Tidsbestilling (NY)

Hvordan kommer jeg ud at spille

Retningslinjer og vejledning til elektronisk tidsbestilling hos Onsdagsherrerne.

Booking af starttider kan kun ske via internet på adressen www.golf.dk - eller via. de opstillede touchscreens (info.standere), som er placeret i golfklubben.

En generel vejledning til login og tidsbestilling finder du på på Golfbox. 

Bemærk: Der anvendes DGU-medlemsnummer som brugernavn, dvs. 15-XXXX. Som password anvendes som udgangspunkt din fødselsdato, dvs. XXXXXX.

Inden tilmelding har man pligt til at orientere sig om konditionerne for den pågældende onsdag på Onsdagsherrernes hjemmeside under på Turnering. eller i Golfbox

Fra 2021 skal man tilmelde sig turneringen hver onsdag, da spillerne selv skal indtaste deres score og godkende scoren elektronisk. Tilmelding sker efter retningslinjer her:

 

Følgende retningslinjer er derudover gældende for almindelige onsdage:

 • Der åbnes for tidsbestilling til alm. onsdage 7 dage i forvejen, dvs. fra onsdag kl. 24.00, og der lukkes igen fredag kl. 24.00.
 • Tidsrummet onsdag mellem kl. 14.30 og kl. 17.00 er forbeholdt betalende onsdagsherrer, og ingen andre end onsdagsherrer kan booke tider i dette tidsrum.
 • Efter kl. 24.00 fredag frigives alle ikke bookede tider mellem kl. 14.30 og 17.00 og dvs., at alle, også ikke onsdagsherrer, herefter kan booke de ledige tider.
 • Der kan bookes starttider med hhv. 7 og 8 minutters interval fra kl. 06.00 til kl. 18.00.
 • Man skal være minimum 2 personer på et hold for at booke en starttid.
 • Det enkelte hold kan udpege en spiller, der sørger for tilmelding af hele holdet samlet. 
 • En starttid kan ikke bookes, hvis ikke samtlige medlemsnumre er indtastet korrekt.
 • Single-spillere er velkommen til at tilmelde sig de tider, hvor der er plads.
 • Kontakt evt. Bo Christensen +45 4020 9058, som er vores ambassadør og han vil hjælpe jer i gang med at spille onsdagsherrer, hvis I mangler noge at spille med.
 • Når der vælges en ledig starttid fra listen låses starttiden. Man har herefter 3 minutter til at færdiggøre sin bestilling. Færdiggøres bestillingen ikke inden for dette tidsrum, låses tiden op, så andre kan booke den i stedet.
 • Bliver man forhindret i at deltage, har man pligt til omgående at slette sig fra startlisten. Dette sker også online.
 • Alle spillere skal senest 10 min. før starttid bekræfte tiden på de opstillede touchscreens i golfklubben.
 • Matchfee og scoreindtastning sker jvf. Onsdagsherrernes turneringsregler, som kan læses her eller det er opsat til den enkelte turnering
   

Følgende retningslinjer er gældende for månedsafslutninger med gunstart kl. 16.00 (afhængig af årstiden):

 • Der åbnes for tilmelding til månedsafslutninger en måned i forvejen (Onsdag kl. 00.00). Seneste tilmeldingsfrist er tirsdag kl. 12.00 før onsdagsafslutningen. Afmeldinger kan ske indtil dette tidspunkt.
 • Tilmeldinger er bindende pr. tirsdag kl. 12.00 før onsdagsafslutningen, hvorfor matchfee opkræves uanset fremmøde.
 • Max deltagerantal er 120. "Først til mølle" princippet er gældende. Der etableres standby liste.
 • Tilmelding sker via. golfbox’s turneringssystem.
  Klik på månedafslutnings-turneringen og følg vejledningen. 
 • Pris: 125 kr. hvis andet ikke er nævnt i den enkelte match, som betales ifm. afhenting af scorekort.
 • Tilmelding sker individuelt eller som hold afhængig af matchkonditioner. Hvis komiteen sammensætter holdene, bliver det i tilfældig orden, men med kriteriet, at hvert hold har samlet samme handicap. 
 • Se i øvrigt turneringsbetingelserne her eller ved den enekelte turnering

keyboard_arrow_up