Turneringsbetingelser

Sådan spiller vi

Disse turneringsbetingelser er gældende for alle turneringer, der spilles med Onsdagsherrerne, som ansvarlig arrangør, og i det omfang, der ikke er anført andre betingelser til den enkelte turnering.

Gennemgående turnering & pointsystem

Onsdagssæsonen løber fra 1. onsdag i april til og med sidste onsdag i september.

Fra 2022 er det de bedste 15 runder i hele sæsonen, der er tællende til årsmatchen. Der kåres følgelig i oktober måned en vinder, runner up samt 3. plads i 2 grupper. 

Årets placeringer afgøres ud fra et antal optjente årspoint. Er der pointlighed tælles flest

1. pladser i onsdagsmatcherne, dernæst flest 2. pladser og så fremdeles.

Årspoint kan optjenes på baggrund af stablefordscoren fra hver spillede onsdag, bemærk dog at det i Order of Merrit er de 15 bedste runder der tæller i det samlede årsresultat:

>= 38 stableford point = 8 årspoint
37 stableford point = 7 årspoint
36 stableford point = 6 årspoint
35 stableford point = 5 årspoint
34 stableford point = 4 årspoint
33 stableford point = 3 årspoint
32 stableford point = 2 årspoint
<= 31 stableford point = 0 årspoint

Når der spilles slagspil, optjenes årspoint med baggrund i netto-scoren:

<= 70 slag = 8 årspoint
71 slag = 7 årspoint
72 slag = 6 årspoint
73 slag = 5 årspoint
74 slag = 4 årspoint
75 slag = 3 årspoint
76 slag = 2 årspoint
>= 77 slag = 0 årspoint

Vinderen af den enkelte onsdag afgøres - på den normale vis – dvs. ud fra stablefordscoren og / eller nettoscoren i slagspil.

Uanset præsteret stablefordscore / nettoscore tildeles nr. 1, 2 og 3 i de 2 grupper altid henholdsvis 8, 7 og 6 årspoint.

Der tildeles 3 extra bonus årspoint ifm. månedsafslutningsmatcherne fra 28 point og opefter. Disse extra point kan derfor have indflydelse på hvilke 15 bedste resultater for året, som der er tællende.


Ifm. med Force Majour (fx. voldsomt uvejr, hvor banen er helt eller delvist lukket eller der er få deltagere, som kan gennemføre dagens match) vil følgende træde i kraft.

Ved de almindelig onsdagsmatcher vil følgende matematiske regler danne baggrund for evt. gennemførelse af de almindelige runder og tildeling af præmier/årspoint:

Minimum 50% af sidste 3 års gennemsnit skal have gennemført runden, for at det udløser placeringspræmier for runden. (dvs. hvis der gennemsnitlig var 50 deltagere pr. runde i de seneste 3 hele år, vil der blive udløst præmier for runden hvis 25 gennemfører matcherne)

Minimum 80% af sidste 3 års gennemsnit skal have gennemført runden, for at det udløser årspoint. (dvs. hvis der gennemsnitlig var 50 deltagere pr. runde de seneste hele 3 år, vil der blive udløst årspoint for runden hvis 40 gennemfører matchen)

De spillere som evt. har gennemført runden inden Force Majour reglerne træder i kraft, vil alle blive hcp. reguleret, såfremt de er tilmeldt turneringen.

Ovenstående regler er udelukkende ifm. Force Majour og er ikke gældende ifm. sommerferie spil, med mindre der indtræder Force Majour, herreturen eller andre specielle turneringer i onsdagsherrerne, hvor det er onsdagsherrerne, som udstikker evt. specielle turneringsbetingelser og tildeling af præmier samt årspoint. 

Ved lige resultat

Ved lige score afgøres placering efter hcp. hvor laveste hcp. vinder (alm. onsdage). Er der stadig ikke fundet en vinder gælder sidste 9, 6, 3, sidste hul og lodtrækning.

I forbindelse med månedsafslutning eller andre holdturneringer er placeringen i den pågældende match også den placering man modtager årspoint for.

Gruppeinddeling

Der spilles i 2 grupper. Inddelingen sker med baggrund i handicap som følger :

Gruppe A : Spille hcp. <= 18 slag  og gruppe B : hcp. > 18 slag

En spiller deltager i årsmatchen og optjener årspoint i gruppe A eller B på baggrund af spille handicap som vist ovenfor.

Spilleren skal være opmærksom på at A gruppen starter ved T-sted 58, mens B-rækken starter ved enten T-sted 54 eller 58, hvis andet ikke er angivet i turneringsbetingelserne (Typisk månedsmatcher).
Startsted vil fremgå af scorekortet ifm. almindelige onsdagsmatcher, som vælges ifm. tilmeldingen af turneringen og senere vælges samme ifm. udskrivningen af scorekort.

Rykker en gruppe B-spiller i løbet af sæsonen ned og spiller med max. 18 slag eller derunder, flyttes spilleren samt dennes optjente årspoint til gruppe A, samt omvendt hvis spilleren flyttes fra A til B-rækken

Dog bemærkes følgende: Efter sidste onsdag i juni ligger gruppeindelingen imidlertid fast.

Dvs. at hvis en gruppe B spiller rykker ned i gruppe A efter denne dato, vil han blive indplaceret i gruppe A mht. både indtjening af point, præmier og placering på den enkelte onsdag – men årspoint optjenes fortsat i gruppe B resten af sæsonen.
 

Spillere med mere end 36 tildelte slag

Spillere med et hcp, der giver mere end 36 "tildelte slag" er også meget velkomne til at spille om onsdagen. Dog vil stablefordscoren her skulle beregnes med baggrund i kun 36 tildelte slag.

Alm onsdage

Tiden mellem kl 14.30 og 17.00 er forbeholdt betalende onsdagsherrer. Skriver man sig på i dette tidsrum inden ledige tider frigives lørdag kl. 22.00 og ikke betaler for at deltage, vil man i første omgang få en advarsel fra komiteen. Gentager dette sig, vil man blive slettet som medlem af onsdagsherrerne, indtil det skyldige beløb er indbetalt.

Skyldigt beløb kan betales med mobilpay til 667078 med angivelse af navn og medlems nr. Hvis man bliver slettet som medlem af onsdagsherrerne, vil man først kunne booke sin tid til om onsdagen, når ledige tider frigives.

Tilmelding sker via Golfbox. Bliver man, efter booking af starttid, forhindret i fremmøde, har man pligt til hurtigst muligt at slette sig igen. Hermed kan en anden få glæde af starttiden.

Fra 2021 skal alle der ønsker at deltage på de almindelige onsdag udover tidsbestillingen også tilmelde sig turneringen i Golfbox. Se her hvordan.

Samtidigt skal alle selv indtaste deres score for runden. Se vejledning her

Husk at bekræfte din starttid på de opstillede touchscreens i klubhuset eller via App. senest 10 min før tee-out.

Markør

Det er ikke et krav at markøren spiller onsdagsherrer eller er en herre spiller, når der spilles almindelig onsdagsherre match.

Specielt for gruppe A

Husk at checke matchformen, inden I starter spillet, idet vi 1. onsdag i hver måned spiller slagspil i denne gruppe.

 

Månedsafslutning

Har man tilmeldt sig månedsafslutningen, er tilmeldingen bindende pr. mandag kl 16.00 før månedsafslutningen og matchfee skal betales. Hvis man ikke møder op vil man få en mail fra komiteen med krav om betaling. Sker dette ikke, vil man blive slette som medlem af onsdagsherrerne,  indtil det skyldige beløb er indbetalt. Skyldigt beløb kan betlaes med Mobilpay på 667078 med angivelse af navn og medlems nr.

Den sidste onsdag i april, maj, juni, august og september afholdes månedsafslutning.

Scores fra månedsafslutninger er som ved almindelige onsdage tællende til årsmatchen. 
Som extra bonus ifm. månedsafslutningerne tildeles 3 point til alle som opnår min. 28 stableford point fra 2012 pr. match.

Der kåres ikke individuelle vindere til månedsafslutning.

I stedet spilles 18 hullers holdspil af varierende art, hvor dagens vindere kåres efter matchen.

Da der også er individuelle scores som bliver indberettiget til Golfbox skal man være særlig opmærksom på følgende golfregel:

“Spillere på holdet må ikke give/modtage råd jf. golfreglernes §10.2” ifm. månedsmatcherne, såfremt der skal kunen handicapreguleres.

Tilmelding via Golfbox senest mandag kl. 16.00 før månedsafslutningen. Startliste lægges herefter ud på hjemmesiden samt link til indtastning af scoren.

Der er gunstart kl. 16.00 ved månedsafslutningerne i april til august, dog startes der i september kl. 15.00.

Efter månedsafslutningerne afholdes fællesspisning i Golf Restauranten.

Scorekort og matchfee afhentes i turneringskontoret, som er bemandet ca. 1 time før gunstart.

HUSK at gemme jeres scorekort min. 8 uger efter matcherne, så evt. tvivlsspørgsmål kan dokumenteres.


Sidst opdateret: 14. april 2021

keyboard_arrow_up