Klubbens ledelse

Klubbens øverste organ er generalforsamlingen med bestyrelsen, der forestår driften af klubben gennem at lægge de overordnede rammer for de aktiviteter, som skal udfolde sig i.

Den daglige ledelse udøves af manageren, der, sammen med den releavnte områdechef, tager beslutning om alle driftsmæssige forhold og som også er medlemmernes primære kontakt i det daglige, hvis der er forhold, som de ønsker at komme med bemærkninger om.

De 3 områdechefer, chefgreenkeeper, sportschef og cafebestyrer, udgør sammen med manageren et ledelsesteam, der koordinerer opgaverne i mellem sig og sørger for at den daglige drift forløber som aftalt.

keyboard_arrow_up