Momskompensation

Herning Golf Klub er som udgangspunkt ikke momsregistreret og det betyder, at vi ikke lægger moms på kontingent og greenfee.

Det betyder også modsat, at vi ikke får fradrag for klubbens samlede momsudgifter, som jo er 25% af vore udgifter til indkøb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med generalforsamlingen i 2017 blev vi godkendt som en almennyttig forening efter Ligningslovens paragraf 8A. Det betyder, at vi har ret til at modtage en kompensation af vores momsudgifter. I 2017 indbetalte lidt mere end 100 medlemmer hver 200 kr. som en gave til klubben. Det medførte at vi i efteråret 2018 fik en momskompensation på ca. 200.000. Penge som bl.a. bliver brugt til en opgradering af par-3 banen og nye møbler på terrassen.

I 2019 har vi netop fået kr. 152.446,- 

For at vi kan beholde den status fremadrettet kræves det, at der igen er mindst 100 medlemmer, som inden udgangen året hver donerer 200 kr. til klubben. 

For også at kunne ansøge på basis af vores momsbetaling i 2019 håber vi, at der også inden 31. december 2019, er +100 medlemmer (og andre), der vil støtte klubben med kr. 200 og på denne måde danne grundlag for at opnå et beløb i 2020.

Hvis man i forbindelse med indbetalingen oplyser sit cpr-/cvr-nummer, indberetter klubben til SKAT så du automatisk får et skattemæssigt fradrag for donationen.

Du kan allerede nu indbetale på en af følgende måder.

  • MobilePay 23794 
  • Overførsel til bankkonto 7620-2034377

Angiv i besked til modtager MOMS, medlemsnr., cpr-/cvr-nr.

keyboard_arrow_up