Nyheder


 

 

 

Generalforsamling

12. oktober 2023

AFSLUTNINGSTURNERING OG GENERALFORSAMLING
Torsdag den 12. oktober 2023
Dagsorden for generalforsamlingen:

• Valg af dirigent.
• Formandens beretning.
• Fremlæggelse af regnskab.
• Indkomne forslag.
• Valg af komitémedlemmer.
o Nuværende medlemmer.
o Svend Aage Frahm, Bent Mortensen, Knud Pilgaard, Gert Andersen og Erik Witt Dinesen.
▪ På valg. Knud Pilgaard og Erik Witt Dinesen.

• Valg af suppleanter.

▪ Nuværende suppleant: Benny Yde Hansen. Der modtager genvalg

• Valg af revisor.
o Nuværende revisor Jens Thomsen, modtager genvalg.
• Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Komiteen for seniorherrer.
Svend Aage Frahm, Bent Mortensen, Gert Andersen, Knud Pilgaard og Erik Witt Dinesen.

Tilbage

keyboard_arrow_up