Den 10. maj 2014 blev Bent Green udnævnt som æresmedlem.

I forbindelse med klubbens 50 års jubilæum i 2014, blev Bent Green undnævnt til æresmedlem. Klubbens fjerde.

Bent er et af kun tre medlemmer, der har været medlem i alle klubbens 50 år, idet han blev medlem ganske kort efter etableringen. Hans start i golfsporten er lidt atypisk, da det var hans arbejdsgiver der "pålagde" ham at starte. Formanden var tillige Bents arbejdsgiver og han havde brug for, at Bent bistod med de administrative opgaver i den første tid. Dette førte til involvering i mange udvalg og opgaver i klubben og Bent har med ildhu påtaget sig de mangeartede opgaver til glæde for den medlemskreds, der direkte har profileret Bent indsats.

Bent har igennem flere perioder været bestyrelsesmedlem, hvor han har bestridt næsten alle poster fra kasserer til formand. Posten som formand bestred han 2005 - 2006 og her var fokus rettet mod at sikre klubben en blivende placering, enten på nyt anlæg eller på det eksisterende anlæg.

Efter sin formandstid har Bent lagt et stort arbejde i baneudvalget. De første år som formand for udvalget og senere som økonomiansvarlig, hvor han med fast hånd styrede budgetopfølgningen. I de seneste år har Bent utrætteligt arbejdet med de ugentlige nyhedsbreve og ikke mindst været tovholder og skribent til årsskriftet. Her har han trukket det helt store læs og ikke mindst i forbindelse med jubilæumsskriftet har Bent været meget aktiv og har en stor andel i resultatet. 

Klubben er Bent stor tak skyldig for hans engagement igennem de 50 år. 

keyboard_arrow_up