Tirsdagsdamernes værdigrundlag

De demokratiske spilleregler

Tirsdagsdamernes Værdigrundlag

Velkommen til Tirsdagsdamerne – damernes klub i klubben.

​Tirsdagsdamerne er en afdeling under Herning Golf Klub og skal til enhver tid følge hovedklubbens retningslinjer.

Tirsdagsdamernes ønske er at få flest mulige kvindelige HGK-medlemmer i alderen 18 år og opefter til at deltage i det sportslige og sociale fællesskab. Vi spiller hver tirsdag fra april og til oktober.  Hos os finder du nye spillepartnerne og venskaber.

Er du helt ny i tirsdagsdameregi, anbefaler vi dig at kontakte en fra udvalget, så du får den bedst mulige start.

Vi har et fælles forpligtende ansvar for bibeholdelse af Tirsdagsdameklubben. 
Vi er venlige og positive, præcis som golfsportens etikette anbefaler.
Vi udviser tolerance og imødekommenhed overfor både nye og ”gamle” medlemmer.
Vi bakker op om sponsorer, der yder et kæmpe økonomisk bidrag til hele vores eksistensgrundlag.
Konstruktive ændringsforslag rettes til udvalget.  

 

Årsafslutning:

Årsafslutningen afholdes lørdag d. 30.09.2023 og i forbindelse med afslutningsturnering med følgende dagsorden:
1. Velkomst
2. Udvalgets beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af udvalgets medlemmer
6. Valg af 1 suppleant
7. Evt.

Forslag til behandling under pkt. 4 skal sendes til  Formand Dorte Schiermer på mail senest lørdag d. 31.08.2024 kl. 24.00.

Indkomne forslag til ændringer sendes ud via mail til alle Tirsdagsdamer senest lørdag d. 14.09.24. Til Årsafslutningen stemmes der om indkomne forslag.

Fremmødte afgiver stemmen på dagen.

Ikke fremmødte kan brevstemme. Læg stemmesedlen i en kuvert med navn på og aflever den i Tirsdagsdamernes postkasse senest kl. 18.00 fredag d. 27.09.2024. 

Der indkaldes til Årsafslutningen via Golfbox. Alle indkommende forslag afgøres, hvis muligt via simpelt stemmeflertal, eller besluttes af udvalget.

Gælder fra sæsonstart 2024

 

Formål:

At arrangere ugentlige turneringer for damerne i Herning Golfklub i den planlagte sæson.
Etablere venskabsturneringer med andre klubber-i-klubben og i området.
Udbygge det sportslige og sociale samvær for kvindelige golfspillere i HGK bl.a. via spilledage for alle damer i HGK og veninder fra andre klubber.

 

Medlemskab:

Tirsdagsdamer med et max handicap på 54 kan vælge to former for medlemskab.

Stjernespillere betaler kr. 450,00 ved sæsonstart dog senest d. 01.05.23.

Betaling via MobilPay nr. 86 04 29 ved sæsonstart.

 

Beløbet dækker følgende:

Alle almindelige tirsdage og månedsafslutninger i sæsonen kan spilles.
Flest Birdie, 1. og 2. plads i Årscoren til både brutto og netto spillere, Orders of Merit i en samlet række for A- og B-spillere.

Ønsker du ikke at være Stjernespiller er prisen kr. 50,00 i medlemskab. Beløbet betales ved sæsonstart dog senest d. 01.05.24. Herefter betales kr. 40,00 pr. spillende runde.

Betaling via MobilPay nr. 86 04 29

 

Tilmelding på almindelige tirsdage:

På de almindelige tirsdage finder du den ønskede tid i tidsbestilling og tilmelder dig til matchen i Golfbox senest kl. 18.00 mandagen før spilledagen. Du vil så modtage en livescoreindtastningskode senere samme aften, som skal anvendes, når du indberetter din score. Dit scorekort afleveres efterfølgende i postkassen i Damernes omklædningsrum.  

 

Tilmelding til Månedsafslutninger:

Den første tirsdag i hver måned fra aril og til september afholdes der Månedsafslutninger. Tillmelding via Golfbox.

Beløb til betaling via MobilPay ved tilmelding på Golfbox:

Stjernespillere kr. 140-150 til forplejning.
Ikke Stjernespillere kr. 140-150 i forplejning + 40,00 kr. i Turneringsfee. 

 

Turneringer:

Udvalget udarbejder turneringsprogrammer og turneringsbestemmelser.

 

Udvalget:

Udvalget består minimum af 6 medlemmer og 1 suppleandt.
Udvalget konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Udvalgsmedlemmer vælges for 2 år. 3 medlemmer på valg i lige år og 3 på valg i ulige år. Suppleanten vælges for 1 år.

 

Økonomi og regnskab:

Vi er kontantløse og al betaling via MobilPay nr. 86 04 29

Regnskabsåret gælder for sæsonen
Kasseren og formanden tegner udvalgets økonomi.
Kasseren har fuldmagt til MobilePay og adgang til kontoen, der ligger under HGK.
Årsregnskabet fremlægges og godkendes til Årsafslutningen.

 

Udvalget forbeholder sig ret til ændringer.

keyboard_arrow_up