Afslutningsturnering

Torsdag den 14. oktober, blev den sidste officielle match for Senior-herrer afviklet i  sensommervejret som var næsten fri for regn.
74 medlemmer mødte op til golf og med god appetit. Cafeen, stadig med Henrik i stolen men med stor assist fra den ene af Cafeens nye kokke, havde kreeret en flot og god gang  "gule ærter - flæsk og medister". Der blev taget godt fra fadet, og der var nok af den.

Der blev budt velkommen til de nye kokke Tekin og Kalle, dog var der kun Tekin der var til stede da Kalle var syg.

Der blev også taget afsked med Henrik og familie. Stor tak for tiden han har ledet Cafeen og engageret sig i Seniorklubbens aktiviteter. Der blev overrakt blomster til Henrik og familie. Henrik vil være at finde i Cafeen sammen med de nye kokke frem til den 5. december.

Bravo Tours repræsentant uddelte gavechecken på kroner 5.000,-, som uddeles hvert år, og i år faldt loddet på Gert Andersen. 
.

Generalforsamling 

Svend Aage indledte generalforsamlingen

Velkommen til vores generalforsamling!

Vi var nu klar til at klubbens årlige ordinære generalforsamling kunne gå i gang. Alle havde modtaget en dagsorden via mail, som havde følgende ordlyd.

1 : Valg af dirigent.
2 : Formandens beretning.
3 :  Fremlæggelse af regnskab.
4 : Indkomne forslag.
5 : Valg af komitémedlemmer.
 Nuværende medlemmer.
 Svend Aage Frahm, Jørgen Wichmann, Knud Pilgaard, Gert Andersen og Erik Witt Dinesen.
 På valg. Knud Pilgaard, og Erik Witt Dinesen. Begge modtager genvalg.

 6: Valg af suppleanter.

 Nuværende suppleant: Benny Yde Hansen. Der modtager genvalg

 7: Valg af revisor.
 Nuværende revisor Jens Thomsen, modtager genvalg.
 Eventuelt.

Komiteen foreslog Jørgen Quade Andersen som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev han valgt. Han kunne så, efter de sædvanlige indledende bemærkninger, give ordet til Svend Aage Frahm, som i sin beretning udførligt ville redegøre for sæsonens aktiviteter. Bo West vil dog gerne først fortælle lidt:

Banen står flot og stor ros til greenkeeperne fra Bo. T sted på hul 9 tages i brug til foråret. Dæmningen på det nye hul 7 fjernes i uge 42 så tudserne kan færdes frit i hele søen. Rododendron fjernes i uge 43, Der bliver etableret nyt vandingsanlæg inklusiv fairways på par 4 og 5 huller. Bo opfordrer til at læse nyhedsbrevene for at få info om tiltag i klubben og minder om at tilmelde sig den kommende generalforsamling i HGC.

Formandens beretning:

Omkring Vestjysk Old Boys kunne der godt bruges flere deltagere, vi må være 20 men stillede kun op med 6 mand. Resultaterne fra turneringerne blev en flot 4.  plads mellem de 4 klubber. Dejlig tur til Gut Apeldör, som på grund af en lille forglemmelse blev rykket 3 dage, men stadig et dejligt sted med en god bane og dejlig mad

Hjemlige turneringer af forskellige typer har ikke vakt lykke hos alle spillere, men der er jo altid fundet en vinder.

Tak til vore sponsore Bravo Tours, Danbolig og Hammerum El.

Rimmelig økonomi i klubben. Stor ros til greenkeeperne for en flot bane på trods af regn og høj vandstand i åen. Tak til Bo og kontoret for altid at være hjælpsomme hvis der er problemer. Tak til alle frivillige som er med til at vedligeholde banen så den er skøn at se på når vi går en runde. Også en tak til Seniordamerne for nogle hyggelige turneringer.

Seniorturen til Mallorca som nu har været udsat igen og igen bliver nu endelig til i uge 43. Den nye tur i 2022 bliver til Algave i Portugal er åben for tilmelding frem til 10. november og der er endnu ledige pladser.

Tak til kommiteens medlemmer og tak til alle for året som er gået.

Formanden beretning blev godkendt uden kommentarer.

Fremlæggelse af regnskab:

Knud Pilgaard kunne derefter fremlægge årets regnskab, som viste et underskud på kroner 8.742,-. Det skyldes til dels at der stadig er 200 flasker vin til brug for præmier i 2022 og at klubben har ydet 2.500kr til præmien som normalt er betalt af Vestjysk men som i år har valgt at sige fra.. Ellers var der ikke de helt store afvigelser fra regnskabet året før. Udgifter til MobilPay bortfalder da det indgår uder HGC's aftale

Valg til komiteen: 

Erik W. Dinesen og Knud Pilgaard  modtog alle genvalg, og blev valgt.
Benny Yde Hansen modtog genvalg og blev valgt.
Nuværende Revisor Jens Thomsen modtog genvalg, og blev valgt.

Indkomne forslag:

Ændring af indtastning af scores. Kan vi prøve at starte op med elektronisk indberetning af scores på banen. Dette vakte ikke gehør hos flere medlemmer, og vil ikke pt blive opstartet.

Eventuelt:

Svært at finde ud af hvornår man går op eller ned i handicap. Bo opfordrer Carsten til at komme med et indlæg på regeldagen, for at kaste lidt lys over hvordan beregningen foregår.

Peter Dalsgaard rejste spørgsmål om at det evt kunne være en iden at finde andet sted end Gut Apeldör, måske Sverige eller andet sted. Komiteen mente at det er svært at finde bedre egnet sted da der også er afstande der skal tilgodeses, men hvis nogen har gode forslag må de gerne informere komiteen om det.

Bent Mortensen takkede på medlemmernes vegne Kommiteen for det store arbejde der lægges i at afholde diverse turneringer og arrangementer. 

Svend Åge afluttede med tak til diregenten for godt arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up