Lokalregler

Som supplemant til Golfreglerne findes der i Herning Golf Klub en række lokale regler, både faste og lejlighedsvist midlertidige.

Faste lokalregler

Godkendt af DGU - Januar 2019


Banemarkeringer.

Hvide markeringer: Out of bounds
Røde/Gule markeringer: Strafområde
Blå markeringer: Areal under reparation
Pæle med grøn top: Spilleforbud
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 


Nyplantede træer.

De unge træer, forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd, er områder med spilleforbud:
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
Hvis bolden ligger i et strafområde, og der er gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal der tages lempelse enten med straf i henhold til Regel 17.1e, eller uden straf efter Regel 17.1e (2).

Straf for overtrædelse af denne lokal regel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Midlertidige lokale regler


Lejeforbedring

20. september 2019

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område (klippet til fairway eller lavere) må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
    • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet
    • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Droppezone

24. september 2019

Hvis en bold er i areal under reparation på hul 15, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, blev liggende i areal under reparation, må spilleren:

  • Tage lempelse uden straf efter Regel 16.1 eller
  • Som en ekstra mulighed tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i den nærmest placerede droppezone. der er markeret med hvid spray og med et DZ skilt. Droppezonen er et lempelsesområde efter regel 14.3.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

keyboard_arrow_up