Nyheder


Golf møder kunst møder parkens gæster

15. februar 2021

I Herning Folkeblad i sidste uge kunne man læse, at Herning Kommunes kultur- og fritidsudvalg har givet tilsagn om en bevilling på 10 t.kr. til et såkaldt ”forprojekt”, der skal udvikle et egentligt projekt, der hedder ”Golf møder Kunst møder Parkens gæster”

Vi er rigtig glade for kommunens støtte til forprojektet, som skal afdække mulighederne for at etablere et kunstprojekt på golfbanen. Til at financiere forprojektet undersøges mulighederne for at få lokale fonde til at støtte op omkring initiativet. Vi forventer, at der skal bruges ca. 100 t.kr. til forprojektet, som skal danne baggrund for det egentlig ”Golf&Kunst” projekt, der gerne skal føres ud i livet, så det passer med vores 60 års jubilæum i 2024.

Men hvad går projektet så egentlig ud på?

At gå en tur i dag på vores bane er jo i sig selv en unik oplevelse, og det ønsker vi at bygge videre på. Vi ønsker at krydre golf- og naturoplevelsen med kunst, og dermed skabe Danmarks – og måske en af verdens – første golfbaner, hvor kunsten er tænkt ind som en del af arealet. Vi ønsker at bringe kunsten ud til der, hvor vi er. At kunsten ikke udelukkende er noget vi opsøger på et museum, men også er integreret i de omgivelser, som vi befinder os i.

Et sådant projekt bygger ovenpå en historisk tradition og kultur på Herning-egnen om at koble erhverv og kunst sammen, bygge bro mellem kultur og vores dagligdag og ikke mindst skabe plads til kreativiteten, tænke nyt og få initiativer til at lykkes.

Det skal dog kraftigt pointeres, at vi kun er i den aller første fase af et sådant projekt. Vi ved endnu ikke om det bliver til noget, og det er derfor vi ønsker at gennemføre et forprojekt. Der er mange spørgsmål vi skal have besvaret, som f.eks.

 • Hvad mener vi, når vi tænker kunst ind på anlægget. Er det skulpturer rundt omkring, eller er det også en kunstnerisk vinkel på broer, flag, stier, søer m.m.?
 • Er det ny kunst vi tænker på, eller er det eksisterende kunstværker?
 • Skal projektet understøtte talentudvikling indenfor kunst, eller skal den baseres på etablerede kunstnere?
 • Kan vi tænke andre dimensioner ind som f.eks. lys og lyd?
 • Hvordan sikrer vi, at kunsten ikke forstyrrer golfspillet eller skaber unødige forsinkelser eller hindringer?
 • Hvordan sikrer vi involvering af klubbens medlemmer, og ikke mindst frivillige, der ønsker at bidrage til projektet?

Disse, og mange andre spørgsmål, skal undersøges – når finansieringen til forprojektet er på plads.

Til at sikre, at alle interesser bliver varetaget i processen, er der etableret en styregruppe bestående af:

 • Christian Alstrup Styregruppeformand (Erhvervsmand, Indehaver af alstrup vision, direktør for Sangens Hus, bestyrelsesmedlem Herning Golf Klub)
 • Søren Taaning (Billedkunstner, leder af Dansk Talentakademi i Holstebro, Kunstnerisk leder af Deep Forest Art Land / Skovsnogen)
 • Kurt H. Jørgensen (Journalist, lokalhistoriker, forfatter m.m.)
 • Carsten Bach (Bestyrelsesmedlem Herning Golf Klub)
 • Bo West Møller (Golfmanager Herning Golf Klub)

Til at samle trådene og lede projektet er 

Marie Dufresne (leder og stifter af Kunsthal 6100, Master i visuel kultur og masser af projekterfaring fra bl.a. Trapholt, Vejle Kunstmuseum og Nikolaj Kunsthal).

engageret som projektleder.

Der vil løbende blive informeret om fremdriften i projektet, som vi glæder os til at præsentere for klubbens medlemmer, når det ligger klart.

Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til projektet, så er du velkommen til at kontakt Bo, Carsten Bach eller  Christian. 

Tilbage

keyboard_arrow_up