Rødder Cup

Sådan spiller vi

Rødder Cup er den turnering, som det hele drejer sig om. Den prestigefyldte turnering finder sted hvert andet år i ulige år.

Deltagere

Som grundlag for holdudtagelse benyttes Rødder Touren. De 10 bedst placerede på hver rangliste efter sidste match på Touren er direkte kvalificeret til Rødder Cup holdet.

De 2 sidste spillere +2 reserver er såkaldte ”wildcards” som udpeges af holdkaptajn i samråd med hans assistenter.

Umiddelbart efter Rødder-Cup udpeges to kaptajner for den kommende 2-års periode

Alle, som har haft Tourkortet op til Rødder Cup, har stemmeret, hvis der er flere kandidater.

Deltagelse

Ikke kvalificerede spillere opfordres kraftigt til at komme og støtte deres holdkammerater på de 2 dage, hvor Rødder Cup'en spilles. Desuden forventes det, at de deltager i den afsluttende banket (som de jo har betalt til de sidste 2 år).

Det er desuden vigtigt med god opbakning fra den ”bedre halvdel” så spilleren kan tage afsted til store turneringer uden dårlig samvittighed over forsømt havearbejde o.l.

Samtidig forventes det, at ”den bedre halvdel” har lyst at deltage ved de store fester, som altid følger i kølvandet på topspillerne, her tænkes specielt på den store Rødder Cup-fest, som afholdes hvert andet år.

Spilleform og -afvikling

Ligesom i Ryder Cup spilles der hulspil efter golfreglerne, som vedtaget af Royal & Ancient.

Der spilles 6 fourball - bestball fredag eftermiddag og der forsættes lørdag med 6 foursomes om formiddagen og 12 singler om eftermiddagen.

Evt. handicapforskel udjævnes ved at reducere spillerens handicap til 3/4 og herefter tildele antal slag iht. handicaptabellen.

I foursome lægges de to spilleres handicap sammen, divideres med 2, og reduceres herefter til 3/4, hvorefter antal slag tildeles.

Da matchen ikke er officiel klubmatch og banen ikke er lukket, afvikles singlerne i 4-bolde, hvor det ikke er tilladt 2 holdkammerater at yde hjælp til hinanden..

Der kan foretages udskiftning af en eller to spillere til eftermiddagens singler.

Der gives 1 point for vundet match og et halvt point for delt match. Der er således 18 point at spille om (6 foursomes og 12 singler).

9,5 points vinder matchen. Hvis begge hold har 9 points har det forsvarende mesterhold genvundet pokalen.

Holdkaptajnerne udveksler holdopstillinger 1/2 time før første start for henholdsvis foursome og fourball og igen umiddelbart inden singlerne. Ingen ved således på forhånd, hvem der skal møde hvem.

Der spilles ikke om individuelle præmier eller kedelige penge. I Rødder Cup spiller man om æren! - og om en pokal.

Skulle nogle af spillerne finde på at indgå væddemål, er dette organisationen uvedkommende.

Deltagerberettigelse

Alle spillere er medlem af Herning Golf Klub (Nabo og longdistance m.m. accepteres).

Alder over 30 år. Alderen er ændret på årsmødet 2016 fra 35 år til 30 for at tilpasse røddertouren visionsplaner fra HGK.

Spillehandicap ikke over 21 (Æresmedlemmer kan deltage med højere spillehandicap). Gæstespillere skal for at deltage i poæææængene spille til max. SPH 21.

Gæstespillere kan, hvis en match ikke er fyldt op af Tourens egne medlemmer, tildeles wildcard til enkelte matcher.

Gæstespillere registreres ikke på ranglister og kan aldrig kvalificere sig til at repræsentere hverken Herning- eller Omegns Team.

Tourkort

Alle Rødder Cup spillere i finalen (2x14) er sikret Tour-kortet de efterfølgende 2 år.

Alle spillere placeret i top-20 på henholdsvis Herningranglisten og på Omegns-ranglisten efter årets sidste match, får Tour-kortet 1 år. Spillere placeret uden for top 20 sendes tilbage til tour skolen for at generobre et medlemskab. Komiteen vurderer dog hvem og hvorfor disse spillere er placeret udenfor automatisk medlemskab. Der tages hensyn til anciennitet og interesse, og komiteen kan til enhver tid tildele en eller flere af disse spillere forsat medlemskab uden tour skole.

Rødderne vil gerne give nye spillere mulighed for at blive en del af Rødder fællesskabet og derfor skal der altid være mindst en plads på hver side, at spille om. Hvis ikke ledig(e) plads(er) fremkommer mere eller mindre automatisk ved naturlig afgang, er det op til til komiteen at kikke på alle medlemmers interesse det forgangne år - og herefter vurdere om nogens plads bør sættes på spil på tour skolen. De år, hvor kabalen ikke går op, har komiteen mulighed for at udvide antallet af medlemskaber med en ekstra plads det efterfølgende år.

De sidste pladser (op til max. 25) fordeles på Tour-skolen. Hvis altså der er pladser at spille om..! Det kan jo gå sådan, at spillere på pladserne 21-25, er kvalificeret som æresmedlem, eller som rc-team-member, og så er der altså ingen pladser at spille om det år...

Tour-skolen afvikles hvert år i april/maj i.f.m. RødderTouren starter. Turneringform og dato offentliggøres på hjemmesiden.


Sidst opdateret: 1.. marts 2019

keyboard_arrow_up