Coronarestriktioner

 • Alle aktiviteter i klubben er aflyst indtil 30. april.
 • Klubhuset og træningsfaciliteterne vil være lukket.
 • Banetoilet er lukket.
 • Vaskepladsen er lukket.
 • Trænerne underviser ikke.
 • Bagrummet kan fortsat anvendes, men vi opfordrer til i stedet at tage udstyret med hjem.
 • Banerne bliver fortsat plejet i det omfang det er forsvarligt for vores greenkeepere.
 • Kun medlemmer af Herning Golf Klub kan bestille tid og spille banen!
 • Vi har aftalt med de øvrige Firkløver baner, at under Corona krisen kan man ikke kan spille hinandens baner.

Restriktioner ved spil på banen:

 • Tidsbestilling via GolfBox anvendes som normalt (kun 1 og 2 bolde er muligt).
 • Du vælger Corona-banen. Her kan du kan booke med 10 min. interval. Du kan booke max. 1 uge frem, og kun have en tid af gangen. Bookning igen 4 tiner efter din starttid.
 • Du skal selv godkende på GolfBox-appen.
 • Der udskrives IKKE scorekort – tag et blankt i rondellen.
 • Mød op max. 10 minutter før din starttid – vent eventuelt i bilen.
 • Hold afstand inden start – kun 1 hold i rondellen af gangen.
 • Starttider med 10 min. interval skal overholdes
 • Vi udlejer ikke buggy og scooter.

Under runden

 • Der må IKKE tages kontakt til greenkeeperne.
 • Der SKAL spilles 1-bolde eller 2-bolde. Man må ikke slå sig sammen med andre undervejs – runden SKAL fortsættes i 1- og 2-bolde.
 • Gå ikke frem til næste tee før holdet foran har forladt det.
 • Hvis der lukkes igennem SKAL man holde god afstand.
 • Kørsel i buggy er IKKE tilladt.
 • Del ikke udstyr med andre spillere.
 • Hold god afstand under hele spillet.
 • Saml kun egne bolde op under runden.
 • Flagstængerne må ikke røres.
 • Der er lavet foranstaltninger i hulkoppen, så du kan få fat i din bold uden at røre flagstængerne. Giv evt. puts indenfor ½ m.
 • Der kan ikke reguleres handicap.
 • River i bunkers er fjernet, så der kan forekomme fodspor. Bunkers betragtes som waste area.
 • Brug foden eller et jern til at jævne overfladen.

Efter runden

 • Ingen ”krammere” eller håndtryk.
 • Forlad klubben så snart runden er færdigspillet.

Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning.

Vi forbeholder os at kunne tilføje yderligere restriktioner.

Du kan finde et eks. af disse retningslinjer ved siden af scorekortene – god tur.

keyboard_arrow_up