Turneringskonditioner

Sådan spiller vi

Disse turneringskonditioner er gældende for alt spil i Bridgeklubben EAGLE.

Turnering

Vinder af klubmesterskabet er det par som opnår størst samlet score i sæsonens turneringer. 

Indgår en substitut i 1. halvdel af turneringen ( 10 spillerunder ) fast makkerskab, overtager denne de fulde rettigheder og pligter, som den substituerede havde - herunder også det tidligere makkerpars point.
Bestyrelsen kan i visse tilfælde omgøre ovenstående substitutregel. Substituering har ingen indflydelse på evt. nedrykning.

Makkerskift : Såfremt et makkerpar ikke længere ønsker at spille sammen - og der ikke er plads til at begge kan få en ny makker med - har spilleren med længst medlemskab fortrinsret. Ved lighed : lodtrækning. 
Ved makkerskift bevares rækkestatus.

Substituering

Ved anvendelse af 1 substitut : Et par der lader sig substituere med 1 substitut tildeles de point parret til spiller sig den pågældende aften.
Ved anvendelse af substitutpar : Substitutparrets score tæller i turneringsregnskabet med maximalt det substituerede pars gennemsnitsscore i de foregående runder i sektionen og max. middel for aftenens runde. 

Spilletid

Det er spillers pligt at være på sin plads senest kl. 13.30. Der er afsat 7 min til hvert spil. Disse anvendes til at få kortene ud af mapperne, få dem talt, sat i orden, meldt, få spillet afviklet, resultat skrevet korrekt på sedlen og få kortene i mapperne igen. Husk at både NORD og ØST har ansvaret for korrekt påført score.

Gem diskussionen / analysen af spillene til alle spil i runden er afviklet. Modstanderne har krav på at komme i gang med næste spil. Der er afsat 2 min til rundeskift.

Tidskontrol

Der anvendes minut-ur, som giver signal 5 min før tidsudløb. Der må efter signalet ikke tages nye spil op. Der skrives "ikke spillet" på resultatblanketten for de ikke spillede spil og begge hold tildeles middel.

Brug af turneringsleder

Hvis der sker fejl - f.eks. hvis udspil fra forkert hånd - utilstrækkelig melding - kulørsvigt eller andet, så tilkald turneringsleder og lad ham / hende fastsætte straffen i stedet for at gøre det selv.

Kaffepause

Ca. halvvejs vil der blive en kaffepause på 15 min.
Restauranten er lukket så kaffe, vin og brød må medbringes. Andre drikkevarer må ikke medbringes men kan købes i køleskabet.
Det er ok, at tage vand fra hanen og at benytte restaurationens glas.

Tobaksrygning

Tobaksrygning i KLUBHUSET er ikke tilladt.

Resultatudregning 

Resultater indlæses i Bridgecentral, og kan aflæses på vores hjemmeside i Bridgecentral

Klargøring og oprydning 

Den gode gamle regel " Gi' en hånd med "gælder stadig. 


Sidst opdateret: 1.. marts 2019

keyboard_arrow_up