Afslutningsturnering 2022

Torsdag den 13. oktober, blev den sidste officielle match for Senior-herrer afviklet i  flot sensommervejr-.
66 medlemmer mødte op til golf og med god appetit. Cafeen, nu med Tekin i stolen og gode folk i køkkemet, havde kreeret en flot og god gang  "gule ærter - flæsk og medister". Der blev taget godt fra fadet, og der var nok af den.Til hjælp med serveringen både af fast og flydende var Henriette i dagens anledning mødt op, stadig iført sit store smil og gode humør.

Før spisningen startede bød Svend Åge og Jørgen velkommen og vi stemte alle i med den omdelte sang.

Efter spisningen blev der afsluttet med en dejlig dessert bestående af kage og is. Desserten var sponsoreret af Tekin, og så var det tid for uddeling af checken fra Bravo Tour.

Bravo Tours repræsentant uddelte gavechecken på kroner 5.000,-, som uddeles hvert år, og i år faldt loddet på. Henning Andersen Der var også 3 ekstra præmier a 2 flasker vin som gik til Erik Mølgaard, Bjarne Bang og Svend Laugesen

Bo bad om et kort indlæg, hvor han fortalte lidt om tiltag på banen hen over vinteren, Der fokuseres på greens for at undgå svamp og der ses på en del træfældning, Der vil være en reduktion af greenkeeper staben i vinterperioden, Der vil blive et møde i januar omkring det frivillige arbejde. Bo mindede os også om at vi stadig mangler 40 indbetalinger så vi har mulighed for at få del i moms pengene. Jørgen sørgede med det samme at få antallet reduceret til 39.


Generalforsamling 

Svend Aage indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og anmodede om at vi holdt et minuts stilhed for at mindes Mogens Lund og Niels Kristian Maibom som er gået bort i 2022.

 

Vi var nu klar til at klubbens årlige ordinære generalforsamling kunne gå i gang. Alle havde modtaget en dagsorden via mail, som havde følgende ordlyd.

1 : Valg af dirigent.
2 : Formandens beretning.
3 : Fremlæggelse af regnskab.
4 : Indkomne forslag.
5 : Valg af komitémedlemmer.
 Nuværende medlemmer.
 Svend Aage Frahm, Jørgen Wichmann, Knud Pilgaard, Gert Andersen og Erik Witt Dinesen.
 På valg. Svend Aage Frahm, Gert Andersen og Jørgen Wichmann. Svend Åge Frahm og Gert Andersen modtager genvalg. Jørgen Wichmann modtager ikke genvalg.

Komiteen foreslår Bent Mortensen som nyt medlem af komiteen. 

 6: Valg af suppleanter.

 Nuværende suppleant: Benny Yde Hansen. Der modtager genvalg

 7: Valg af revisor.
 Nuværende revisor Jens Thomsen, modtager genvalg.
 Eventuelt.

Komiteen foreslog Jørgen Quade Andersen som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev han valgt. Han kunne så, efter de sædvanlige indledende bemærkninger, give ordet til Svend Aage Frahm, som i sin beretning udførligt ville redegøre for sæsonens aktiviteter.

Formandens beretning:

Vi har gennem det sidste halve år haft en dejlig sommer med meget godt golf.    Herning Golf Klubs senior deltagelse i Vestjysk turnering sammen med 4 andre klubber disse er blevet gennemført alle 4. Golferne fra Herning på samme niveau som tidligere år. Jeg skal dog meddele at disse turneringer nu er nedlagt pga for lille tilslutning.

Forårsturen blev gennemført med en tur til Fuerte ventura, men på grund af forskellige forviklinger blev vi ikke så mange, men de der var med havde en rigtig godt tur.

I september var der 20 senior herrer på deres årlige tur til Gut Apeldör Golfklub, også her havde man en rigtig vellykket tur, også med solskin under hele turen.

Hen over sommeren har vi haft 24 torsdage hvor vi har spillet på vores egen bane, og vi har været ca 55 til 75 spillere i gennemsnit, dette er meget flot og set fra komiteens side særdeles tilfredsstillende. Det gør det også sjovt for os at stå for arbejdet, så tak for opbakningen.

Vi har spillet flere forskellige afarter af Stableford, i år har vi haft et slagspil fra tee 50, sjovt men svært og jeg håber det er faldet i de flestes smag, men vi er selvfølgelig modtagelig for forslag til andre former end dem vi har spillet.

Hen over sommeren har vi spillet 6 turneringer, som talte med i sommerens gennemgående spil om gavekort, som tidligere i dag blev udtrukket. I denne turnering er der 48 forskellige vindere, det viser den store jævnbyrdighed der er, omregnet er det ca 33%, af vore medlemmer der har vundet præmie hen over sommeren i disse 6 turneringer. Det kan synes som en lille procent, men næsten7 nye vindere i hver turnering viser bredden i afdelingen, men konkurrencen vil blive større, da vi pr 30 september var 136 medlemmer, meget flot opbakning.

Jeg vil gerne takke vore sponsorer der er følgende

Bravo tour og Vestjysk der sponsorere gavekort og Danbolig der har bidraget kontant til klubben, således at vi kan holde priserne nede på turneringerne. Hammerum El har ikke deltaget i år, men vi har forventning til at de er med igen i 2023, Vi er alle sponsorerne taknemmelige for støtten, og det er vores håb at vi kan fortsætte samarbejdet fremover.

 

Der skal også lyde en stor tak for den store indsats klubbens greenkeeper og hans hjælpere har ydet for at få vores bane op på den standard den har nu. Året har været rigtig godt for banen og vi kan nu se deres indsats har virket, det sig vi alle tak for.

Jeg vil her ikke glemme vores Cafe personale, vi har været meget glade for det samarbejde vi har med Tekin og hans personale, tak for det.

Der skal også lyde en stor tak til administrationen med Bo og Rita for deres hjælpsomhed når vi render i problemer eller mangler hurtige oplysninger.

Også stor tak og anerkendelse til de af vore senior medlemmer der har ydet en frivillig indsats til forskønnelse af vores bane, uden dette arbejde ville der være ting der ikke blev gjort.

Tak til seniordamerne for det samarbejde vi har haft i året og jeg er sikker på at det vil fortsætte i den samme gode ånd.

Men ikke mindst vil jeg gerne takke alle medlemmerne for den store opbakning vi har modtaget og som gør det dejligt at lave arbejdet, vi ser frem til et godt turnerings år i 2023.

Slut på formandens beretning.

 

Knud Pilgaard fremlagde regnskabet for 2022. God økonomi, derfor ingen ændringer i kontingent eller torsdags betaling. Stadig muligt at betale med kontanter, men flere og flere begynder at betale med MobilPay. Kluben betaler 60 ører for hver transaktion..

Ingen indkomne forslag, 

Eventuel: Det blev forslået fra flere om vi skulle have fælles herre og dame senior. Dette viste som vanlig at der ikke var tilslutning for det. 

Jan Åbo slog et slag for at alle var åbne for at finde nye sponsorer. Regler for sponsorer er et beløb på 4,000kr.

Christian Christensen spurgte om elektronisk scorekort  Dette vil blive implementeret ved opstart til foråret. Der vil i forbindelse med regeldagen være mere info om brugen, 

Prisen på turen til Gut Apeldör er steget med 500 kr så et dobbelt værelse koster 3000 kr og enkeltværelse 3500 kr. Der blev spurgt om vi stadig skal satse på Gut Apeldör og der var klar tilslutning til at vi fortsætter.

Valg af medlemmer og revisor. Svend Åge Frahm og Gert Andersen modtog genvalg, Bent Mortensen modtog valget som nyt medlem, Benny Yde Hansen modtog genvalg som suppleant og Jens Thomsen som revisor.

Jørgen Wichman ville gerne takke af efter mere end 20 år som medlem af komiteen hvor han havde været glad for at være med til at arrangere mange ture og turneringer i seniorklubben. Stor tak til komiteens øvrige medlemmer for skønt samarbejde og hyggelige timer.  Jørgen gav også udtryk for at såfremt at der skulle opstå et behov for en ekstra hånd eller råd , ville han gerne hjælpe.

Bent Mortensen takkede for valget og måtte jo erkende at det er et stort hul at skulle udfylde efter Jørgen, som jo kender og er kendt af alle. Vil efter bedste evne prøve at leve op til forventningerne og glæder sig til at arbejde med teamet i HGK senior herrer.

Svend Åge Fram ville gerne før afslutning af Generalforsamlingen sige et par ord til Jørgen Wichman. Han takkede for alle de år som de havde været i komiteen sammen og hvad det havde ført med sig af gode og sjove timer. Til slut takkede han for god ro og orden på generalforsamlingen og håbede at folk ville blive og hygge sig sammen til lidt uformel snak. 

 

keyboard_arrow_up