Nyheder


Medlemsundersøgelse foråret 2021

7. juni 2021

Tak for de 177 svar vi fik på den udsendte medlemsundersøgelse. Der var mange positive svar, men også en del negative hvor banen fik dårlig karakter på nogle områder.

Da mange af bemærkningerne kredsede om de samme emner, har vi valgt at svare på dem samlet og ikke som tidligere på hver enkelt.

Banen

Med rette fik banen lave karakter på nogle områder, især greens fik lave karakterer. Det forstår vi, taget deres dårlige tilstand i betragtning.

De har desværre fået svamp i løbet af vinteren, selvom vi fejede sneen væk, da den lagde sig. Nu driller vejret igen, med de lave temperaturer og det meget våde vejr i maj måned. Temperaturen gør, at jordvarmen ikke er kommet hurtigt nok op, så væksten kan komme igen. Kræver en jordtemperatur på 8 – 9o.

Vi har gødet, priklet og topdresset m.m. så svampen skulle være væk nu og med væksten vil hullerne lukke sig. Vi klipper greens lidt længere ned og topdresser løbende og forventer derfor at hullerne lukker sig. Desværre er der ikke andet at gøre pt. end udvise tålmodighed, selvom vi ved det er svært.

I løbet af året vil vi indhente noget konsulentbistand, der kan hjælpe os med at vurdere hvordan vi kan håndtere de greens, om ikke er anlagt på en måde, der passer til vores nuværende klima. Vi vil desuden få vigtigt erfaring og læring i forbindelse med den forventede omlægning af 7. green.

Fairways er ved at komme sig og der vil løbende blive lappet huller med vækstjord og frø. Det samme sker 2 gange ugentligt på teestederne.

Vi klipper nu en first cut der vil være på 30 mm. Fairways 16 mm og rough 44 mm. Det vil både se visuelt godt ud og være lidt lettere at finde bolden – og spille den videre frem.

En ting ad gangen

Nogle synes, at vi har gang i for mange ting og ja, det kan forekomme sådan. Det skyldes oftest at vejret driller, så det ikke er muligt at færdiggøre arbejdet på en gang, eller at vi prioriterer andet på banen, der lige nu er vigtigt.

Som eksempel kan nævnes området ved teestederne hul 14. Her vil vi færdiggøre området ud mod åen i uge 24, medmindre der kommer andet der på banen spillemæssigt er vigtigere. Området har ikke indflydelse på spillet frem og kan derfor vente.

Lige nu må det vente, da vi har prioriteret oprensning af søen foran tee 58 på hul 15 og nu bygger et nyt teested op foran søen til tee 54. Det skyldes den store slitage der er på bagerste teested, når det både benyttes som tee 54 og 58.

Banen fremefter

Der er nogle, der mener at vi ikke har en plan for banen, men det kan heldigvis tilbagevises. Tag Årsskiftet med hjem og læs artiklen om Masterplan 2025. Den beskriver vi de tiltag der er planlagt.

Masterplanen er lavet sammen med DGU’s banearkitekt Thomas Hoffmann og vil blive suppleret med råd og vejledning fra Chris Haspell, engelsk banearkitekt.

I år er det nye teesteder hul 9 og 15 samt ny green hul 7. Vi vil løbende skrive om det i nyhedsbreve så følg med her.

Boldskub, medlemmer og blokeringer

Vi er mange medlemmer og bestyrelsen er bevidst om dette. Derfor har vi også boldskub, for at sikre, at der er plads til flest mulig. Der er dage hvor der er 8-10 2-bolde i streg, hvilket betyder at der ikke er plads til 3 eller 4 bolde der gerne vil spille.   

Vi kunne ønske at flere booker sig på de 2 bolde der er, for at sikre spilleplads til flere, herunder dem der gerne vil booke til en 3- eller 4-bold. Det vil være en stor hjælp og det gælder alle dage.

Ønsker man at spille 2 bold, så book en tid om morgenen eller efter 15. En anden og ny mulighed er at booke bag 9 om morgenen (vælg bane ”Ny - bag-9” i tidsbestillingen).

Bestyrelsen har øje på det høje medlemstal og har bl.a. besluttet at der kun er 2 begynderhold i år mod normalt 3. Det betyder at der allerede nu siges nej til nye golfere der må vente til marts 2022.   

Klubber-i-klubben har fået deres reserverede perioder reduceret, der tages færre og færre Company Days ind og der åbnes for blokeringer lige så hurtigt vi kender antal spillere i turneringer.

Træning

Der er ønske om flere gruppe træninger og det vil vi give videre til trænerne, så de kan arrangere dette.

Turneringer

Der er ønske om små turneringer hvor man kan møde andre. Her anbefaler vi kanin-/torsdagsturneringen hvor der spilles 9 huller i en A, B og C række.

Det var svar på en del af de kommentarer der kom; har du mere på hjertet, kontakt mig endelig.

Med venlig hilsen

Bo

40 422 422

Tilbage

keyboard_arrow_up