Vision

Hvad er bagtanken

Alle Herning golf klubs kvindelige medlemmer, der i indeværende år fylder 50 år - eller er ældre og har højst HCP 48 og som har et følgende medlemsskab i Herning Golf Klub

1. Senior fuldtidsmedlemSenior
2. Hverdagsmedlem
3. Senior 80+
4. Medlemmer i Herninggolfklubs seniordamer, som er flyttet fra Herning, kan gennem et long distance medlemsskab bevare et medlemsskab i Herninggolfklubs seniordamer på lige vilkår som et almindelig medlemsskab af HGK´s seniorafdeling


Er meget velkommen i seniordame - klubben. Spilletidspunktet i sommersæsonen hver torsdag med gunstart:

April og september kl. 9.00
Maj - august kl. 8.30

I vintersæsonen spiller vi ikke turnering - bortset fra juleturneringen - men vi mødes og forsøger at holde golfspillet ved lige.
Spilletidspunktet i vintersæsonen med gunstart hver torsdag som regel sammen med herrerne:

Oktober kl. 10.00

Vi gennemfører specielle arrangementer i form af åbningsturnering, turneringer sammen med herrerne, udflugter, venskabsturneringer, afslutningsturnering og juleturnering.

Har du lyst til at deltage, melder du dig på golfbox.(klubturneringer - kalender(find den turnering, du vil spille med i) - tilmeld online - tilmeld her -  tast fortsæt - tast fortsæt - tast fortsæt - tast logout.) Der vil blive en startliste sendt til dig på mail. Fristen udløber tirsdage kl. 12.00. Bemærk, at der på specielle dage kan gælde andre regler for tilmelding!

Hvis der er spørgsmål/informationer vedr. seniordamer, kontakt venligst formand: Mette Christensen mobil: 2373 7135

 

Vision

Hvem er vi?

Senior-damer er en klub for alle kvindelige medlemmer af Herning golf klub, der fylder 50 år i indeværende år - eller er ældre - og har et handicap på højest 48

Hvad vil vi?

Vi vil arbejde på at skabe gode rammer for senior-damer, hvor golfspillet er højt prioriteret, men hvor der samtidig lægges stor vægt på det hyggelige og sociale samvær efter spillet.

Hvad gør vi

 • Laver opslag og redigerer hjemmesiden.
 • Sæsonplan udsendes til alle medlemmer senest 1. marts.
 • Opfordrer til deltagelse i fællestræningen.
 • Udsender jævnligt generelle oplysninger til alle medlemmer.
 • Regeldag.

Målsætning

 • at tilrettelægge en varieret aktivitetsplan, hvor flest mulige af vore medlemmer vil deltage.
 • at medlemstallet forøges
 • at flest mulige medlemmer deltager i fællestræningen tilrettelagt af proèn
 • at der tilrettelægges en tur til en anden bane
 • at kommunikationen mellem medlemmerne udbygges gennem brug af e-mail, facebook og jævnlig opdatering af hjemmesiden
 • at tilbyde gennemgang af de vigtigste regler for golfspillet.
keyboard_arrow_up