Lokalregler

Som supplemant til Golfreglerne findes der i Herning Golf Klub en række lokale regler, både faste og lejlighedsvist midlertidige.

Midlertidige lokale regler


Droppezone - hul 7 + 13 (E1)

Hvis en bold er i areal under reparation på hul 7 eller hul 13, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, blev liggende i areal under reparation, må spilleren:

 • Tage lempelse uden straf efter Regel 16.1 eller
 • Som en ekstra mulighed tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i den nærmest placerede droppezone. der er markeret med hvid spray og med et DZ skilt. Droppezonen er et lempelsesområde efter regel 14.3.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Faste lokalregler

Godkendt af DGU - Februar 2022


Banemarkeringer.

Hvide markeringer: Out of bounds
Røde/Gule markeringer: Strafområde
Blå markeringer: Areal under reparation
Pæle med grøn top: Spilleforbud
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.


Nyplantede træer (E10)

De unge træer, forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd, er områder med spilleforbud:
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

Straf for overtrædelse af denne lokal regel: Generel straf efter Regel 14.7a.


Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds (E-5)

(Denne regel er gældende ved normalt handicapspil på Herning Golf Klubs bane - dvs. alle private runder og klubturneringer med handicap).

Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

 • (A) Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
  • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
  • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
 • (B) Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter:
Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet A (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • en linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet B (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:
Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b)

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: 
Generel straf efter Regel 14.7a.

keyboard_arrow_up