Turneringsbetingelser

Sådan spiller vi

Disse turneringsbetingelser er gældende for alle turneringer, der spilles med Onsdagsherrerne, som ansvarlig arrangør, og i det omfang, der ikke er anført andre betingelser til den enkelte turnering.

Gennemgående turnering & pointsystem

Onsdagssæsonen løber fra 1. onsdag i april til og med sidste onsdag i september.

Det er de bedste 15 runder i hele sæsonen, der er tællende til årsmatchen.

Der kåres følgelig i oktober måned én vinder, runner up samt fra 3. plads til 15. plads i 1 række. 

Årets placeringer afgøres ud fra et antal optjente årspoint. Er der pointlighed er det efter laveste hcp.

Årspoint kan optjenes på baggrund af stablefordscoren fra hver spillede onsdag:

>= 38 stableford point = 8 årspoint
37 stableford point = 7 årspoint
36 stableford point = 6 årspoint
35 stableford point = 5 årspoint
34 stableford point = 4 årspoint
33 stableford point = 3 årspoint
32 stableford point = 2 årspoint
<= 31 stableford point = 0 årspoint

Når der spilles slagspil, optjenes årspoint ligeledes med baggrund i Stablefordscoren:

>= 38 stableford point = 8 årspoint
37 stableford point = 7 årspoint
36 stableford point = 6 årspoint
35 stableford point = 5 årspoint
34 stableford point = 4 årspoint
33 stableford point = 3 årspoint
32 stableford point = 2 årspoint
<= 31 stableford point = 0 årspoint

Vinderen af den enkelte onsdag afgøres ud fra stablefordscoren i B - og C rækken og nettoscoren ifm. slagspil i A rækken - årspoint tildeles altid ud fra Stableford scoren, for at sikre ens vilkår ift. A-B-C rækker.

Der tildeles 3 extra bonus årspoint ifm. månedsafslutningsmatcherne fra 28 point og opefter. Disse extra point kan derfor have indflydelse på hvilke 15 bedste resultater for året, som der er tællende.

Force Majeure

Ifm. med Force Majeure (fx. voldsomt uvejr, hvor banen er helt eller delvist lukket eller der er få deltagere, som kan gennemføre dagens match) vil følgende træde i kraft.

Ved de almindelig onsdagsmatcher vil følgende matematiske regler danne baggrund for evt. gennemførelse af de almindelige runder og tildeling af præmier/årspoint:

Minimum 50% af sidste 3 års gennemsnit skal have gennemført runden, for at det udløser placeringspræmier for runden. (dvs. hvis der gennemsnitlig var 50 deltagere pr. runde i de seneste 3 hele år, vil der blive udløst præmier for runden hvis 25 gennemfører matcherne)

Minimum 80% af sidste 3 års gennemsnit skal have gennemført runden, for at det udløser årspoint. (dvs. hvis der gennemsnitlig var 50 deltagere pr. runde de seneste hele 3 år, vil der blive udløst årspoint for runden hvis 40 gennemfører matchen)

De spillere som evt. har gennemført runden inden Force Majeure reglerne træder i kraft, vil alle blive hcp. reguleret, såfremt de er tilmeldt turneringen.

Ovenstående regler er udelukkende ifm. Force Majeure og er ikke gældende ifm. sommerferie spil, med mindre der indtræder Force Majeure, herreturen eller andre specielle turneringer i onsdagsherrerne, hvor det er onsdagsherrerne, som udstikker evt. specielle turneringsbetingelser og tildeling af præmier samt årspoint. 

Ved lige resultat

Ved lige score afgøres placering efter hcp. hvor laveste hcp. vinder (alm. onsdage). Er der stadig ikke fundet en vinder gælder sidste 9, 6, 3, sidste hul og lodtrækning.

I forbindelse med månedsafslutning eller andre holdturneringer er placeringen i den pågældende match også den placering man modtager årspoint for.

Rækkeinddeling

Der spilles i 3 rækker ifm. almindelig onsdagsmatcher. (A-B-C)

Inddelingen sker ud fra en beregning ift. tilmeldte så der deltager lige mange spillere i alle 3 rækker. (hvis der fx. er 75 tilmeldte, vil hver række bestå at 25 spillere)

En spiller deltager i årsmatchen og optjener årspoint i alle 3 grupper til 1 samlet årsliste (Order of Merrit).
 

Teested

Spilleren kan selv vælge deres tee sted (alle rækker) dog skal det enten være T-sted 54 eller 58, hvis andet ikke er angivet i turneringsbetingelserne (Typisk månedsmatcher).

Start teested vil fremgå af scorekortet ifm. almindelige onsdagsmatcher, som vælges ifm. tilmeldingen af turneringen og senere vælges samme ifm. udskrivningen af scorekort, hvis fysisk scorekort ønskes - dette skal dog ikke afleveres (HUSK at det er spillerens ansvar at spille fra korrekt teested - spilles fra forkert tee sted vil spilleren blive diskvalificeret).
 

Spillere med mere end 36 tildelte slag

Spillere med et hcp, der giver mere end 36 "tildelte slag" er også meget velkomne til at spille om onsdagen. Dog vil stablefordscoren her skulle beregnes med baggrund i kun 36 tildelte slag.

 

Alm onsdage

Sæsonkort til almindelige onsdagsmatcher 

Det er muligt at købe sæsonkort til de almindelige onsdagsmatcher i Herning Golfklubs onsdagsherrer.

Prisen for sæsonkort i 2024 = 500 kr. til alle 18 almindelige onsdagsmatcher, hvilket giver en rabat på 44 % ift. dagsprisen som vil være 50 kr. pr. onsdag. (se mere herunder)

Sæsonkort kan købes med mobilpay til 667078 - med angivelse af DGU medlemsnummer.

OBS: Deadline for køb af Sæsonkort for 2024 er søndag den 7. april 2024

Ved at købe et Sæsonkort behøver du ikke længere tilmelde dig turneringerne (alm. onsdagsmatcher) - men skal kun bestille tid på Golfbox

Du er automatisk tilmeldt de almindelige onsdagsmatcher og du får automatisk tilsendt et link til indtastning af dit scorekort tirsdag aften eller senest onsdag morgen.

Hvis du ikke deltager i den pågældende turnering, vil du blot blive registreret som N.S. (ingen hcp. regulering)

Onsdagsmatcher i Onsdagsherrerne i Herning UDEN Sæsonkort

Du kan fortsat deltage i Onsdagsturneringerne ved at tilmelde dig fra gang til gang:

Du bestiller tid på Golfbox som tidligere (både tid samt tilmelding til turneringen). Se her hvordan

Dette skal ske senest tirsdag kl. 12.00, hvor du samtidig betaler deltagergebyret 50 kr. online ifm. tilmeldingen.

Du modtager et link til indtastning af dit scorekort tirsdag aften eller senest onsdag morgen.

Fælles regler for spillere med og uden Sæsonkort

Fra 2024 skal der anvendes elektronisk markør samt elektronisk godkendelse af scorekort jvf. "Markør skal indberette scores (Golfreglerne 3.3.)". Se vejledning her

Alle spillere skal selv føre deres egen score elektronisk samt evt. markør, hvis man er valgt til denne del også.

Tirsdag aften eller senest onsdag morgen modtager du et link med en kode til Golfbox, og du er selv ansvarlig for at indtaste din score samt angive markør.

Du må gerne udskrive fysisk scorekort til eget brug i klubhuset (de skal ikke afleveres) - Husk at vælge det tee sted, som du er tilmeldt til.

Scoren skal være indtastet senest onsdag aften kl. 22.00 efter turneringen. Herefter afsluttes matchen og der reguleres HCP samt uddelt årspoint. Har man ikke indtastet scoren elektronisk, bliver der registret NR og runden er dermed ikke tællende.

Tidsbestillinger:

Tiden mellem kl 14.30 og 17.00 er forbeholdt betalende onsdagsherrer frem til midnat mellem fredag/lørdag og ledige tider bliver herefter frigivet til alle.

Husk at bekræfte din starttid på de opstillede touchscreens i klubhuset eller via App. senest 10 min før tee-out.

Markør

Det er et krav, at der skal være en markør når man spiller onsdagsherrer.

Det er ligeledes et krav at markøren er tilmeldt turneringen, for at kunne vælge markør og indtaste scoren elektronisk. (minimum 2 spillere pr. bold skal være tilmeldt turneringen)

Specielt for gruppe A

Husk at checke matchformen, inden I starter spillet, idet vi 1. onsdag i hver måned spiller slagspil i denne gruppe. Scoren i Slagspil er tællende ifm. placering i slagspilsturneringen den pågældende onsdag, mens Stablefordpoint er tællende ifm. Order of Merrit

 

Månedsafslutning

Den sidste onsdag i april, maj, juni, august og september afholdes månedsafslutning, som er en holdturnering.

Sæsonkort gælder ikke for månedsafslutninger, hvor alle skal tilmelde sig turneringen via Golfbox.

Har man tilmeldt sig månedsafslutningen, er tilmeldingen bindende pr. Tirsdag kl 12.00 før månedsafslutningen og matchfee skal betales ifm. udlevering af scorekort på selve dagen. Hvis man ikke møder op, vil man få en mail fra komiteen med krav om betaling. Sker dette ikke, vil man blive slettet som medlem af onsdagsherrerne, indtil det skyldige beløb er indbetalt. Skyldigt beløb kan betales med Mobilpay på 667078 med angivelse af navn og DGU nr.

Matchfee i 2024 er 125 kr. incl. bespisning efter matchen.

Scores fra månedsafslutninger er som ved almindelige onsdage tællende til årspoint. 

Som extra bonus ifm. månedsafslutningerne tildeles 3 point til alle som opnår min. 28 Stableford point.

OBS! Der uddeles ikke årspoint ifm. spilformer som fx. Texas Scramble eller andre lignende turneringsformer med mindre det fremgår af den enekelte turnering.

Der kåres ikke individuelle vindere til månedsafslutning.

Der spilles 18 hullers holdspil af varierende art, som fremgår af den enekelte turnering i Golfbox, hvor dagens vinderhold kåres efter matchen.

Da der også er individuelle scores som bliver indberettet til Golfbox, skal man være særlig opmærksom på følgende golfregel:

“Spillere på holdet må ikke give/modtage råd jf. golfreglernes §10.2” ifm. månedsmatcherne, såfremt der skal kunne handicapreguleres.

Tilmelding via Golfbox senest tirsdag kl. 12.00 før månedsafslutningen. Startliste lægges herefter ud på Golfbox samt link til indtastning af scoren.

Der er gunstart kl. 16:00 ved månedsafslutningerne i april til august, dog startes der i september kl. 14:30.

Der benyttes elektronisk scoreindtastning samt elektronisk godkendelse af scorekort ifm. månedsafslutningerne.

Efter månedsafslutningerne afholdes fællesspisning i Golf Cafeen herunder præmieoverrækkelse.

Scorekort og Matchfee afhentes i turneringskontoret, som er bemandet ca. 1 time før gunstart. (scorekort skal ikke afleveres - der anvendes elektronisk indtastning - men skal gemmes ift. kontrol)


Sidst opdateret: 24. januar 2024

keyboard_arrow_up