Firkløveraftale

Alle fuldtidsmedlemmer kan tilkøbe spilleret i de deltagende klubber.

Spil resten af 2023 og hele 2024.

Ved køb af Firkløver, overfør kr. 900 til reg. 7620 konto 2034377 eller på MobilePay 23794 - skriv medlemsnummer. Når pengene er gået ind åbner vi for spilleretten. 

Aftaletekst

Deltagende klubber

Nærværende samarbejdsaftale om fritspil har aktuelt deltagelse af følgende golfklubber.

Birkemose Golf Club

Banen er anlagt i meget smuk natur med skov, søer og mere åbne områder. Dele af bagni går gennem kuperet tærren, der giver udfordringer for alle golfspillere.

Brande Golfklub

Banen er anlagt i et naturskønt område med både skov og hede. Jordbundsforholdene, der holder den tør det meste af året, gør det muligt at spille året rundt.

Dejbjerg Golf Klub

En udfordrende bane, hvor specielt forni er anlagt i kuperet, men overkommeligt landskab. De velplacerede forhindringer kræver konstant omtanke i spillet. 

Give Golfklub

Omkranset af nåletræsplantage, smyger flere huller sig i skovkantan, mens andre ligger mere åbent i landskabet. Kendetegnet ved store greens og let kuperede fairways.

Herning Golf Klub

Centralt placeret i Herning i en flot park. Banen er flad og let at gå, men med vand i spil på alle huller, skal hovedet holdes koldt hele vejen rundt, for at få en okay score.

Jelling Golfklub

Placeret nær Fårup sø og Grejs Å. Kuperet med et flot layout med gode greens og fairways. Banen byder på flere dogleg huller og en del blinde slag.

Kellers Park Golf Club

Banen er smukt beliggende i Brejning, 10 km. fra Vejle på sydsiden af Vejle fjord. Specielt bagni er kuperet, men på hele banen er det muligt at nyde en flot udsigt.

Åskov Golfklub

Flad bane, der er let at gå. På trods af banens længde kræver det koncentration at komme igennem alle huller med en god score. Spilbar hele året til sommergreens.

Samarbejdet kan have højst 8 deltagende klubber og forlænges automatisk for et år ad gangen, idet udmeldelse skal ske med minimum 3 måneders varsel til et kalenderårs afslutning.

Medlemmer

Firkløveret kan alene tilbydes til klubbernes fuldtidsmedlemmer, og dermed ikke til fleksmedlemmer, hverdagsmedlemmer, nabomedlemmer eller andre med begrænset spilleret.

Firkløveret gælder for et kalenderår og skal købes i hjemmeklubben. Firkløver for det kommende år kan af klubberne sælges fra d. 1. oktober.

Rettigheder

Gæster med Firkløver skal have fri adgang til at spille på klubbernes 18-hullers baner uden betaling, samt mulighed for at deltage i klubbernes åbne turneringer på samme vilkår, som medlemmer.
Firkløver giver IKKE adgang til klubber-i-klubben.

Gæster skal forud for besøg altid anvende GolfBox tidsbestilling efter klubbernes gældende retningslinjer. Anvender klubberne en gæstebog, skal denne anvendes, Bagtga bæres synligt. 

Forretningsorden

Samarbejdet evalueres hvert år primo oktober på møde med 1-2 personer fra klubbernes ledelse, herunder klubbens formand / indehaver eller en stedfortræder, som alle skal være beslutningsdygtige. 

Forud for mødet udsendes en dagsorden, hvortil klubberne kan stille forslag til behandling. Beslutninger om ændringer i aftalen sker ved enstemmighed. På mødet vælges en forretningsfører for det kommende år.

Administration

Klubberne skal i Golfbox medlemsregistret løbende registrere egne medlemmer med Firkløver og skal hver måned indsende opgørelser over salg og besøg til samarbejdets forretningsfører.

Forretningsføreren samler de modtagne opgørelser fra klubberne og udarbejder en oversigt over salg og besøg, som primo hver måned udsendes til klubbernes sekretariater.

Økonomi

Prisen for Firkløveret er aftalt til 900 kr., hvoraf den sælgende hjemmeklub beholder 225 kr. som en direkte indtægt, mens 600 kr. hensættes til den fælles pulje, som fordeles efter besøgstallet i hver klub.

Fordeling af klubbernes salg, besøg og indtægter udarbejdes pr. 30. juni, 30. september og 31. december. Afregning mellem klubberne sker aconto i juli måned og endeligt i januar måned.

keyboard_arrow_up