Kompetancer

Banekontrol i klubben har som sin overordnede prioritet at medvirke til et gnidningsfrit spil på banen, samt sikre at spillere har ret til at spille på banen.

Banekontrol kan udføre sit arbejde på et hvilket som helst tidspunkt, som udvalget finder hensigtsmæssigt og vil arbejde uanmeldt på banen.

Alle anvisninger og påtaler fra banekontrol skal uden tøven efterkommes.

Banekontrol er forsynet med id-kort med navn og årstal.

Banekontrol har ret til, overfor enhver spiller på banen, at kontrollere:

 • at medlemmer bærer gyldigt bogmærke
 • om medlemmer er i restance, og hvis det er tilfældet, foretage bortvisning fra banen
 • at hverdagsmedlemmer ikke spiller i weekends og på helligdage
 • at greenfee spillere har betalt korrekt greenfee og bærer greenfee mærket tydeligt
 • at spillere opfylder de til enhver tid gældende hcp-grænse for spil på banen
 • at spillere medbringer pitchfork (obligatorisk)
 • at spillere udviser fornøden omsorg for banen herunder:
 • undlader prøveslag på teested
 • genplacerer opslået turf
 • river i bunkers
 • retter nedslagsmærker op
 • at spillere er iført beklædning indenfor almindelige golf normer.

Herudover har baneservice myndighed til at kontrollere, at spillet foregår i det rigtige tempo og så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Det indebærer at banekontrol kan:

 • fungere som starter når som helst der måtte være behov herfor
 • kræve 4 bolde i weekends og på helligdage
 • påtale langsomt spil når det observeres på banen

Normalt vil overtrædelse af ovenstående regler medføre en anmodning om at rette op på forholdet. I tilfælde hvor en overtrædelse er særlig grov (vurderes alene af banekontrol), eller der er tale om gentagne overtrædelser, vil spilleren blive skriftligt indberettet til klubbens Amatør- og Ordensudvalg/bestyrelsen.  Af indberetningen vil forseelsens art, tid og sted for forseelsen samt spillerens DGU medlemsnummer og navn fremgå.

Hvis der er tale om en greenfee spiller, vil vedkommendes hjemmeklub straks blive gjort bekendt med at der foreligger en sag. 

Amatør- og Ordensudvalg vil indenfor 2 uger/bestyrelsen (på førstkommende bestyrelsesmøde) behandle sagen. Den indklagede spiller kan få foretræde til behandlingen, og resultatet af behandlingen vil blive tilstillet spilleren og en evt. fremmed klub.

keyboard_arrow_up