Nyheder


Generalforsamling i Onsdagsherrerne 2023

24. september 2023

Generalforsamling i Onsdagsherrerne 2023.....

Onsdagsherrerne indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Herning Golf Klub fredag d. 13.10.2023 kl. 18:30

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Aflæggelse af regnskab samt decharge til kassereren
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg til komité
  • Valg af revisor
  • Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til komitéen, og være denne i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Forud for generalforsamlingen, vil der blive arrangeret en lille 9 hullers holdmatch kl. 15:00 – tilmelding sker via Golfbox, hvor turneringsbetingelserne findes.

Hilsen

Komiteen

Tilbage

keyboard_arrow_up