Banestatus

4. maj 2023

Efter flere henvendelser og en snak med vores Chefgreenkeeper, må vi erkende vi ikke får lappet de hulle der er enkelte steder på Fairway. Derfor genindfører vi muligheden for at opnå lejeforbedring på områder klippet ti fairwayhøjde eller lavere.
Bemærk venligst at det er MÅ ikke SKAL, så det er absolut ikke nødvendigt at markere, løfte og rense sin bold for hvert slag.

Lejeforbedring (E3)

Når nogen del af en spillers bold berører en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i et lempelsesområde og spille den fra dette.

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.

 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:

  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet

  • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Der kan handicapreguleres.

 

2. januar 2023

Velkommen til et nyt år i Herning Golf Klub, hvor der frem mod sæson vil ske en masse. Primært er det på banen hvor der bl.a. arbejdes med:
Træer med røde bånd fældes og træer beskæres
NY sti hul 7 og øvrige stier renoveres 
Bro-overgange repareres
Udvidelse sø hul 15
Fairway topdresses nu – og dybdeluftes til foråret
Teested hul 3 udvides med 50 %, der kommer rullegræs på og øvrige teesteder der trænger rettes op
Greens behandles for forebyggelse svamp efter det program der er lagt
og meget mere.
Vi vil tage kontakt til forskellige Laug og bede om deres hjælp til flere af opgaverne. 

9. november 2022

Vinterbanen er hullerne 1 - 5, 7 - 11 + 18. På alle hullerne er der etableret en vintergreen (med blåt flag). På hul 2 er der hul 2 og hul 2½; det er fordi hullet er delt i 2, så man føsrt slår til en green før broen og bagefter en green fremme ved bunkeren th. 

Vinterbanescorekort står på reolen i greenfeerummet; print IKKE scorekort ud ved bekræftelse af tid. 

God tur. 

27. oktober 2022

Banen lige nu

Banen er ved at være meget våd. Græsset gror heller ikke så meget længere. Så der er ikke behov for at der klippes så meget.
Greens klippes 2 gange om ugen,, teesteder 1 gang om ugen og fairway 1 gang om ugen.  Semirough er ikke klippet de sidste 2 uger.
Lige nu giver vi greens dug kontrol og de eftersås. Der ud over beskærer vi træer på banen.
 
På værkstedet er vi i gang vask og eftersyn af maskiner og bestille reservedele.
 
Vi er lige blevet færdig med pladsen bag maskinhuset og har taget den i brug.

Vådområdet på hul 1 kortbanen har vi hævet lidt, i håbet om at holde det tørt. Vi vurderer senere om der skal mere til i det område mellem hul 1 par 3 banen og hul 17. 
 
 Vi har sendt 2 mand hjem og sender 2 mand mere hjem her den 31. oktober. Der efter er der Mathias, Morten, Jesper og Bent på gården, til at klare maskiner og vinteropgaver på banen; bl.a. skal de dybdelufte og topdresse fairways. 

15. oktober 2022

Greens klippes og rulles fortsat, dog vil der kun blive klippet eller rullet en gang i weekenden, og inden længe stopper vi helt med at klippe og rulle i weekenden.
 
Vi arbejder med Greens løbene hen over vinteren.

 • Klipper greens. Klippe højde bliver hævet til 5,5 – 6 mm., når greens bliver lukket for at styrke græsset.
 • Eftersår greens i løbet af kort tid, for at få nye græs sorter i greens, der er mere sygdoms resistente.
 • Prikker greens i løbet af kort tid, for at skabe luft til rødderne og dræne green. Så vand kan komme væk.
 • Topdresser greens, for at gør overfladen mere tør og det har også en drænende effekt.

Sprøjtet med:

 • Vinter gødning For at styrke planterne hen over vinteren.
 • Afdukningsmiddel, så duk og svamp ikke hænger på græsset.   
 • Plantebeskyttelse midler i det omfang det er nødvendigt.

20. september 2022

Banen lige nu

Der er fortsat stor fokus på greens, som er sprøjtet, vertikalskåret og prikket løbende. Næste skridt er, at de dybdeluft med ekstra topdress. Det sker så snart vejret er til det.  
Lige nu arbejdes der på opretning af teested 50 hul 13; flere teesteder vil løbende blive rettet op. 

27. august 2022

Se de første spillere på den nye green på hul 7.

Tidligere klubpro Jesper Kjeldsen og Kasper Nielsen fik fornøelsen af at være de første til at prøve kræfter med den nye green. 

De spillede lidt konservativt og fik begge en par

Indspil til hul 7

Putning

22. august 2022

Åbning af green hul 7

Skal, skal ikke, det var spørgsmålet. Og vi valgte at åbne hul 7, så vi kan få fornøjelse af det resten af sæsonen.  Vi har alle ventet spændt og isamråd med Jesper, vores dygtige Chefgreekeeper, er det vurderet det kan åbnes. 
Fakta vil være greenen ikke vil være identisk med de andre. Den klippes med single klipper, og der sker efter klip af øvrige greens. Den vil blive tromlet ofte og den gødes og topdresses også løbende.
Kort sagt der gøres alt for den skal komme i så god stand at vi alle får en fornemmelse af hvordan den ender med at blive i spil. 
Vi har valgt at åbne lørdag, hvor klubmesterskaberne starter. Det synes vi er en festlig anledning, og vi ved godt at deltagerne i klubmesterskaberne ikke har haft mulighed for at prøve spille green hul 7. Men sammen med turneringsledelsen har vi valgt at åbne, da det er det samme for alle.
Så vi håber I vil bære over med os, og i stedet glæde jer over åbningen og se frem til fortsat spil på hul 7 resten af sæsonen. 

PS Skilte mm. bringes tilbage i deres oprindelige stand  og banen bliver igen par 72. NY hul 9 lukkes ned og må ikke spilles. 

20. august 2022

ØV vores greenkeeper var uheldig til morgen og fik en læk på greenklipperen. Inden det opdages i morgendisen, er der desværre oliestriber på det meste af for 9 samt hul 10 og 11.
Der er vandet for at køle olien ned og mandag morgen vil dr blive vertikalskåret. Vi håber ikke det giver gener. Lige nu mærkes det ikke.
Mere følger når vi ved mere om skadens omfang.

26. juli 2022

Status hul 7

Der bliver spurgt til åbning af hul 7. Som det ser ud lige nu bliver det tidligst sidst i august. Der vurderes løbende og vi vil ikke åbne, hvis ikke vi er sikre på at græsset er klar. 
Lige nu gødes, klippes, eftersås og tromles der løbende.
Vi vil selvfølgelig holde jer løbende orienteret om mulig åbning.    

17. juli 2022

Hul 7

Der spørges lidt til hvorfor græsset på hul 7 før green er gult; det er fordi, der desværre ikke er vanding på det stykke – og græsset på den sandede jord bliver hurtigt tørt, når der ingen vand er – der vil derfor blive vandet manuelt og vi vil senere montere sprinkler, så forgreen vandes sammen med green. 

27. juni 2022

Banen lige nu

Der arbejdes fortsat med greens, der prikkes og topdresses hver anden uge og vertikalskæres hver anden uge; samtidig eftersås og gødes der. Og de er kommet rigtig godt. 
Teesteder og fairways klippes som vanligt og vi forsøger at holde semiroughen på en stabil klippehøjde.

Ny green hul 7

Den udvikler sig bedre og bedre, og bunkeren er nu færdig. Den mangler naturligvis bunkersand; det kommer i når green åbnes. Hvornår det sker tør vi endnu ikke sige.

Diverse

Når  der er tid for klip, fældes og beskæres der, repareres graverender og meget mere, der hele tiden gør bane bedre.  

4. juni

Vandingsanlæg er klar

Vores investering på kr. 2.500.000 er testet og klar til brug. Vi kan nu vande både greens, teesteder og som noget nyt fairways. Det sidste kan blive nødvendigt, med de tørkeperioder vi nu ser. 
Vanding på fairways er delt op i zoner, så Jesper kan vælge hvor der skal vandes. Der kan være fokus på det sidste stykke op til greens, hvor vi jo alle gerne vil sikre de er græs at slå fra.
Der vandes løbende om natten fordelt på primært greens og teesteder. 
Der er også justeret sprinklere overalt; der var sprinklere der var "sunket i jorden", men alle er nu synlige og aktive. 
 

Banen lige nu

På banen fortsætter arbejdet med greens; de prikkes og topdresses hver anden uge og de vertikalskæres og topdresses de modsatte uger. Samtidig er de eftersået med hvene og gødes løbende. En proces der sker i samarbejde med DGU´s banekonsulent. 
Klippehøjden er pt. 5 mm og nedsættes snart til 4,5 mm. 
Samtidig med at de åbne områder lukker sig, tror vi på bedre greens. Hele processen skal gerne ende i at vi ikke står med samme udgangspunkt ved sæsonstart 2023, men der vil være længere fremme med greens.  
Vedr. fairways og bare pletter - ja der er bare pletter ligesom der er bare pletter uden for fairways. Det har vi haft i flere sæsoner og det skyldes jordbundsforhold der driller. Lige nu arbejdes der med afspændingsmiddel som en måde at få "hul" på den skorpe der ligger på flere huller og hindrer græsset i at gro. 
Der arbejdes også i den kommende tid med at reparerer huller, primært på fairways, så vi hele tiden forsøger at optimere.  
 

Facebook

Og et lille suk; det hjælper ikke med kritik og riser på Facebook; det bliver banen ikke bedre af. det skaber bare dårlig stemning og måske manglende forståelse for det store arbejde der fra greenkeeperstab og baneudvalg ligges i reetablering af vores dejlige bane.
Har du ris og ros eller gode ideer, skriv til mig eller kom ind på kontoret. Så tager vid et med videre til de rette personer. 

 

17. maj

Banen lige nu

Vi har i sidste uge haft besøg af DGU´s banekonsulent, Allan Brandt, der sammen med Jesper har været gennem banen og status pt.

Det er overordnet godt ud, men der er stadig masser af tiltag der skal ske.

Fairway sprøjtes mod ukrudt/bellis, hvilket ikke kun vil fjerne en del af ukrudt/bellis, men også styrke græsset. Samtidig er der givet afspænding, hvilket vil reducere tørkepletter og sikrer bedre vandgennemtrængning på Fairway.

Greens skal fortsat vertikalskæres – hver. 2. uge – og prikkes – hver 3. uge, samt topdresses løbende. Samtidig eftersås de med hvenefrø, der er med til at lukke hullerne efter de svampeskader vi har. Med de tiltag bliver greens bedre og frem mod Sct. Hans forventer de både er mere jævne = bedre rul, og har større hastighed.

Projektet med hul 7 dæmning er tæt på færdig, dog mangler en væsentlig ting – nemlig færdiggørelse af bunkeren. Det er et projekt der startes hurtigst muligt, så bunkeren kan nå at være på plads til åbning af green.

Vi forventer fortsat ikke åbning af green før midt i august 2022; sker det før er det en bonus til os alle.

Projektet vandingsanlæg er tæt på færdig. Der mangler lidt tilslutninger, men alle dyser er lagt i jorden. Jesper og Co. kan derfor vande valgte områder efter behov. Pt. vandes greens og teesteder om natten.

Øvrige projekter der er på listen udskydes, da der er fuld fokus på greens og behandlingen af disse.

Det går den rigtige vej; god runde derude.   

 

2. maj

Der arbejdes med greens løbende og der nu lagt materiale ud fra DGU.

Rapport - klik HER

Plejeplan - klik HER 

For at optimere arbejdet med greens, er der netop købt en prikker, der kan hjælpe med at lufte greens, der samtidg gødes, topdresses og tromles ud over klip. 

Arbejdet følger DGU´s plan så vidt det er muligt. Vejret kan komme i vejen, og lige nu venter vi på at de kolde nætter stopper, så jordtemperaturen kan komme op. Det vil betyde bedre vækst. 

Vi informere selvfølgelig ud, når der prikkes eller vertikalskæres med topdress. 

20. april

Der arbejdes fortsat med fairwayvanding, og arbejdet strækker sig langt ind i maj. 

Der er lavet 4 huller, så der mangler 12 - der er 2 par 3 huller med - og pt. mangler Agrometer desværre en ekstra medarbejder. 

På hverdage lukkes det hul der arbejdes på; respekter skilte på teestedet der fortæller hullet er lukket.

Efter kl. 16 er hullet som regel åbnet igen, og må spilles. 

Vedr. turneringer, følg turneringsledelsens henvisninger. 

31. marts

Arbejdet på banen koncentrer sig i disse dage om finish og greens. Greens bliver rullet, gødet og klippet og snart igen topdresset. 

Husk, ingen spil, på de huller hvor der pt. arbejdes med nedlægning af rør til fairwayvanding. 

21. marts

I sidste uge blev fairways topdresset og dybdeluftet og greens blev proppet og topdresset.

I denne uge skal der gøres klar til åbning af banen, så der skal klippes fairways, semirough og greens, der skal gødes og tromles greens, og alle boldvaksere m.m. skal ud – og meget andet.

Bunkers er efterfyldt med sand og skal nu rives hver uge med hjælp fra bunkerlauget.

Andre opgaver er såning af de graverender der er efter nedgravning af vandrør og arbejdet med at færdiggøre hul 7 dæmning så det står skarp når green kan åbne.

I ugen der er gået, har Malermester Roald Hansens malere malet værksted m.m. på greenkeepergården; et stort arbejde der har lysnet gården op. Stor tak. Nu skal værkstedet så på plads igen, så de keder sig ikke vores greenkeepere.

Går det hele som vi håber, åbner greenkeeperne sommergreens fredag kl. 12.00, hvor de selv går ud i første bold.

6. marts

Der vil ske meget på banerne de næste uger; målet er at åbne den sidste weekend i marts og inden da skal der ske en del.

Bla. skal der samles løse grene og males røde pæle, og her har vi bedt jer om hjælp. Se Facebook og Nyhedsbrev. 

I uge 11 lukker vi banerne, da fairways skal topdresses, dybdeluftes og greens proppes. Vi lukker for at sikre greenkeeperne ro til opgaverne så vi kan have banerne klar til åbningen.  

21 januar

Agrometer arbejder med at etablere den nye hovedledning til vandingsanlægget. Arbejdet skrider planmæssigt frem. 

Vi tromler greens og klipper/tromler vintergreens; samtidig arbejdes der med maskiner og slibning af klippeled på gården. 

keyboard_arrow_up