Begynder

Når man begynder med at spille golf i Herning Golfklub er det afgørende hvilken alder man har. Hvis man er op til 10 år hedder det Mikrogolf og her leger vi spillet ind. For unge mellem 10 og 18 år hedder det Juniorgolf og her er der mere struktureret træning.

Men der er selvfølgelig ingen regler uden undtagelser.

For børn under 9 år er der i Herning Golf Klub mulighed for at starte på golf sammen med forældrene. Mikroerne har adgang til følgende faciliteter i klubben – i følgeskab med en voksen.

• Par 3-banen
• Indspilsgreen
• Putting-green
• Driving rang
• Short Game banen
samt klubbens øvrige faciliteter, dvs. omklædningsrum, restaurant m.m.

Mikroerne modtager ikke struktureret træning. Der er tale om at man "leger golf" – og forløbet er derfor baseret på, at mikroen er ifølge med en forælder.

Det er naturligvis en fordel, at forældrene har kendskab til golf og på den måde kan vejlede. Når forældrene mener, at mikroen er klar til at modtage træning på et begynderhold, tages kontakt til klubbens pro-træner, som herefter vil informere om begynderforløbet, og vurdere om mikroen skønnes klar til at blive optaget.

Mikroerne er således ikke selvskrevne til optagelse på træningshold; men afgørende for vurderingen er 

1. Fremmøde til træning
2. Glæde og interesse for golfspillet
3. Indlæringsevne
4. Vilje
5. Vide hvordan man begår sig i klubben

Hvad koster det?

Kontingentsatserne fremgår her: Kontingentsater.
Sekretariatet svarer gerne på spørgsmål om kontingent.

Man kan selvfølgelig som mikro benytte alle klubbens træningsfaciliteter.

I øvrigt kan man gratis deltage i både mikrogolf i op til 3 træninger, så man kan finde ud af om golf er den rigtige sport for dig.

Som Junior i Herning Golf Klub, har du fuld adgang til træningsfaciliteterne, dvs. driving range, indspilsgreen, putting green, Short Game bane og par 3 bane.

Først når du har banetilladelse, må du spille på 18 hullers banen. For at få banetilladelsen, skal du først gennemgå et begynderforløb, som består af lektioner i jern slag, chipping/putting, pitching, sand slag m.m.

Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte samt i vores Juniorbog. Juniorbogen er et hæfte, som indeholder en række lektioner, der skal gennemføres et vist antal gange, og hvor en bestået lektion er en forudsætning for at kunne få banetilladelsen. 

Nybegyndere træner 1 gang om ugen i 1½ time, hvor der arbejdes i moduler, med ældre juniorer som hjælpetrænere. Juniorudvalget sørger for, med den fornødne forælder hjælp, at der løbende i sæsonen bliver mulighed for at de obligatoriske antal gange på par 3 banen kan praktiseres. Efter hver endt trænings lektion og spil på par 3 banen kvitteres der i Juniorbogen. Ligeledes kvitteres der også for den teoretiske og praktiske del af regelundervisningen der afholdes løbende i sæsonen. Efterhånden som Juniorbogen udfyldes bliver det tid til den sjove del, nemlig kaninturneringen.

De første 3 gange spilles kaninturneringen på hul 1-2-3 og videre til hul 4-5 par 3 banen. Den sidste gang spilles alle 9 huller på den store bane. Nu er tiden komet, hvor den udfyldte Juniorbog kan byttes til et nyt bagmærke. 

Tillykke med banetilladelsen. 

Banetilladelse handicap (efterfølgende = HCP) 54 betyder t man i Herning Golfklub spiller fra ”grøn” tee indtil man opnår HCP 48 og derunder. Så længe du har HCP 44 eller derover kan du frit benytte 18 hullers banen, mandag til fredag. Dog skal runden være påbegyndt inden kl. 14.00. Lørdag og søndag dog efter kl. 16.30. Hvis du vil spile udover disse tidspunkter skal du følges med en spiller i HCP 36 eller derunder. Når du opnår HCP 43 eller derunder kan du frit benytte 18 huls banen på alle tidspunkter.

Hvad koster det?

Kontingentsatserne fremgår her: Kontingentsater.
Sekretariatet svarer gerne på spørgsmål om kontingent.

Du er velkommen til at deltage gratis i juniorgolf i op til 3 træninger, så man kan finde ud af om golf er den rigtige sport for dig.

Derudover inviterer klubben til en række turneringer og arrangementer, hvoraf nogle er helt gratis, i andre indgår der en brugerbetaling.

Hvordan kommer jeg i gang?

Er du bare helt sikker på, at det er noget for dig og har du ikke behov for at prøve det er par gange, kan du sende en mail til os på info@herninggolfklub.dk så kommer vi retur med mere info. .

Har du et par spørgsmål til forløbet eller ønsker du flere informationer, så kan du kontakte et af af juniorudvalgets medlemmer eller sekretariatet.

keyboard_arrow_up