Vision

Hvad er bagtanken

Vi vil være en klub for alle mandlige medlemmer af Herning Golf Klub, der fylder eller er fyldt 55 år i indeværende år, har et handicap på højst 41 og som har et følgende medlemsskaber i Herning golf klub:

 • Senior fuldtidsmedlem
 • Senior hverdagsmedlem
 • Senior 80+

Hvad vil vi?

Vi vil arbejde på at skabe gode rammer for seniorherrer, hvor golfspillet er i højsædet, men også ligger stor vægt på det kammeratlige, hyggelige og sociale samvær.

Målsætning

 • at medlemstallet fastholdes på nuværende niveau evt. forøges.
 • at der hvert år (primo september) tilrettelægges en 3-dages golftur med overnatning. 
 • at der hvert år arrangeres en golftur til "sydlige himmelstrøg". 
 • at spille en årlig turnering med seniorer fra Åskov Golfklub. Skiftevis i Åskov og Herning.
 • at kommunikationen mellem medlemmerne udbygges gennem brug af e-mails.
 • at medlemmer med 60, 70, 75, 80, 85, 90 års fødselsdage, får en hilsen fra Senior-afdelingen.
 • at der afholdes "Regeldag", hvor de vigtigste regler og tvivlsspørgsmål afklares.
 • at fortsætte samarbejdet med seniordamer, hvor der i løbet af sæsonen, vil blive arrangeret fælles-turneringer.

Hvad gør vi

 • Den årlige aktivitetsplan for kommende sæson, bliver lagt på hjemmesiden. 
 • Hjemmesiden opdateres jævnligt.
 • Vi stiller os til rådighed til praktisk arbejde omkring klubhus og banen.
 • Tilmelding på Golfbox kaldes Seniorherrer.
keyboard_arrow_up