Nyheder


Generalforsamling i Onsdagsherrerne 2021

6. september 2021

Kom og vær med til en 9 hullers match samt hyggeligt samvær og ikke mindst GF

Du inviteres hermed til at deltage i onsdagsherrernes ordinære generalforsamling, som afvikles 8. oktober 2021 kl. 18:00.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab samt decharge til kassereren
Behandling af indkomne forslag
Valg til komité - på valg er:

Jens Ole Bondrop (modtager genvalg)
John Jensen (modtager genvalg)

Valg af revisor
Eventuelt.

Programmet for hele dagen er følgende:

kl. 15.00: 9 hullers ”hyggematch” – gunstart fra 58 tee.

kl. 18.00: Spisningen starter med forret

kl. 18.30: Generalforsamlingen starter

kl. 19.15: Spisning (Hovedret)

Kåring af årsvinderne

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt og være komitéen i hænde senest tirsdag d. 24. september 2021

Tilbage

keyboard_arrow_up