I forbindelse med klubbens 60-års jubilæum i juni 2024, blev Carsten Jensen udnævnt til æresmedlem. Klubbens femte.

Carsten er en af mange frivillige, der gør et stort stykke arbejde. Han har i 12 år - fra 2011 til 2022 - siddet for bordenden som formand for Herning Golf Klub og sat et markant aftryk når tingene skulle endelig vedtages. Med sit rolige væsen har han løst udfordringer på bedste måde. Som en anden Moses ved det røde hav skilte han bl.a. vandet og var en af hovedarkitekterne bag årtiets store vandplan ”Vi arbejder med vandet og ikke imod vandet”.

Sammen med sine bestyrelser indførte han visionsmøder for medlemmer og fremtidssikrede klubben med strategiplan og Masterplan for bane som kontinuerligt ser 4-5 år frem og udstikker linjer, der giver alle udvalg mål og retning.

Carsten har siddet i tuneringsudvalget, regeludvalget, handicapudvalget, baneudvalget og forretningsudvalget. Alle steder har han uden de store armbevægelser gjort en kæmpe forskel. Ud over den konstante og ulige kamp mod vand og vejrguder har han bl.a. flyttet medlemstallet fra stagnation til vækst, skabt bedre flow på banen med indførelse af afstands-teesteder i stedet for de gamle rød-gule - og ikke mindst udviklet ny hjemmeside og nyhedskommunikation til glæde for både medlemmer og gæster.

Carsten er også DGU dommer og certificeret turnerings-leder og får alligevel tid til at spille golf 3-4 gange ugentligt, ofte i udlandet. Han er uvenner med søen på hul 18 og lever sit liv efter dette slogan: ”Hvem gider gå 10 km hvis ikke der er en golfbold foran en?”

Herning Golf Klub er Carsten Jensen en stor tak skyldig for en enestående indsats både i og uden for bestyrelsen

keyboard_arrow_up