Nyheder


Invitation til generalforsamlingen 2020

26. september 2020

Tilmeld dig allerede nu - kun 50 pladser ......

Du inviteres hermed til at deltage i onsdagsherrernes ordinære generalforsamling, som afvikles 9. oktober 2020 kl. 18:00.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab samt decharge til kassereren
Behandling af indkomne forslag
Valg til komité - på valg er:

Torben Olesen (modtager genvalg)
Nils Overgaard (modtager ikke genvalg)
Michael Poulsen (modtager genvalg)

Valg af revisor
Eventuelt.

Komitéen har foretaget et organisatorisk skifte i starten af sæsonen, hvor Nils Overgaard pga. arbejdspres har overladt kasser posten til Jan Nielsen, som har varetage posten gennem hele sæsonen.

Programmet for hele dagen er følgende:

kl. 15.00: 9 hullers ”hyggematch” – gunstart fra 58 tee.

kl. 18.00: Spisningen starter med forret

kl. 18.30: Generalforsamlingen starter

kl. 19.15: Spisning (Hovedret)

Kåring af årsvinderne

Aftenene slutter senest kl. 22:00 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt og være komitéen i hænde senest tirsdag d. 29. september 2020

Ovenstående er naturligvis afhængig af de krav der udstikkes fra myndigheder/DGU mht. COVID-19 og sker der ændringer ift. dem der er gældende pt. vil komitèen naturligvis tilrette generalforsamlingen mm. efter disse.

Men tilmeld dig allefrede nu via Golfbox, så du kan være blandt de 50, som kan deltage i år, som reglerne er pt.

Tilbage

keyboard_arrow_up