Ansvarsforsikring

Som udgangspunkt er det spillerens egen ansvarsforsikring, der dækker når vedkommende laver en skade.

Derfor er det vigtigt, at man, så snart man er klar over, at der er opstået en skade på andre eller andres ting, som følge af, at man har ramt noget med en bold, melder dette til sin egen forsikring, ligesom skadeslidte også melder skaden til sin forsikring.

Nogle gange opstår der skader, som skadevolder ikke er bevidst om er sket og så er der som udgangspunkt kun skadeslidte til at betale. Denne situation er dækket af den kollektive ansvarsforsikring, som DGU har tegnet hos Tryg Forsikring.

Forsikringen dækker for skader begået i forbindelse med golfspil, hvor skadesvolder ikke er kendt. Får du en skade, hvor skadesvolder ikke er kendt, kan du benytte denne forsikring og de oplysnigner, som du kan finde her på siden.

Forsikringsbetingelser     

Skadesanmeldelse 

Den udfyldte skadesanmeldese sendes med mail til Tryg.

keyboard_arrow_up