbanen er skåret op og eftersået; den får nu ro og efterbahnadles løbende så den er klar til ny sæson.  

 

  

4. oktober

Banen lukker når åen når over 90 cm. - det sker fordi åen løber over og lukker enkelte huller, samt at fairways er mættet af vand. 

Der er nu foretaget grødeskæring af 2 omgange, og det skal sikre vandet kommer væk hurtigt. Husk du kan følge med i vandstanden i åen ved at klikke HER.  

Der klippes det der kan klippes, så vi er så godt med som muligt når banen åbner igen hurtigst muligt. 

 

  

29. september

Arbejdet med nyt teested 54 hul 8 (tidligere hul 9) begyndes i dag, onsdag den 29/9. Der bygges op med sand lig green hul 7.

Etableringen af teestedet sker for at sikre mindre slitage, ved at fordele slitagen på flere teesteder.

Teestedet 54 hul 15 åbnes ikke før næste sæson.

Teested 45/50/54/58 hul 9 spilles fra måtten sæsonen ud, da græsset endnu ikke er stærkt nok til at flytte teestedklodserne.    

  

22. september

Der arbejdes på banen med klip og vedligehold af greens og teesteder. 

Samtidig bliver der slået græs på ny green hul 7, der fortsat arter sig som forventet. Der gødes og vandes samtidig. 

Vi vil også forsøge at lappeflere huller i fairways hul 15 og green hul 6 på kortbanen, bliver igen eftersået m.m. i et forsøg på at få den kalr med græs til foråret.  

  

8. september 2021

Tirsdag uge 37 dybdeluftes greens og onsdag morgen topdresses og måttes ned (topdress trækkes ned i de små luftehuller). 

Vi dybdelufter for at sikre stærkere rodnet og "løsne" greens, så de ikke er for hårde. 
Topdress for at sikre en jævn vækst og en god spilleoverflade. 

Pt. klippes der semirough hver dag. Det er nødvendigt for at holde græsset nede, og det vil give afklip. Der blæses løbende hvor nødvendigt. 

8. august 2021

Arbejdet med ny green på hul 7 er startet og nyt hul 9 er åbnet. 

Det betyder at hul 8 bliver hul 7, hul 9 bliver hul 8 og NY hul 9 bliver hul 9 :) 

Der vil være nye konverteringstabeller, og banen er par 71. 

Selve arbejdet vil ske over 14 dage, om alt går vel, med arbejdskørsel på stedet og kørsel med sand på tværs af hul 16, 13, 4 og 5. Så hold øje med arbejdsbilerne og vis hensyn. 

BEMÆRK Midlertidig lokalregel vedr. køreplader hul 5. Se her..

8. juni

Greens prikles natten til onsdag. Onsdag morgen og formiddag bliver greens topdresset.

Det sker som led i arbejdet med at forbedre overfladen og behandle de svampeskader, som vi alle er kede af.

Vis hensyn til greenkeeperne, når de topdresser. De gør det af hensyn til os alle.

PS: Husk at rette nedslagsmærker op, også selvom der er andre skader på greens. Svamp får nemmere fat i de områder, hvor der er skader som følge af nedslagsmærker.

28. maj

Efter den megen vand er det nu ved at trække sig tilbage og banerne kan spilles.

MEN de er meget våde og det er svært at klippe; der vil derfor være afklip de næste dage. 

Desværre er det ikke muligt at bruge buggy, scooter og løbehjul - foreløbig frem til mandag. 

29. april

Problemet med vandingsanlægget er fundet og repareret.

Det var en rørsprængning til venstre for 9. green inde i skoven. Fejlen opstod til trods for at anlægget var trykprøvet inden baneåbning, men sådan går det desværre.

Der bliver desuden foretaget fairwayvanding med vandkanoner på de mest trængende fairways. Så håber vi på lidt væde fra oven til at hjælpe os.

24. april

Som I nok har set er greens ved at være godt tørre [😓]

Det er ikke fordi, vi ikke vil vande, men vores system har ikke tryk nok til, at vi kan. Vi troede at det var pumperne, der var noget galt med, men det er ikke tilfældet.

Vi søger derfor jeres hjælp til at spotte hvor der kan være et ødelagt vandrør. Kig efter en våd plet, som du ikke har set før og ring til Jarl (5130 0728).

Vi begynder fra mandag at vande manuelt med haveslange og krydser fingre for det hele snart kører igen indtil vi finder lækken.

19. marts

Parkbanen og par 3 banen er åbne. 

De første åbningsdage vil være fra kl. 10.00 pga. risiko for morgenfrost. Se GolfBox. 

Det tilladt at bruge scooter, buggy og løbehjul, men vis hensyn og kør ikke tæt på de nye teestedpladser, teesteder og greens. 

3.januar 

Selvom den generelle aktivitet i klubben ikke er så stor, så sker der en del på banen, hvor noget er mere synligt end andet. Jarl og Esben har haft fokus på greens, både på Parkbanen og Par3 banen. Greens er behandlet så svamp ikke breder sig for meget. Samtidig får de lidt farve, der gør at de tager bedre mod lys i den mørke tid. 

Inden jul er der fældet en del træer ved flere huller. Bl.a. hul 3 og hul 15, hvor det er med til at give lys og luft, så teestederne har bedre vækstmuligheder. Efter nytår ryddes der flere steder, ligesom væltede træer ryddes væk.

Hul 3 - tee mod green

Hul 3 - green mod tee

I det nye år arbejdes videre med disse projekter, så de kan være klar til sæsonstart.

 • stierne ved tee 54/58 på hul 14 gøres færdige
 • fairway hul 15 er løsnet og skal eftersås og topdresses
 • ny bro hul 15 gøres færdig
 • bunker hul 17 gøres mere skrå op mod green
 • de nye teestedpladser gøres færdig

Samtidig fortsætter arbejdet med par 3 banen, så den står skarpt til begynderhold 1, der starter slut marts.

Træer fældet hul 15 - fairway mod tee

Hul 15 - fairway løsnet

Hul 15 - ny bro

Hul 15 - tee

På mandskabssiden staffer vi op allerede den 1. februar, hvor 2 af vore nuværende greenkeepere møder ind for at deltage i klargøring af banen.

Vi søger pt. en førstemand, der kan fungere som højre hånd for Jarl og være en del af teamet, der i næste sæson bliver på 6 - 7 mand.

26. oktober

Vinterbane fra mandag den 2/11 

- samme dag lukkes kortbanen. 

Pga. det meget våde vejr, spiller vi fra mandag, 12 huller vinterbane; hul 1, 2, 2½, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 og 18.

Der er vinterbanescorekort i greenfeerum. 

Kortbanen lukkes samme dag, for at den kan få ro og greens kan komme bedst mulig til næste sæson. 
Derfor må alle, uanset banetilladelse eller ej, spille vinterbanen de næste måneder.  

Der samles ikke bolde på drivingrange, man kan selv tage boldsamlervognen og samle ind. 

17. september

Vi har lukket bunkeren på hul 12, da vi desværre ikke kunne styre vandet. uagtet dræn m.m. lå der ofte vand i bunkeren, og sandet faldt sammen.

Vi har derfor valgt at lukke den, og så græs istedet. 

Samtidig ser det ud til der kommer græs på hul 13 :-) det ser vi alle vist frem til. 


.

30. august

PARKBANEN ÅBEN IGEN FRA MANDAG

Som i ved blev vi ramt af oversvømmelse, hvor åen steg til lidt over 1 meter. Det gjorde, at vi måtte lukke Parkbanen 4 dage, da det ikke var muligt at komme frem ved nogle af hullerne.
Vi ærgrer os over det, da vi ved der kom meget vand, men ikke mere end vi før kunne spille alligevel, da åen normalt ikke stiger så voldsomt på så kort tid. Vi er derfor i dialog med Herning Kommune, for at høre hvad der skete.
Greenkeeperne har siden pumpet vand væk, både fredag, lørdag og søndag, og det hele hjælper. Åen er faldet til

Parkbanen åbner igen mandag, og vi vil forsøge at finde nye datoer for de udsatte arrangementer. Det er Putte turneringen og Klubmesterskaberne.

Buggy er tilladt fra mandag; scooter og løbehjul fra tirsdag.
.

29. august

På grund af 41 m.m. regn natten mellem onsdag og torsdag er åen løbet over sine bredder og banen er derfor lukket.

Der pumpes og effekten af dette arbejde er meget positiv.

Der vurderes søndag om banen kan åbnes mandag.

26. august

Pga megen regn er banen meget våd og der må derfor ikke køre buggy, scooter m.m. tom. fredag.

6. august

Banen, banen og banen

Ja det er overskriften når vi snakker sammen i forretningsudvalg og bestyrelse. Vi ved alle at banen er vores vigtigste aktiv. Derfor er der fortsat fokus på de ting der fungerer og i særdeleshed på de ting der ikke fungerer. Der kan så blandt medlemmer og gæster være uenighed om hvad der fungerer og hvad der ikke gør. 


Greenkeepernes fokus lige nu er på:
Greens, hvor vi arbejder på at få hastigheden til 9 og fortsat arbejder med at de er jævne og ruller ensartet. Vi ønsker ikke hastigheden højre, da vi er af den overbevisning, at den passer godt til vores medlemmer, gennemsnitsalderen og gennemsnithandicap. 
Fairways og rough, hvor fairways nu klippes i 14 mm, mod før 16 mm, og rough i 38 mm. mod før 44. mm. Det giver bedre mulighed for at finde bolden i roughen og man er stadig straffet for ikke at ramme fairway.
Teesteder, hvor der fortsat hånd topdresses, og flyttes tee klodser, så sliddet fordeles. Lige nu er det nye teested 50 hul 13 samt tee 54 hul 16 åbnet. 
Øvrige opgaver er fortsat fokus på reparation af bare pletter. De eftersås løbende og der er netop nu bestilt en tørveskærer, der kan hjælpe ved at vi kan skære græs fra den nederste del af drivingrange og ligge ud på de værste steder. F.eks. ved broerne hul 5 og 7. 
Der er mange andre opgaver løbende og de vil blive taget hånd om, så snart der er tid mellem klip. Men fokus er klip, da græsset gror voldsomt, og holder vi det ikke nede kommer der for meget afklip. Afklip vi løbende vil blæse væk hvor nødvendigt. 

Og husk; er der noget du er utilfreds med vedr. banen - eller andet - er du altid velkommen til at kontakte mig. Det kan jo være jeg har svaret eller også kommer der en god ide. 
Iøvrigt tak til de 234 der har svaret på medlemsundersøgelsen. Vi er ved at kigge på svarerne og ovenstående tiltag er bl.a. gjort ud fra dem.  

 

10. juni

Parkbanen og Kortbanen er begge åbne.

Der spilles ud fra DGU´s sidste anbefalinger. Læs mere her.

Exception in template (Designs/herning-golfklub/Paragraph/Video.cshtml): System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: input
at System.Text.RegularExpressions.Regex.Match(String input)
at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute2[T0,T1,TRet](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1)
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.dbabcadaaaedffc.Execute()
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
at RazorEngine.Templating.TemplateService.Run(ITemplate template, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.TemplateService.Parse(String razorTemplate, Object model, DynamicViewBag viewBag, String cacheName)
at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()
@inherits Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.Video @using System.Text; @using System.Text.RegularExpressions; @{ var Url = Espresso.Item.Video; var UrlRegex = new Regex( @"^.*((youtu.be\/|vimeo.com\/)|(v\/)|(\/u\/\w\/)|(embed\/)|(watch\?))\??v?=?([^#\&\?]*).*" ); var VimeoControlsColor = Espresso.Item.VideoVimeoControlsColor ?? string.Empty; var VimeoShowTitle = Espresso.Item.VideoVimeoTitle; var VimeoShowByLine = Espresso.Item.VideoVimeoByline; var YoutubeShowControls = Espresso.Item.VideoYoutubeTitle; var YoutubeShowTitle = Espresso.Item.VideoYoutubeControls; var YoutubeShowLogo = Espresso.Item.VideoYoutubeLogo; Match videoUrlMatch = UrlRegex.Match( Url ); var EmbedUrl = String.Empty; if(Espresso.Item.VideoProvider == "vimeo"){ if( videoUrlMatch.Success && videoUrlMatch.Groups.Count >= 8 ) { if( videoUrlMatch.Groups[ 1 ].Value == "vimeo.com/" ) { EmbedUrl = string.Format( "//player.vimeo.com/video/{0}?title={1}&byline={2}&portrait=0&color={3}", videoUrlMatch.Groups[ 7 ].Value, VimeoShowTitle == "True" ? "1" : "0", VimeoShowByLine == "True" ? "1" : "0", VimeoControlsColor ); } } } else if(Espresso.Item.VideoProvider == "youtube"){ if( videoUrlMatch.Success && videoUrlMatch.Groups.Count >= 8 ) { EmbedUrl = string.Format( "https://www.youtube.com/embed/{0}?controls={1}&showinfo={2}&modestbranding={3}", videoUrlMatch.Groups[ 7 ].Value, YoutubeShowTitle == "True" ? "1" : "0", YoutubeShowControls == "True" ? "1" : "0", YoutubeShowLogo == "True" ? "0" : "1"); } } var index = 0; } <div class="@Espresso.Container.ClassList" id="@Espresso.Id"> <div class="@Espresso.Wrapper.ClassList"> @if( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Text.Raw ) == false ){ <div class="@Espresso.Text.Container.ClassList"> @Espresso.Text.Raw </div> } <div class="@Espresso.Video.Container.ClassList"> <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9"> <iframe class="embed-responsive-item" src="@EmbedUrl" width="1080" height="608" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>
keyboard_arrow_up