Reglerne

De demokratiske spilleregler

Solsikke Cup, stiftet i 2010, er en afdeling under Herning Golfklub og skal altid følge dennes beslutninger.

Komité

 • Består af 5 medlemmer
 • Vælges for 2 år ad gangen
 • Henholdsvis 3 og 2 er på valg

Formål

Solsikke Cup er en turnering for kvinder, hvor Land dyster mod By.
Turneringen har to hovedformål:

 • at kvalificere sig over 2 år til finalen
 • at kvinder mødes 6 gange årligt til en god gang tøsegolf med forskellige solsikker.

Medlemmer

Der kan i alt deltage 48 spillere - 24 fra Land og 24 fra By.

Folkeregisteradressen ved første turnering er afgørende for, hvilket hold en spiller kan repræsentere. Ved adresseændring skal en spiller skifte hold ved den nye sæsonstart. Ved flytning fra ét hold til et andet overføres evt. indspillede ranglistepoint til den nye rangliste, og spilleren placeres på den nye rangliste, på den plads de indspillede point berettiger til.

Alle kvinder, som fylder 25 år og er medlem af Herning Golf Klub, har mulighed for at kvalificere sig til Solsikke Cup. Handicap max 32. Dog er spiller med højere handicap MEGET velkomne, men skal spille til max 32, hvilket også gælder gæstespillere.

Finale spillere i Solsikke Cup (2x14) er sikret Tourkortet i de efterfølgende 2 år. Alle spillere i top 20, på såvel Land som By, er sikret tourkortet i 1 år. De sidste pladser op til max 48, fordeles på Tourskolen. Tourskolen afvikles HVERT år i april med opstart af Solsikke Cup. Dispensation kan gives af komitéen.

Kontingent: 300 kr.

Turneringsform/-program

Solsikke Cup-touren afvikles over en 2-årig periode.

Spilleform

Kvalifikationsspil: Stableford + puttekonkurrence.
Finale: Hulspil

Hvert år fastlægger komitéen turneringsprogrammet.

6 tællende turneringer  i Herning.
1 hulspilsprøvefinale" i singler i "ikke finaleår"

Turneringsprogram

Turneringsprogrammet bliver offentliggjort på vores hjemmeside, når Herning Golfklub har godkendt det.

Turneringsfee: 50 kr. pr. deltager
Præmier: 200/100 i hver af de 2 rækker + 1 flaske "puttevin" til Solsikken med færres put

Tilmelding: foregår via Golfbox til de enkelte matcher

Finale

Hvert hold består af 12 spillere + 2 reserver. Hvert hold har en holdkaptajn, som udpeges af komitéen. Holdkaptajnen vælger selv sin vicekaptajn. Disse sætter finaleholdet, dog er de 10 bedst placerede på ranglisten direkte kvalificeret til finalen og har fortrinsret til at spille 2 matcher. De sidste spillere + 2 reserver er såkaldte "Wildcards", som udpeges af hold- og vicekaptajnen.

Der spilles hulspil. Om formiddagen afvikles 6 foursomes, og om eftermiddagen 12 singler. Handicapforskel udjævnes ved at reducere spillerens handicap til 3/4, hvorefter slag tildeles. I foursome lægges de 2 spilleres handicap sammen, divideres med 2, reduceres til 3/4, hvorefter slag tildeles. Udskiftning af spillere til eftermiddagens singler er tilladt.

Der spilles om 18 point. 1 point gives for vundet match, 1/2 point for delt match. 9 1/2 point vinder turneringen. Hvis begge hold har 9 point, beholder det forsvarende mesterhold pokalen.

Holdkaptajnen udveksler holdopstillinger 1/2 time før første start af foursome og igen før singlerne. INTET må offentliggøres tidligere.

På finaledagen spilles der om æren, "håneretten" og den smukke Georg Jensen pokal. Finaledagen afsluttes med en finalefest, hvor solsikkekvindernes partnere inviteres med til middag og dans.

Årsmøde

Årsmøde afholdes hvert år i november måned. Indkaldelse pr. mail, og tilmelding på Golfbox.

Dagsorden

 1. Velkomst og valg af ordstyrer
 2. Komitéens beretning samt godkendelse
 3. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse
 4. Visioner for den kommende sæson
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af komitémedlemmer
 7. Evt.
keyboard_arrow_up