Opgaver

Der er mange opgaver for frivillige i Herning Golf Klub; lige fra at være i bestyrelsen til at hjælpe med opgaver ude på banen. 

Her en kort beskrivelse af de forskellige udvalg og laug:

Begynderudvalg

  • Hjælper de nye goflere på vej; udvalget er selvsupplerende. 

Kaninudvalg

  • Hjælper begynderne videre efter begynderforløbet, så de kommer godt ud på den store bane. Der er brug for markører og mentorer. 
  • Udvalget arrangerer hver torsdag en kanin-torsdagsturnering hvor både de nye og erfarne golfspillere spiller 9 huller.

Turneringsudvalg

  • Arrangerer de turnerigner der hvert år tilbydes medlemmerne. 

Baneudvalg

  • I samarbejde med chefgreenkeeperen, besltter de hvad der skal ske af tiltag omkring banen. 

Banekontrol- og serviceudvalg

  • Kører på banen og sikrer der er et godt flow; servicerer samtidg ved salg af øl/vand m.m.

Serviceteam

  • Supplerer banekontrol -og serviceudvalg, ved at de tager mod gæster og medlemmer og hjælper med greenfeeautomat m.m.

Eliteudvalg

  • Arbejder emd Eliten, sætter mål og rådgiver Sportschefen. 

Juniorudvalg

  • Et forældreudvalg, der sammen med Proen sikrer et godt juniormiljø. 

Sølaug

  • Hjælper med oprensning af søer og vandløb.

Stilaug

  • Sikrer at vores stier er jævne og pæne. 

Bunkerlaug

  • Sikrer at vores bunker er nyrevne og uden ukrudt.  

 Malerlaug

  • Hjælper når der er maleropgaver; som f.eks. træværk og markeringspæle.

Have-og plantelaug.

  • Hjælper med at fjerne ukrudt i bede og nyplantning. 
keyboard_arrow_up