Lukning af banen

Processen

Banen bliver ikke lukket for at genere medlemmer og gæster, men for at sørge for at banen ikke lider skade, så den er uspillelig i en kortere eller længere periode.

Det er chefgreenkeeperen eller i dennes fravær Golfmanageren og/eller baneformanden, der vurderer om forholdene er sådan, at banen skal lukkes. Det kan være, at vejret har gjort banen uspillelig og fortsat spil vil skade banen. Det kan være forhold hvor der står blankt vand på greens eller banen er oversvømmet efter meget regn, sne eller frost.

Til en turnering kan banen lukkes af turneringslederen, som underretter spillerne, hvis han/hun mener, at banen ikke er brugbar til spil. Genåbning af banen kan kun ske, efter at banen er blevet kontrolleret af den ansvarlige greenkeeper på dagen.

Chefgreenkeeperen træffer i samråd med golfmanageren/baneformanden den endelige beslutning om en evt. banelukning.

Skader forsaget af spil i frostvejr kan opdeles i to kategorier:

  1. Ved frost, knækker plantevævet meget nemt under spillernes fødder. Efter tøvejr kan der ses brune fodspor i lang tid. På disse steder vokser græsset dårligt og det gør græsset mere modtagelig over for svampeangreb, når foråret kommer.
  2. Langtidsskader kommer, når spil har fundet sted efter pludselig tøvejr. Ved sådanne forhold er de øverste 1-2 cm optøet og jorden nedenunder frosset. Disse langtidsskader viser sig som skader på rodnettet, som knækker når der spilles på den bløde overflade og der vil fremkomme store områder med dårlige vækstbetingelser. Sådanne skader skal bruge lang tid ind i spillesæsonen til at restituere sig.

Hvornår det er tid til at lukke banen eller sommergreens, for at spille til vintergreens er til enhver tid chefgreenkeeperens beslutning. Det vil være baneforholdene sammen med de aktuelle og kommende vejrforhold, som bestemmer hvornår en sådan beslutning træder i kraft.

keyboard_arrow_up