Afslutningsturnering

Torsdag den 11. oktober, blev den sidste officielle match for Senior-herrer afviklet i fantastisk sensommervejr, med temperaturer i nærheden af 20 grader.
78 medlemmer mødte op til golf og med en glubende appetit. Den nye restauratør "Karma" skulle bestå sin ilddåb med "gule ærter - flæsk og medister". Der blev taget godt fra fadet, som nok en overgang gav lidt panderynker i køkkenet.

Efter en lille sang, kunne komiteen gå til næste punkt i programmet, nemlig uddeling af præmier for dagens 12-hullers match.

Bravo Tours eftertragtede gavecheck på kroner 5.000,-, som uddeles hvert år, tilfaldt i år Torkel Baden. Bravo Tours var desværre forhindret i at være tilstede, så Bo West Møller fik æren af at udtrække den heldige vinder.

Derefter var der uddeling af blomster og pæne ord til køkkenpersonalet, med tak for den gode servicering vi i sæsonen har fået i cafeen.

Generalforsamling

Svend Aage indledte generalforsamlingen

Velkommen til vores generalforsamling!

Inden vi går i gang med generalforsamlingen, skal vi mindes afdøde medlemmer af vores klub. Jeg skal derfor bede Jer rejse Jer op.

Vi har i det forgangne år mistet 4 medlemmer. Jens Peder Kristensen - Hardy Langborg Hansen - Torben S. Andreasen og Fritz Møller Nielsen.
Ære være deres minde..
 

Tiden var nu inde til at klubbens årlige ordinære generalforsamling kunne gå i gang. Alle havde modtaget en dagsorden via mail, som havde følgende ordlyd.

01: Valg af dirigent.
02: Formandens beretning.
03: Fremlæggelse af regnskab.
04: Indkomne forslag.
05: Oprettelse af nye vedtægter.
06: Valg af komite.
07. Eventuelt.

01-02: Komiteen foreslog Jørgen Quade Andersen som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev han valgt. Han kunne så, efter de sædvanlige indledende bemærkninger, give ordet til Svend Aage Frahm, som i sin beretning udførligt redegjorde for sæsonens aktiviteter.

Formanden beret blev godkendt uden kommentarer, og kan læses i sin fulde helhed her.

03: Knud Pilgaard kunne derefter fremlægge årets regnskab, som viste et underskud på kroner 8.249,-. Det skyldes hovedsageligt et rimeligt stort tilskud til en ekstra hjertestarter på banen. Ellers var der ikke de helt store afvigelser fra regnskabet året før.

Et par medlemmer gav udtryk for, at egenkapitalen burde reguleres til et mere rimeligt niveau. Det vil komiteen så fremadrettet arbejde på.
Regnskabet blev derefter godkendt.

04: Der var indsendt et oplæg eller ønske til komiteen om at undersøge muligheden for en sammenlægning af Senior-damer og Senior-herrer.
Det gav selvfølgelig næring til en ret så livlig debat, hvor der blev argumenteret både for og imod en sammenlægning. Om der var flertal for det ene eller det andet, blev ikke konstateret. Uanset hvad - kan en sådan beslutning kun føres ud i livet, såfremt tanken vinder indpas både hos Seniorherrer og ikke mindst hos Seniordamer.
Konklusionen Blev, at komiteen blev opfordret til at tage kontakt med Seniordamer afdelingen, så de i fællesskab eventuelt kunne lave en bæredygtig aftale, eller mane tanken i jorden.

05: Klubben har aldrig haft et sæt vedtægter på skrift. Det mente komiteen nu der var behov for. Derfor ønskede man medlemmernes opbakning til oprettelse af helt ny vedtægter, hvor et oplæg i forvejen var sendt ud til alle.
Også her blev der livligt debatteret. Diskussionen gik mest ud på hvad der skulle ske med klubbens egenkapital, såfremt det utænkelige skulle ske, at klubben blev opløst. Bo West Møller tog ordet og meddelte, at særskilte vedtægter i "klub i klubben", efter hans mening, ikke var nødvendigt. Herning Golfklubs vedtægter dækkede rigeligt alles behov.

Ved ændring af formuleringen et par steder, blev det fremlagte oplæg til nye vedtægter godkendt.

06; Valg til komiteen: Svend Aage Frahm - Erik W. Dinesen - Knud Pilgaard og Jørgen Wichmann modtog alle genvalg, og blev valgt.
Torkel Baden ønskede ikke at fortsætte. Komiteen foreslog Gert Andersen, som så blev valgt.
Som suppleant foreslog komiteen Benny Yde Hansen. Han blev valgt.
Nuværende Revisor Jens Thomsen modtog genvalg, og blev valgt.

07: Da der ikke var kommentarer under punktet eventuelt, kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for slut, og takkede forsamlingen for god ro og orden.
Så var der kaldt sammen til hygge og kortspil resten af dagen, hvilket en del benyttede sig af.

Referent
Frede Knudsen

keyboard_arrow_up