Turneringsbetingelser

Disse turneringsbetingelser er gældende for alle turneringer, der spilles med Onsdagsherrerne, som ansvarlig arrangør, og i det omfang, der ikke er anført andre betingelser til den enkelte turnering.


Sidst opdateret: 1.. marts 2019


Gennemgående turnering & pointsystem

Onsdagssæsonen løber fra 1. onsdag i april til og med sidste onsdag i september.

Alle spillede onsdagsrunder i sæsonen er tællende til årsmatchen. Der kåres følgelig i oktober måned en vinder, runner up samt 3. plads i 2 grupper. 

Årets placeringer afgøres ud fra et antal optjente årspoint. Er der pointlighed tælles flest

1. pladser i onsdagsmatcherne, dernæst flest 2. pladser og så fremdeles.

Årspoint optjenes med baggrund i stablefordscoren fra hver spillede onsdag således :

>= 38 stableford point = 8 årspoint
37 stableford point = 7 årspoint
36 stableford point = 6 årspoint
35 stableford point = 5 årspoint
34 stableford point = 4 årspoint
33 stableford point = 3 årspoint
32 stableford point = 2 årspoint
<= 31 stableford point = 0 årspoint

Når der spilles slagspil, optjenes årspoint med baggrund i netto-scoren, således :

<= 70 slag = 8 årspoint
71 slag = 7 årspoint
72 slag = 6 årspoint
73 slag = 5 årspoint
74 slag = 4 årspoint
75 slag = 3 årspoint
76 slag = 2 årspoint
>= 77 slag = 0 årspoint

Vinderen af den enkelte onsdag afgøres - på den normale vis – dvs. ud fra stablefordscoren og / eller nettoscoren i slagspil.

Uanset præsteret stablefordscore / nettoscore tildeles nr. 1, 2 og 3 i de 2 grupper altid henholdsvis 8, 7 og 6 årspoint.

Der tildeles 3 extra bonus årspoint ifm. månedsafslutningsmatcherne fra 28 point og opefter.

Ifm. med Force Majour (fx. voldsomt uvejr eller delvist lukket bane eller få deltagere) kan komiteen egenrådigt beslutte at suspendere hele matcher eller indføre et andet pointsystem.

Ved lige resultat

Ved lige score afgøres placering efter hcp. hvor laveste hcp. vinder (alm. onsdage). Er der stadig ikke fundet en vinder gælder sidste 9, 6, 3, sidste hul og lodtrækning.

I forbindelse med månedsafslutning eller andre holdturneringer er placeringen i den pågældende match også den placering man modtager årspoint for.

Gruppeinddeling

Der spilles i 2 grupper. Inddelingen sker med baggrund i handicap som følger :

Gruppe A : Spille hcp. <= 18 slag  og gruppe B : hcp. > 18 slag

En spiller deltager i årsmatchen og optjener årspoint i gruppe A eller B på baggrund af spille handicap som vist ovenfor.

Spilleren skal være opmærksom på at A gruppen starter ved T-sted 58, mens B-rækken starter ved enten T-sted 54 eller 58, hvis andet ikke er angivet i turneringsbetingelserne (Typisk månedsmatcher).
Startsted vil fremgå af scorekortet ifm. almindelige onsdagsmatcher, som vælges ifm. udskrivningen af scorekort.

Rykker en gruppe B-spiller i løbet af sæsonen ned og spiller med max. 18 slag eller derunder, flyttes spilleren samt dennes optjente årspoint til gruppe A.

Dog bemærkes følgende: Efter sidste onsdag i juni ligger gruppeindelingen imidlertid fast.

Dvs. at hvis en gruppe B spiller rykker ned i gruppe A efter denne dato, vil han blive indplaceret i gruppe A mht. både indtjening af point, præmier og placering på den enkelte onsdag – men årspoint optjenes fortsat i gruppe B resten af sæsonen.

Ifm. juni månedsafslutning vinder den spiller som fører i hhv. A og B-rækken et 2 dages ophold på Hotel Marina for 2 personer.
Gavekortet indeholder: 2 golfrunder for 2 personer på 2 forskellige baner, 2 overnatninger med halvpension (morgenmad samt 3 retters aftenmenu), Lunchpakke til gofbanen.

Spillere med mere end 36 tildelte slag

Spillere med et hcp, der giver mere end 36 "tildelte slag" er også meget velkomne til at spille om onsdagen. Dog vil stablefordscoren her skulle beregnes med baggrund i kun 36 tildelte slag.

Alm onsdage

Tiden mellem kl 13.00 og 18.00 er forbeholdt betalende onsdagsherrer. Skriver man sig på i dette tidsrum inden ledige tider frigives lørdag kl. 22.00 og ikke betaler for at deltage, vil man i første omgang få en advarsel fra komiteen. Gentager dette sig, vil man blive slettet som medlem af onsdagsherrerne, indtil det skyldige beløb er indbetalt.

Skyldigt beløb kan lægges i postkassen i omklædningsrummet med angivelse af navn og medlems nr. Hvis man bliver slettet som medlem af onsdagsherrerne, vil man først kunne booke sin tid til om onsdagen, når ledige tider frigives.

Tilmelding sker via Golfbox. Bliver man, efter booking af starttid, forhindret i fremmøde, har man pligt til hurtigst muligt at slette sig igen. Hermed kan en anden få glæde af starttiden.

Husk at bekræfte din starttid på de opstillede touchscreens i klubhuset senest 10 min før tee-out.

Markør

Det er ikke et krav at markøren spiller onsdagsherrer eller er en herre spiller, når der spilles almindelig onsdagsherre match.

Specielt for gruppe A

Husk at checke matchformen, inden I starter spillet, idet vi 1. onsdag i hver måned spiller slagspil i denne gruppe.

Umiddelbart efter golfrunden kommes matchfee samt korrekt udfyldt scorekort for hele holdet (individuelle scorekort) i en lukket kuvert, som afleveres i postkassen, der er ophængt i herrernes omklædningsrum.

Scorekort skal korrekt – og fuldstændigt – udfyldes med score og underskrifter. Husk at sammentælle antal points, og når A-gruppen spiller slagspil, skal både antal slag og antal points sammentælles.

Ufuldstændig udfyldt scorekort (lever ikke op til kravene ovenfor) medfører diskvalifikation fra onsdagsturneringen.

Månedsafslutning

Har man tilmeldt sig månedsafslutningen, er tilmeldingen bindende pr. tirsdag kl 16.00 før månedsafslutningen og matchfee skal betales, og man vil samtidigt få en mail fra komiteen med krav om betaling. Sker dette ikke, vil man blive slette som medlem af onsdagsherrerne,  indtil det skyldige beløb er indbetalt. Skyldigt beløb kan lægges i postkassen i omklædningsrummet med angivelse af navn og medlems nr.

Den sidste onsdag i april, maj, juni, august og september afholdes månedsafslutning.

Scores fra månedsafslutninger er som ved almindelige onsdage tællende til årsmatchen. 
Som extra bonus ifm. månedsafslutningerne tildeles 3 point til alle som opnår min. 28 stableford point fra 2012 pr. match.

Der kåres ikke individuelle vindere til månedsafslutning.

I stedet spilles 18 hullers holdspil af varierende art, hvor dagens vindere kåres efter matchen.

Tilmelding via Golfbox senest tirsdag kl. 16.00 før månedsafslutningen. Startliste lægges herefter ud på hjemmesiden.

Der er gunstart kl. 16.00 ved månedsafslutningerne i april til august, dog startes der i september kl. 15.00.

Efter månedsafslutningerne afholdes fællesspisning i Golf Restauranten.

Scorekort og matchfee afhentes i turneringskontoret, som er bemandet ca. 1 time før gunstart.

Omgående efter golfrunden afleveres – samlet for det enkelte hold – korrekt udfyldt scorekort (individuelle samt den for turneringe gældende holdscore) til komiteen i Golf Caféen.

keyboard_arrow_up