Den 21. november 1978 blev Franz Roesen udnævnt som klubbens første æresmedlem.

Franz Roesen har mere end nogen anden æren for, at der på det tidspunkt eksisterede en klub og en golfbane i Herning. Han var primus motor ved oprettelsen og en utrættelig formand i klubben fra starten i 1964 og frem til 1975.

Roesen, der i sine unge dage lærte golfsporten at kende på Fanø var i 1963 medlem af Junior Chamber og startede her en debat omkring oprettelse af en golfbane i Herning. Denne debat blev hurtigt fulgt op, og 11. maj 1964 tog han initiativ til at stifte Herning Golf Klub. Den første midlertidige bane etableredes på Ungskuepladsen bag Messecenter Herning, men allerede da pegede Roesen på, at der burde anlægges et kombineret grønt område med en 18 hullers golfbane i Løvbakkerne, hvilket det daværende byråd imidlertid ikke kunne godkende.

Efter sin formandsperiode fortsatte Roesen sit arbejde for klubben som formand for baneudvalget – med det klare mål snarest at få etableret en rigtig golfbane. Dette arbejde bar frugt allerede i 1966, hvor en interimistisk bane blev taget i brug på de nuværende arealer. Dette blev i 1970 fulgt op med indvielse af en 9-huls bane. I 1974 blev en 12-huls bane indviet og endelig i 1976 blev 18-huls banen etableret.

Vi skylder alle Franz Roesen en stor tak for hans utrættelige arbejde for Herning Golf Klub.

keyboard_arrow_up