Turneringsbetingelser

Disse turneringsbetingelser er gældende for alle turneringer, der spilles med Seniordamerne, som ansvarlig arrangør, og i det omfang, der ikke er anført andre betingelser til den enkelte turnering.

Betaling

Kontingent: 100,-kr overføres til konto i Vestjysk Bank 7604 - 0001944349

MobilePay 51 14 38

Turneringsfee pr. turnering er kr. 20,- ved almindelige torsdage

 

Spillet

HCP må højst være 48 for nye medlemmer.

For at fremme spillehastigheden, går man aldrig tilbage for at slå en ny bold i en seniorturnering. Hvis der bare kan være den mindste tvivl om hvor bolden befinder sig efter et slag, spiller man en provisorisk bold. Hvis man mod alle odds ikke kan finde bolden alligevel, selvom man troede man vidste/mener at vide/er sikker på, hvor bolden ligger, og ikke har spillet en provisorisk, så opgiver man hullet.

Regulering af scores ved holdspil: "Spillere på holdet må ikke give/modtage råd jf. golfreglernes § 10.2". På den måde, er der ingen tvivl om, at der kan reguleres.

Antal slag skal altid skrives på scorekortet. Scorekortene afleveres holdvis.

Scores indtastes på mobil ved elektronisk scoreindtastning i de fleste turneringer

Vær klar på det hul, du skal starte på senest 5 min. før første start.

Der spilles i 3 lige store rækker.

Efter spil

Præmier uddeles efter hver turnering. Hvis man er i præmierækken og ikke er tilstede ved præmieuddelingen, går præmien videre til den næste i rækken.

Der reguleres HCP,  hvis turneringen tillader det.

Der kan bestilles mad - til efter spillet - på en ophængt liste ved siden af turneringsrummet.


Sidst opdateret: 4. januar 2024
Ret til ændringer forbeholdes.

keyboard_arrow_up