Nyheder


Indkaldelse Generalforsamling

10. oktober 2020

Indkaldelse til klubbens generalforsamling, onsdag den 25. november 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag den 25. november 2020 kl. 19.00

Herning Gymnasium, H. P. Hansens Vej 8, 7400 Herning

Dagsorden jf. klubbens vedtægter § 8

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, herunder vedtagelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen senest den 26. oktober 2020.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
 7. Valg af klubbens revisor
 8. Bestyrelsen indstiller at BDO Revision, Herning genvælges.
 9. Eventuelt
  a. Overrækkelse af Herning Byråds Arbejdspokal
  b. Overrækkelse af Royal Shot og the Year

BESTYRELSEN

10/10 2020

Tilbage

keyboard_arrow_up